BEVEZETÉS

A Hetednapi Adventista Egyház igen kedves volt Ellen G. White számára. Hosszú életén keresztül a Menny bátorító, tanító, felszólító, feddő és helyesbítő üzeneteket intézett általa látomások formájában. A látomások célja az volt, hogy vezessék és óvják Isten szombattartó maradékát, mind egyénileg, mind pedig közösségi szinten. {3SM 14.1}   

„Az Úr szereti egyházát” – jelentette ki, amikor azt támadások érték (Szemelvények Ellen G. White írásaiból, 2. kötet). Gyöngéd szeretettel így írt: „Fogyatékosságai és gyengeségei ellenére Krisztus egyháza az egyetlen olyan célpont a földön, melyre Krisztus magasztos figyelme összpontosul” (Bizonyságtételek a lelkészeknek, 15. o.). {3SM 14.2}   

Ellen G. White szívből szerette az egyházat, és egész életét az egyház jó előmenetelének és végső diadalának szentelte. {3SM 14.3}   

Mennyire helyénvaló tehát, hogy a Szemelvények Ellen G. White írásaiból e kötete az egyház mivoltának meghatározásával kezdődjék, melyet egy Észak-Amerikán kívüli munkásnak írt üzenetből idézünk. Ezt követően buzdításokat olvashatunk az egységre mint az erő fontos forrására való törekvésre, valamint figyelmeztetéseket a független lelkület ellen, mely csak gyengítené az egyház törekvéseit a tévelygő világ elérésére és megmentésére. {3SM 14.4}   

– White Bizottság {3SM 14}