NEGYVENEDIK FEJEZET — A SZOMBATKEZDET KÉRDÉSE

A szombat az egész világnak szól

Isten megnyugodott a hetedik napon, és elkülönítette azt az ember számára, hogy tisztelettel megemlékezzék az egek és a föld hat napos teremtéséről. Isten megáldotta és megszentelte a nyugalom napját. Amikor az emberek nagy gonddal igyekeznek kikutatni a szombat pontos időtartamát, azt kell mondjuk, hogy Isten egy kerek világnak adta a szombatot, és ahol a hetedik nap a nap járásától függően elkezdődik, abban az országban vagy földön eljött az ideje a szombat megtartásának. Azokban az országokban, amelyekben hónapokon át nincs naplemente, majd napfelkelte, a szombat időtartamát megőrzött feljegyzések alapján határozzák meg... {3SM 317.1}   

Az Úr elfogadja minden teremtményének az engedelmességét a napfelkelte és a napnyugta által meghatározott körülményeknek megfelelően... A szombat egy kerek világnak adatott, ezért Isten engedelmességet vár attól a néptől, mely tökéletes összhangot követ az Úr teremtett világával (167. Levél, 1900). {3SM 317.2}   

A szombatkezdet problémája

T. testvérnő beszélt nekem rólad, és azt mondta, hogy gondjaid vannak a szombatkezdet kérdésével. Kedves testvérnő, ezt a fajta beszédet Sátán állította fel csapdaként. El akarja bűvölni az érzékeket úgy, mint amikor ezt mondja: „Itt a Krisztus, vagy amott.” Sátán mindenféle képzeletet és találmányt bevet annak érdekében, hogy félrevezessen embereket, de az Ige így szól: „Ha valaki ezt mondja akkor néktek: Ímé, itt a Krisztus vagy amott; ne higyjétek. Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. Ímé eleve megmondottam néktek. Azért ha azt mondják majd néktek: Ímé a pusztában van; ne menjetek ki. Ímé a belső szobákban; ne higyjétek” (Mt 24:23-26). {3SM 317.3}   

A hetednapi szombat kérdése nincs homályban. – A szombattal kapcsolatban határozott kijelentést kaptunk Istentől [2Móz 31:12-18 versei idézve]. {3SM 318.1}   

Hogyan lehetséges, hogy miközben olyan sok jelentős tudnivaló gyűjthető össze a szombattartókkal kapcsolatban, senki nem tudja megmondani, mikor kezdődik a szombat? Akkor hol van az Isten jelét viselő nép? És mi ez a jel? – A hetedik nap, melyet az Úr megáldott és megszentelt, és megrontásáért komoly büntetéseket szabott ki. {3SM 318.2}   

A hetednapi szombat nem burkolózik homályba. Isten teremtői munkájának emlékünnepe ez. A mennyei eredetű emlékünnep megtartása az engedelmesség jele. Isten saját ujjával írta a két kőtáblára az egész törvényt. ... {3SM 318.3}   

Nos, testvérnő... azért írok, hogy elmondjam neked, hogy a szombatkezdet elméletnek a legkevésbé sem szabad hitelt adnunk. Ezt a csapdát Sátán hozta be saját eszközein keresztül, az emberek megzavarására. Láthatod, mennyire lehetetlen gondolat ez, hogy a világban mindenki helyesen jár el a vasárnap megünneplésével, miközben Isten maradék népe közül mindenki téved! Ez az elmélet teljes hazugsággá tenné az elmúlt ötvenöt év történelmét. Mi azonban jól tudjuk, melyik oldalon állunk... {3SM 318.4}   

Álljunk szilárdan lobogónk alatt! – Testvérnő, ne gyengüljön meg hited! Szilárdan kell állnunk lobogónk alatt, mely nem más, mint Isten parancsolatai és a Jézus hite. Mindazok, akik kezdeti bizodalmukban mindvégig erősen kitartanak, megtartják a hetednapi szombatot, melynek eljövetelét a nap jelzi. A hamis szombatkezdet elmélet Sátán csapdája az elcsüggesztésre. Tudom, miről beszélek. Higgy Istenben! Világíts, ahol éppen vagy, élő kőként Isten épületében! {3SM 318.5}   

Isten gyermekei diadalmaskodni fognak. Győzedelmeskedni fognak minden szembeszegülő és üldöző elem felett. Ne félj! A bibliai igazság, valamint a kereszten példázott és a Szentlélek által belénk írt szeretet erejével győzelmet aratunk. Az előttünk álló küzdelem Isten valódi szombatjának megtartása köré összpontosul... {3SM 319.1}   

Most nem írhatok többet, csak még annyit, hogy ne hallgass az eretnekségre! Ragaszkodj a világos „Így szól az Úr” elvhez! Isten megáld, megvigasztal és örömmel tölti be szívedet. Hála az Úrnak, amiért világos, egyértelmű és határozott üzenetet kell hirdetnünk (118. Levél, 1900). {3SM 319.2}