NEGYVENKILENCEDIK FEJEZET — RENDELKEZHET-E MINDENKI A PRÓFÉTASÁG AJÁNDÉKÁVAL

Időről időre híreket hallok olyan kijelentésekről, melyek állítólag tőlem származnak, holott azok számomra teljesen ismeretlenek. Az ilyen szóbeszéd félrevezeti az embereket valódi nézeteimmel és tanításommal kapcsolatban. Az egyik testvérnő egy barátaihoz intézett levelében nagy lelkesedéssel számol be Jones testvér egyik kijelentéséről. E kijelentés szerint látomásban láttam, hogy az idő beérett arra, amikor mindenki, aki rendezett kapcsolatban áll Istennel, elnyerheti a prófétaság ajándékát, és azt ugyanolyan szinten gyakorolhatja, mint akik jelenleg már kapnak látomásokat. {3SM 340.1}   

Mi az alapja ennek a kijelentésnek? Úgy vélem, hogy testvérnőnk félreérthette Jones testvért, mert nem hiszem, hogy ő ilyet mondott volna. A levél írója így folytatja: „Jones testvér mondta tegnap este, hogy a jövőben nem úgy lesz, hogy Isten a többi ember tanulságára, hanem mindenkinek a saját tanulságára szól, ezzel betöltve Jóel próféciáját.” Beszámolt arról, hogy ez máris tapasztalható számos esetben. {3SM 340.2}   

Beszéde azt sugallta, hogy senki nem lesz olyan vezető pozícióban, mint amilyenben én voltam és továbbra is leszek. Mózes példáját említette párhuzamként. Mózes vezető volt, mégis sok más személy prófétálásáról szerzünk tudomást, noha ezek a próféciák nincsenek benne a Bibliában. Jones testvér nem ad engedélyt annak az anyagnak a terjesztésére, melyet most idéztem ettől a testvérnőtől... {3SM 340.3}   

Kertelés nélkül kimondom, hogy jobb lett volna, ha ezek a prófétálással kapcsolatos elgondolások soha nem kerülnek kifejezésre. Az ilyen kijelentések olyan állapotot idéznek elő, melyet Sátán kétség nélkül kihasznál a hamis gyakorlat bevezetésére. Nemcsak annak a veszélye áll fenn, hogy a labilis elmék fanatizmusba esnek, hanem hogy fortélyos személyek saját céljaik elérésére használják fel ezt a túlfűtöttséget. {3SM 341.1}   

Jézus felemelte figyelmeztető hangját: „Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, akik juhoknak ruhájában jőnek hozzátok, de belől ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Vajon a tövisről szednek-é szőlőt, vagy a bojtorjánról fügét” (Mt 7:15-16)? „Ezt mondja a Seregek Ura: Ne hallgassátok azoknak a prófétáknak szavait, akik néktek prófétálnak, elbolondítanak titeket: az ő szívöknek látását szólják, nem az Úr szájából valót” (Jer 23:16). „Ha pedig akkor ezt mondja néktek valaki: Ímé itt a Krisztus, vagy: Ímé amott, ne higyjétek. Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és jeleket és csodákat tesznek, hogy elhitessék, ha lehet, még a választottakat is. Ti pedig vigyázzatok; ímé előre megmondottam néktek mindent (Mk 13:21-23 – 6a. Levél, 1894). {3SM 341.2}