TIZENHARMADIK FEJEZET — BIZONYSÁGTÉTELEK A GYÜLEKEZETEKNEK

Az 1855-ös látomás megjelenése a Bizonyságtételek 1. kötetében. –17 1855. november 20. Imádság közben az Úr Szentlelke hirtelen erővel rám áradt és az Úr látomásba ragadott el. Láttam, hogy a Szentlélek kihalóban volt a gyülekezetből (Bizonyságtételek, 1. köt. 113. o.). {3SM 94}   

{3SM 94.1}   

A szerző küldeménye. – Körülbelül 150 példányt postáztam a különböző államokban élő testvéreknek a Bizonyságtételekből.     A könyv megszerezhető a Battle Creek-i címemen keresztül. Örömmel hallanám azok véleményét, akikhez eljut a könyv. Örömmel fogadunk minden támogatást a Bizonyságtételek nyomtatásához (The Review and Herald, 1855. december 18.). {3SM 94.2}   

Az első tíz bizonyságtétel kiadása 1864-ben. – Az elmúlt kilenc évben, 1855 és 1864 között, összeállítottam tíz kisebb írást  Bizonyságtételek a gyülekezetnek címen, amelyet a hetednapi adventisták körében nyomtattak és terjesztettek. Ezeknek az írásoknak az első kiadása elfogyott, és mivel az irántuk való érdeklődés egyre növekszik, jobbnak láttuk újranyomtatni azokat. Kivettük belőlük a helyi és személyes érdekeltségű részeket, és csak a gyakorlati jelentőséget hordozó sorokat hagytuk meg. A negyedik bizonyságtétel nagy része megtalálható a Lelki ajándékok 2. kötetében, ezért ebben a kötetben nem nyomtattuk ki újra18 (Lelki ajándékok, 4a köt. 2. o.). {3SM 95.1}   

Személyre szóló bizonyságtételek kiadása. – Kötelességem kiadni a gyülekezet használatára az egyéneknek küldött figyelmeztetéseket és tanító bizonyságtételeket, mert azok ugyanolyan mértékben vonatkoznak sok olyan emberre is, akikre nem mutattak rá ilyen kivételes módon. ... {3SM 95.2}   

Nem ismerek jobb módot a bizonyságtételek kiadásánál arra, hogy közöljem nézeteimet az általános veszélyekről és tévedésekről, és mindazok kötelességéről, akik Istent szeretik és parancsolatait megtartják. Talán nincs is közvetlenebb és erőteljesebb módja annak, hogy az emberek elé tárjam az Úr üzenetét. {3SM 95.3}   

Az 1868. június 12-én nyert látomás kimutatta, hogy teljesen helyénvaló kiadnom ezeket a személyre szóló bizonyságtételeket. „Mikor az Úr kiválaszt egyes eseteket és rámutat helytelenségeikre, mások, akik nem szerepelnek a látomásban, gyakran arra következtetnek, hogy velük minden rendben van, de legalábbis közel állnak az igazsághoz. Ha az Úr valamilyen helytelenség miatt megró valakit, minden testvér alaposan vizsgálja meg magát, hogy hol bukott el, és mennyire hibás ugyanabban a vétekben” (Bizonyságtételek, 5. köt. 658–659. o.). {3SM 95.4}   

A nyomtatott Bizonyságtételek szerkesztése 1884-ben. – Kedves Smith Testvér! Ma már küldtem neked egy levelet, de azt az értesítést kaptam Battle Creekből, hogy a Bizonyságtételeken végzett munkát nem fogadták el. {3SM 96}   

{3SM 96}   

{3SM 96}   

{3SM 96}   

{3SM 96}   

{3SM 96}   

{3SM 96}   

{3SM 96}   

{3SM 96}   

{3SM 96.1}   

Szeretnék tenni néhány kijelentést, melyet belátásod szerint használhatsz fel. Már hallottad tőlem, hogy az Úr évekkel ezelőtt megmutatta: nem szabad késlekednünk a nagy horderejű világosság kinyomtatásával csak azért, mert nem tudom tökéletesen elkészíteni az anyagot. A férjem időnként nagyon beteg volt, és így nem tudta megadni nekem a szükséges segítséget. Emiatt késlekedtem az emberek elé tárni látomásaim tartalmát. {3SM 96.2}   

