BEVEZETES

Az a hat cikk, mely a Hogyan éljünk? címet viseli, az első csoportját képezi annak a meglehetősen nagy írásanyagnak, melyet Ellen G. White az egészség témájában papírra vetett. A háttérről: 1863. június 6-án Ellen G. White megkapta az első látomást az egészségügyi reformról. 1864-ben megírta az első nyomtatott kiadványát ebben a témában: egy harmincoldalas cikket „Egészség” címmel, mely a Lelki Ajándékok (Spiritual Gifts) 4. kötetében jelent meg (az angol eredeti jelenleg fénymásolt kiadásban kapható meg). Később, 1865-ben Ellen G. White egy-egy cikket írt abba az Egészség, avagy hogyan éljünk? című hat kötetes sorozatba, melyek különböző szerzők gyűjteményes írásait tartalmazták. Ellen G. White cikkei az előző évben megjelent írás kibővített átdolgozásai voltak, és azokon kívül a szerző nem közölt újabb írásokat a Hogyan éljünk? sorozatba. {2SM 410.1}   

Az egészséggel kapcsolatos korai Ellen G. White-írások teljes olvashatósága érdekében most pontos másolatát közöljük a cikkeknek. Mivel szóról szóra és mondatról mondatra közöljük őket, előfordul bennük néhány nyelvtani hiba, mely a múlt századi nyomtatás kedvezőtlen feltételeinek tudható be. {2SM 410.2}   

Megjegyzendő, hogy noha Ellen G. White soha nem kérte a cikkek újranyomását, azok mégis apránként megjelentek a Review and Herald 1899-es és 1900-as számainak lapjain. A későbbi, teljesebb Ellen G. White írások az egészség témájában, melyek az 1905-ös kiadású, A Nagy orvos lábnyomán című kötetben érték el csúcspontjukat, átvették a helyüket a korai írásoknak, s így köztük A Betegség és annak okai című sorozatnak is. {2SM 410.3}   

Az olvasónak szem előtt kell tartania a cikkek írásakor uralkodó orvosi gyakorlat körülményeit. Az utolsó cikket különösképpen ennek fényében kell olvasni. A helyzet mélyebb áttekintésére lásd a The Story ofOur Health Message, 1955., 112-130, 166-169, 427-432 oldal; Ellen G. White and Her Critics, 136—160 oldal; és Believe His Prophets, 253—267. oldal. {2SM 410.4}   

WHITE BIZOTTSÁG {2SM 410}