BEVEZETÉS

Számos, a Notebook Leaflets-ben megjelent hasznos üzenet kifejezetten a hetednapi adventista munkásokhoz szól. Ezek közül azok, amelyek nem jelentek meg valamelyik más kortárs Ellen G. White könyvben, most megtalálhatóak ebben a kötetben. Ezek az üzenetek sok különleges kérdést érintenek a szolgálattal és az életüket az Isten szolgálatára szánó munkásokkal kapcsolatban. {2SM 146.1}   

Ennek a résznek a záró fejezete D. M. Canright adventista munkáshoz íródott, aki úgy döntött, hogy elhagyja a maradék egyház sorait. Mindannyian jól ismerjük a nevét. A vezetés és a tagok egyaránt szerették Canrightot, és megbíztak benne, de ő a szívében táplálta a keserűség és bizalmatlanság parányi magvát, mely később oly nagyra növekedett, hogy végül megszakította az egyházzal való kapcsolatát. D. M. Canright elhagyta az egyházat, de háromszor visszatért. Ellen G. White újra és újra próbálta megerősíteni. E részben olvashatjuk az egyik hozzá intézett kérlelő levelet. A fejezetben más helyeken is található utalás erre a kérdésre. {2SM 146.2}   

Canright 1887-ben végleg megszakította kapcsolatát a maradék egyházzal. A fejezet utolsó részében olvasható komoly kérlelés elgondolkodtathatja a hetednapi adventistákat saját tapasztalatukról, és arra indíthatja őket, hogy Istenben keressenek menedéket, nehogy árulóivá és ellenségeivé váljanak annak a műnek, melyet Isten földünkön épít. {2SM 146.3}   

White Bizottság {2SM 146}