HARMINCHATODIK FEJEZET — Ellen G. White IMÁJA A BETEGEKÉRT

Néhányan feltették a kérdést: „Gyógyított-e betegeket White testvérnő?” A válaszom ez: „Nem, nem. Gyakran hívtak, hogy imádkozzam betegekért és az Úr Jézus nevében kenjem meg őket olajjal. Ilyenkor együtt kértem velük az ígéret beteljesedését: „A hittel mondott ima megtartja a betegeket.” Semmilyen emberi hatalom nem mentheti meg a betegeket. A hittel felajánlott imán keresztül a Nagy Orvos tölti be ígéretét azokon, akik segítségül hívják az Ő nevét. Semmilyen emberi hatalom nem bocsáthatja meg a bűnöket és nem szabadíthatja meg a bűnöst. Egyedül Krisztus teheti meg ezt, a test és lélek irgalmas orvosa. {3SM 295.1}   

Gyakran volt részem a betegekért való imádkozás kiváltságában. Ezt sokkal többször kellene gyakorolnunk. Ha szanatóriumainkban több imádságot ajánlanának fel a betegek gyógyulásáért, a Gyógyító hatalmas ereje megmutatkozna köreinkben. Sokkal többen nyernének erőt és áldást, és sokkal többen gyógyulnának meg akut betegségekből. {3SM 295.2}   

Krisztus gyógyító hatalma csodálatos módon nyilatkozott meg a múltban. Mielőtt olyan intézmények áldásaiban részesültünk volna, ahol a betegek enyhülést szerezhetnek szenvedéseikre, komoly és hittel teljes imádság és szorgalmas kezelés által a látszólag legreménytelenebb eseteket is sikerrel vittük keresztül. Az Úr hitre hívogatja a szenvedőket ma is. Az ember szüksége lehetőséget nyújt Istennek [Márk 6:1-5-ig idézve]... {3SM 295.3}   

Egyszerű és odaadó ima a kezelés kíséretében

Minden betegünk kezelésekor egyszerű és odaadó imában kell folyamodni a gyógyulás áldásáért. Fordítsuk a betegek figyelmét az együtt érző Megváltó megbocsátó és gyógyító hatalmára. Kegyelmes gondviselése által a betegek meggyógyulhatnak. Fordítsátok a szenvedők figyelmét a mennyei udvarokban való Közbenjárójukra! Mondjátok el nekik, hogy Krisztus meggyógyítja a betegeket, amennyiben azok megtérnek és felhagynak Isten törvényeinek áthágásával. Van Megváltónk, aki megmutatkozik szanatóriumainkban azok megmentésére, akik átadják neki önmagukat. A szenvedők egyesülhetnek veletek az imában. Megvallhatják bűneiket és bűnbocsánatot nyerhetnek. {3SM 296.1}   

Krisztus az, aki gyógyít. – Soha nem állítottam, hogy betegeket gyógyítok. Minden esetben Krisztus volt az, aki gyógyított, mint ahogy Krisztus volt az is, aki szolgálata során életre keltette a halottakat. Ebben a Krisztusban kell bíznunk és hinnünk. A gyógyítás során alkalmazott eszközökre helyezett áldása sikert hoz. Krisztus kegyelme örömmel mutatkozik meg a szenvedő emberiség javára. Ő az, aki jelen van a beteg gyógyítása során, ezért az orvosoknak dicsőséget kell adniuk neki a csodálatos eredményért (158. Levél). {3SM 296.2}