NEGYVENEDIK FEJEZET - KOMLÓ, DOHÁNY ÉS DISZNÓHÚS

Sokak kérdésére válaszolva azt mondhatjuk: hisszük, hogy van elegendő munkalehetőség a hetednapi adventisták számára, mely jobban megfér az általuk vallott hittel, mint a komló- és dohány- termesztés, vagy a sertéstenyésztés. Azt ajánljuk, hogy ne ültessenek több komló vagy dohányföldet, és csökkentsék le sertéseik számát. Talán még azt is kötelességüknek érzik majd, mint ahogyan a legkövetkezetesebb hívők teszik, hogy teljesen felszámolják ezeket. Senkire nem erőltetjük rá ezt a véleményt. Még kevésbé vállaljuk fel annak felelősségét, hogy így szóljunk: „Szántsátok fel komló és dohány földjeiteket, disznóitokat pedig áldozzátok fel a kutyák számára.” {2SM 338.1}   

Azt mondjuk azoknak, akik hajlanak távol tartani népünktől a komló- és dohánytermesztőket, valamint a disznótenyésztőket, hogy nincs joguk ezeket a dolgokat a keresztény közösségbe lépés próbakövévé tenni, ugyanakkor az ilyen dolgokkal foglalkozókhoz így szólunk: Ha nagy veszteség nélkül meg tudtok szabadulni ezektől, akkor annak a népnek a hitéhez való következetesség, mely oly sokat írt és mondott már a reform témájában javasolja, hogy hamarosan szabaduljatok is meg tőlük* (The Review and Herald, 1868. március 24.). {2SM 338.2}   

*Egyike annak a néhány kijelentésnek, melyet James és Ellen White közösen adtak közre. Mivel mindketten aláírták, Ellen G. White nyilvánvalóan teljesen egyetértett a leírtakkal. {2SM 338.3}