BEVEZETÉS

Bizonyos okok miatt Ellen White különböző területeken adott tanácsai az évek során előtérbe kerültek és felkeltették érdeklődésünket. Ezek a kertészkedés témájában adott néhány tanácstól a bűntelenség és üdvösség kérdéséig terjednek, és közülük mind alkalmasnak látszott a Szemelvények Ellen G. White írásaiból egyik kötetében való összegyűjtésére. Ezek a kijelentések alkotják a következő részt. {3SM 298.1}   

Miközben mindegyik kijelentés érdekesnek és hasznosnak bizonyul majd szinte minden olvasó számára, a figyelmet különösképpen az utolsó idézetek némelyikére szeretnénk fordítani, köztük is a következő kettőre: „Úttörőink becsmérlése”, „Támadások Ellen White és munkája ellen”. Ha a hely engedte volna, több kijelentést is közöltünk volna. {3SM 298.2}   

– White Bizottság {3SM 298}