BEVEZETÉS

Ellen G. White életének nagy részét olyan könyvek összeállításával töltötte, melyek Isten üzenetét tartalmazzák népéhez, olykor pedig az általános nagyközönséghez. A White Bizottság viszonylag kevés Ellen G. White kijelentést őriz ennek a munkának a részleteiről. Ellen G. White munkatársai többet írtak erről a tárgyról, de néhány saját írása is elég ahhoz, hogy mélységesen betekinthessünk munkája jellegébe. Ezek közül közlünk most olyan írásokat, melyek a Bizonyságtételek, A nagy küzdelem és a Jézus élete című könyvek előkészítésével és kiadásával kapcsolatosak. {3SM 88.1}   

Mivel A nagy küzdelem-sorozat könyvei két-három alkalommal is bővítésre kerültek, nem áll módunkban pontos időrendi sorrendet nyújtani az ezekkel kapcsolatos munkákat illetően. Szem előtt kell tartanunk azt a tényt is, hogy maga Ellen G. White A nagy küzdelem történet részeként tekintette mind az öt kötetet, akár ószövetségi, akár újszövetségi, vagy későbbi témákat dolgozott fel. {3SM 88.2}   

Irodalmi munkatársainak tevékenységéről a nyitó fejezetben olvashatunk. Egy másik fejezet a Jézus élete megírásának munkáját követi nyomon, melyben unokanővére segítette 1876-ban, majd Marian Davis az 1890-es években. {3SM 88.3}   

James White 1881-ben bekövetkezett halála után Ellen G. White William nevű fia segítette őt munkáinak kiadásában. William több alkalommal beszámol anyja munkájának közvetlen ismeretéről. Néhány kijelentést olvashatunk az ő, valamint Marian Davis tollából is könyvünk függelékében. {3SM 88.4}   

– White Bizottság {3SM 88}