BEVEZETÉS

A megváltás alapvető pontjait ilyen vagy olyan formában szinte valamennyi Ellen G. White könyv és számtalan folyóirat cikk taglalja. Az 1888-as minneapolisi Generál Konferencia az üdvösség elnyerésének tárgykörével foglalkozott, mely egyedül a Krisztusba vetett hit által lehetséges. Ezt az igazságot sokan mind a prédikátorok, mind a laikus tagok közül szem elől tévesztették. A Szemelvények Ellen G. White írásaiból, 1. köt. egyik része, Krisztus a mi igazságunk címmel, tartalmazza a konferencián hangsúlyozott kérdéseket. Ellen G. White öröme igen nagy volt, amikor a hit általi megigazulás hatalmas igazsága előtérbe került ezen a konferencián, és amikor másokkal együtt továbbvitte az áldott üzenetet a gyülekezeteknek. Ez az igazság, melyről mindig kiegyensúlyozottan beszélt, az évek folyamán már addig is átitatta írásait és prédikációit. Ezt láthatjuk több olyan írásában is 1881 és 1902 között, melyek a Faith and Works (Hit és cselekedetek) című könyv anyagát alkotják. {3SM 144.1}   

A most következő rész három fejezete a hittel és cselekedetekkel kapcsolatos igazságokat gyűjti csokorba. Az első fejezet az 1850 és 1888 közötti időszak jellegzetes kijelentéseit tartalmazza, melyek egyértelmű bizonyságai Ellen G. White határozott állásfoglalásának a hit általi megigazulás kiegyensúlyozott megjelenítését illetően. A harmadik fejezet azokat a következetes kijelentéseket tartalmazza, melyek rámutatnak Ellen G. White tanításának egységességére teljes szolgálata idején. Néhány jellegzetes kijelentést is ebben a fejezetben közlünk, melyek emlékeztetnek bennünket Ellen G. White munkásságára ennek az alapvető igazságnak, az evangélium szívének hirdetésében. A második, történelmi természetű fejezet bemutatja, hogyan látta Ellen G. White a minneapolisi Generál Konferenciát és az ő részét annak munkájában, valamint a konferenciát követő hónapok tapasztalatát. Ez a fejezet egy meglehetősen hosszú bevezetővel kezdődik, mely összefoglalja Ellen G. White történelmi áttekintésének hátterét. – White Bizottság {3SM 144.2}   

  – White Bizottság {3SM 144}