BEVEZETES

Elvárható, hogy az Ellen G. White halála után több évtizedekkel kiadott Szemelvények kötetben szó legyen az elközelgő' válságról és az egyház helyzetéről a Krisztus második eljövetelét megelőző időkben. Ennek a fejezetnek a tartalmát többnyire a különböző folyóiratokban megjelent Ellen G. White cikkek, valamint a Notebook Leaflets-ben megjelent írások teszik ki. {2SM 366.1}   

Ezek az ébresztő üzenetek nem nyújtanak semmiféle megdöbbentően újat, és gyakran ismétléseket is tartalmaznak. Az Urát váró nép azonban elszánt érdeklődéssel olvas minden kijelentést az előttünk álló válsággal kapcsolatban. {2SM 366.2}   

A záró írás, melynek címe „Az utolsó üzenetek a Generál Konferenciához”, azt a két kijelentést tartalmazza, melyet Ellen G. White az 1913-as, életének utolsó Generál Konferencia ülésére készített. Ennek a két írásnak egyes részei már megjelentek máshol is nyomtatásban, most azonban helyénvalónak látszik ezek teljes tartalmának a közzététele, hogy általuk jól látható legyen Ellen G. White bizalma az egyház vezetőiben és végső diadalában. {2SM 366.3}   

WHITE BIZOTTSÁG {2SM 366}