BEVEZETÉS

A megváltás terve, középpontjában a testtélétellel, olyan kimeríthetetlen téma, melybe már ma is betekinthetünk, és amely az örökkévalóság végtelen korszakain át legfőbb tanulmányunk tárgya lesz. Az évek során Ellen G. White újra és újra áthatottan érintette ezt a fenséges témát Isten és ember eggyé válásáról a prédikációiban, a leveleiben, a cikkeiben és a könyveiben egyaránt. Ez különösképpen jellemző a Jézus élete című könyvére. {3SM 126.1}   

Számos kijelentést olvashatunk a The Youth’s Instructor (Ifjúságnevelő) című folyóiratban erről a témáról. Ezeknek és hasonló írásoknak a kivonatait olvashatjuk a Szemelvények Ellen G. White írásaiból, 1. köt. 242–289. oldalain; az 1965-ben megjelent: That I May Know Him (Hogy megismerhessem Őt) című kötetben; a Hetednapi Adventista Bibliakommentár 5. kötetében (1126–1131. o.); valamint a 7a kötet 443–456. oldalain, mely a Seventh-day Adventists Answer Questions on Doctrine (Kérdések és feleletek a hetednapi adventista tanításról) című kötet B Függelékének az újrakiadása. {3SM 126.2}   

Időről időre azonban eddig még széles körben nem ismert kijelentések kerülnek felszínre, és a most következő részt is ilyen írások alkotják. {3SM 126.3}   

Amint ezekre a csodálatos, néha látszólag felfoghatatlan igazságokra tekintünk, Ellen G. White kijelentésére emlékezünk: „Krisztus testtélétele titok, és mindörökre az is marad” (8. Levél, 1895, megjelent The SDA Bible Commentary, 5. köt. 1129. o.). {3SM 126.4}   

Ennek ellenére hit által mégis megragadhatjuk ezeket a nekünk szóló igazságokat. {3SM 126.5}   

  – White Bizottság {3SM 126}