Az Úr rámutatott, hogy a lehető legjobb módon az emberek elé kell tárnom a kapott világosságot, és ha majd nagyobb világosságban részesülök, nagyobb tehetséggel fogok tudni írni és beszélni.    A lehető legtökéletesebben kellett végeznem mindent, hogy a tanult emberek is elfogadják munkámat. {3SM 96.3}   

Amennyire csak lehetséges, minden hibát ki kell javítani kiadványainkban. Az igazság növekedésével és terjedésével egyre nagyobb gondot kell fordítani a nyomtatott művek tökéletesítésére. {3SM 97.1}   

Andrews testvér túl sokáig késlekedett A szombat története című könyv kiadásával. Más, hamis művek kerültek kiadásra és állták el az utat az igazság elől, s így az emberek előítélettel voltak a véleményükkel ütköző pontokkal szemben. Láttam, hogy ezzel a mű sokat veszít. Az első kiadás ideje alatt ráért volna javítgatni a munkán, de ő túlságosan a tökéletességre törekedett. Ez a késlekedés nem Isten akarata volt. {3SM 97.2}   

Ellen G. White kívánalma a nyelvhelyességre

Nos, Smith testvér, alaposan megvizsgáltam a Bizonyságtételeken végzett munkát, és úgy vélem, néhány dolgot ki kell javítani a Generál Konferencia [1883. november] elé tárt anyagban, amit te is láttál. Ugyanakkor meg kell jegyeznem, hogy minél jobban megvizsgálom az írást, egyre kevesebb kivetnivalót találok benne. Ahol a nyelvezet nem a legmegfelelőbb, kérlek javítsátok ki és helyesbítsétek nyelvtanilag. Ezeket a javításokat mindenhol el kellene végezni, ahol az a mondanivaló megváltoztatása nélkül elvégezhető. Ez a munka túl hosszúra nyúlik, aminek nem örülök... {3SM 97.3}   

Elgondolkodtam a Bizonyságtételek javított változatáról. Alaposabban átnéztük azokat, és nem úgy látom a dolgot, ahogyan testvéreim. Szerintem a változtatások javítanak a könyvön. Ha az ellenségeink kezükbe veszik, ám tegyék... {3SM 97.4}   

Bármit adunk ki, azt bírálgatni és boncolgatni fogják, nekünk azonban legyen tiszta a lelkiismeretünk, tegyük meg ami tőlünk telik, a többit pedig bízzuk Istenre. Nem késlekedhetünk sokat ezzel a művel. {3SM 97.5}   

Testvéreim! Mit szándékoztok tenni? Nem akarom tovább halasztani ezt a munkát. Valamit tenni kell, mégpedig most! (11. Levél, 1884. – A levél Healdsburgban, Kaliforniában kelt 1884. február 19-én). {3SM 98.1}   

A Bizonyságtételek összegyűjtése. – Ki kell válogatnom a legfontosabb írásokat a Bizonyságtételekhez (6. kötet), majd, saját magam lektora lévén, mindet át kell néznem kiadás előtt. Noha minden sor igaz bennük, mégsem akarom mindet sajtó alá rendezni, nehogy valaki mások megbántására használhassa az írásokat. {3SM 98.2}   

Miután az anyag összeáll, minden egyes cikket elolvasok én magam, mert az olvasás és az ének hangját alig tudom elviselni. {3SM 98.3}   

Általános elveket igyekszem közzétenni, és ha azt látom, hogy egy mondat mentségül szolgálhat valakinek mások megsebzésére, teljesen szabadnak érzem magam az adott mondat kihúzására, annak ellenére, hogy az is tökéletesen igaz (32. Levél, 1901). {3SM 98.4}   

Levelek mások megsegítésére

A levelek felhasználása. – Isten segítségével olyan levelek megírására törekszem, melyek nem csak a címzettek megsegítését fogják szolgálni, hanem másokét is, akik hasonló segítségre szorulnak (79. Levél, 1905). {3SM 98.5}