NEGYVENNEGYEDIK FEJEZET — KIJELENTÉSEK A KERTÉSZKEDÉS KAPCSÁN

Ellen White útmutatása a gyümölcsfák ültetésére

Ausztráliában alkalmaztuk azt a... módszert..., hogy mély árkokat ástunk, és megtöltöttük azokat talajjavító trágyával. Ezt tettük a paradicsom, a narancs, a citrom, a barack és a szőlő nevelésénél. {3SM 328.1}   

A férfi, akiktől a barackfa csemetéket vásároltuk, meg akarta mutatni, hogyan kell ültetni azokat. Kértem, hogy hallgassa meg, hogyan mutatta ezt meg nekem az Úr látomásban. Megkértem munkásomat, hogy ásson egy mély gödröt a földbe, tegyen bele trágyát, utána köveket, majd ismét trágyát. Ezután föld és trágyarétegeket helyezett a gödörbe, amíg az teljesen meg nem telt. Elmondtam a csemetegondozónak, hogy ilyen módon ültettem a fákat Amerika köves talaján. Meghívtam, hogy látogasson meg gyümölcsérés idején, mire ő így felelt: „Önnek nincs szüksége leckékre a faültetéssel kapcsolatban.” {3SM 328.2}   

Sikeres volt a termés. A barackoknak csodálatosabb színe és íze volt mindazoknál, melyeket valaha is kóstoltam. A nagy sárga Crawfordot és egyéb fajtákat ültettük, azonkívül szőlőt, sárgabarackot és szilvát (350. Levél, 1907). {3SM 328.3}   

Permetezés

Némelyek szerint semmit, még a rovarokat sem szabad megölni, Isten azonban nem bízott ilyen üzenetet népére. A „Ne ölj!” parancsot a végtelenségig lehetne nyújtani, de a helyes érvelés ezt nem engedi. Akik ezt teszik, nem tanultak Krisztus iskolájában. {3SM 329.1}   

A föld átkozottá lett a bűn miatt, és ezekben az utolsó napokban megsokasodik mindenféle élősködő. Ezeket az állatokat el kell pusztítani, máskülönben bosszantani és kínozni fognak minket. Meg is ölnének bennünket, és elpusztítanák kezeink munkáját és földjeink termését. Néhol vannak olyan hangyák [termeszek], amelyek teljesen tönkreteszik a házak faszerkezetét. Nem kell-e elpusztítani őket? A gyümölcsfákat permetezni kell, hogy a gyümölcsben kárt okozó rovarok elpusztuljanak. A többit bízzuk az Úrra. {3SM 329.2}   

Isten senkire nem bízott olyan üzenetet, hogy a hangyákat, a bolhákat és a molyokat nem pusztíthatjuk el. Távol kell tartanunk magunktól és el kell pusztítanunk a bosszantó és kártékony rovarokat és csúszómászókat, hogy megóvjuk magunkat és tulajdonunkat a veszteségektől. És még akkor is, ha mindent megteszünk ezeknek az élősködőknek a kiirtása érdekében, azok csak sokasodni fognak (70. Kézirat, 1901; The Review and Herald, 1961. augusztus 31.). {3SM 329.3}