BEVEZETÉS

A H. N. Adventista Egyház helyet kap a próféciában a végső harc idején, amikor Sátán kíméletlen háborút indít azok ellen, akik „megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét”. A hatalmas ellenség tudja, hogy ha sikerül félrevezetnie és összezavarnia h. n.adventistákat, akkor azzal akadályozhatja Isten céljait. Támadásai rendszerint ármányos jellegűek, amelyek által gyakran őszinte embereket is a végletekbe sodor, hogy azok a hazugságban higgyenek. {2SM 12.1}   

Noha az advent mozgalom csodálatos módon mentes volt a fanatizmustól és végletektől, már korai napjaitól kezdve szembe kellett néznie ezek veszélyével. Ellen G. White első feladatai közé tartozott, hogy Isten Igéje által felvegye a harcot a fanatizmus ellen. Szolgálatának hetven évében újra és újra szembe kellett néznie az ilyen vagy olyan formában jelentkező fanatikus és megtévesztő tanításokkal. A fanatizmus megismétlődését jövendölő soksok figyelmeztetés felhívja az egyház figyelmét veszélyes helyzetére. Nagy szolgálatot tesznek a nyáj védelmezésére azok a tanácsok, melyeket az Úr küldötte adott a fanatikus befolyások és érzelemvallás különböző megnyilvánulásait illetően. {2SM 12.2}   

E fejezetben olvasható tanítások kiegészítik a korábbi Ellen G. White könyvek hasonló figyelmeztetéseit, melyek legnagyobb részét 1933-ban gyűjtötték egybe egy helyi konferencián kialakult válságos helyzettel foglalkozó kiadványban. Ez a stencilezett formában beszerezhető anyag sokat tett az egyház szolgálatára. Az Ellen G. White Kiadványok Hagyatéki Bizottsága örömmel fogadja a lehetőségét eme fontos tanácsok időtálló formában való kiadására. {2SM 12.3}   

A fejezet különféle kijelentésekkel zárul a hamis csodatévő erő megnyilvánulásairól és az igazság bizonyítására használt csodák kérdéses jelentőségéről. Ezek a tanácsok napjainkban különösen értékesek, és a föld történelmének záró napjaihoz közeledve egyre fontosabbá válnak, amikor Sátán egyre több eszközt használ fel arra, hogy még a választottakat is elhitesse. {2SM 12.4}   

WHITE BIZOTTSÁG {2SM 12}