BEVEZETÉS

Az Isten által ihletett üzenetekbe vetett bizodalmunk alapja az Istenbe és ígéreteibe vetett hitünk, valamint a Szentléleknek a szívben véghezvitt meggyőző munkája. Továbbá, a beteljesedett és most beteljesülő próféciák, valamint az üzenetek gyümölcsöző hatása életünkben és mások életében – ezek is alapot adnak bizodalmunkra. A tanácsok természetfeletti eredetére bizonyságul szolgál azoknak az egyház munkájára és fejlődésére tett befolyásuk is. {3SM 28.1}   

Az ihletés és kinyilatkoztatás némely jellegzetességének ismerete segít e bizalom alátámasztására. Ezek olyan – gyakran véletlenszerű – kifejezésekben találhatók meg, melyeket az ihletett írók maguk alkalmaznak. Ezek a bizalmunkat alátámasztó szavak megjelennek a Bibliában és Ellen G. White írásaiban is. A szerzőnek    „A Nagy küzdelem”-hez írt bevezetője nagyban megkönnyíti számunkra ihletettségének megértését. {3SM 28.2}   

A White Bizottság időről időre olyan Ellen G. White kijelentéseket hoz felszínre az író kiadott és kiadatlan munkáiból, melyek az ihletettség és kinyilatkoztatás kérdéseire válaszolnak. Az Ihletettség elvei című részben olyan anyagokat közlünk, melyek együttesen tartalmazzák az imént említett, gyakran használt kijelentéseket, valamint az eddig még kiadatlan kijelentéseket. {3SM 28.3}   

A Biblia íróihoz hasonlóan Ellen G. White is csak mellékes megjegyzéseket tesz a látomásokkal kapcsolatban. Csak röviden számol be arról, hogyan érkezett hozzá a világosság, és azt utána hogyan adta tovább. Ezek a különböző forrásokban fellelhető esetleges megjegyzések, melyek gyakran csak néhány sorból állnak, most először jelennek meg egybegyűjtött formában. White Bizottság {3SM 28.4}   

White Bizottság {3SM 28}