BEVEZETÉS

Miközben Ellen Gould White sok nyomtatott munkája foglalkozik az egészség és az egészségügyi reform témájával, egyetlen kijelentése sem örökíti meg azokat a korai látomásokat ebben a tárgykörben, melyeket 1848-ban, 1854-ben és 1863-ban kapott. Az 1848-as látomásról James White írásából értesülünk, mely 1870. november 8-án jelent meg a The Review and Heraldban. Ezt olvashatjuk a cikkben: {3SM 272.1}   

„Ősszel múlt huszonkét éve, hogy az Úr felhívta figyelmünket a dohány, tea és kávé ártalmaira White testvérnő bizonyságtételén keresztül. ... {3SM 272.2}   

Amikor győzelemre jutottunk ezek felett, és amikor az Úr úgy látta, hogy már képesek vagyunk annak elhordozására, világosságot kaptunk az étkezéssel és az öltözködéssel kapcsolatban is.” {3SM 272.3}   

Egy 1854-ben írt bizonyságtételben még többet olvashatunk a tisztaságról és az étrendről. Az 1863-as egészségügyi látomásra szintén egy The Review and Herald cikkben történik utalás 1867. október 8-án, melyben Ellen White különböző kérdésekre adott feleletei olvashatók. {3SM 272.4}   

Az ilyen részletek iránt tanúsított növekvő érdeklődés miatt kötetünkben közöljük ezeket az írásokat, noha azok formája némileg rendszertelen. {3SM 272.5}   

Ellen White arra vonatkozó kijelentései, miszerint nem támaszkodik kora egészségügyi íróira, nemcsak a világosság elnyerésének módja kapcsán jelentősek, hanem munkásságának általános tanulmányozása során is. {3SM 272.6}   

Az egészségügyi reform témájában írt bizonyságtételek megfelelő használatáról szóló kijelentés (1881) rámutat Ellen White óvatos kiegyensúlyozottságára az egészségügyi elvek tanítását illetően. {3SM 272.7}   

– White Bizottság {3SM 272}