HARMINCKILENCEDIK FEJEZET - A SZAVAZÁSRÓL

Feladatunk az, hogy vigyázzunk, várjunk, és imádkozzunk. Kutassátok a Szentírást! Krisztus figyelmeztet, hogy ne keveredjetek a világgal. Ki kell mennünk közülük és el kell szakadnunk tőlük. „Tisztátalant ne illessetek; és én magamhoz fogadlak titeket, és leszek néktek Atyátok, és ti lesztek fiaimmá, és leányaimmá, azt mondja a mindenható Úr” (2Kor 6:17-18). Bármilyen véleménnyel is vagytok a politikai kérdésekben történő szavazásról, azt se szóban, se írásban ne hangoztassátok! Népünk hallgasson olyan kérdésekről, melyek nem kapcsolódnak a hármas angyali üzenethez. Ha van olyan nép, melynek közel kell húzódnia Istenhez, akkor az a hetednapi adventista gyülekezet. Nagyszerű tervek lettek lefektetve. Égő vágy kerítette hatalmába a férfiakat és nőket, hogy hirdessenek valamit, vagy csatlakozzanak valamihez, ők se tudják mihez. De Krisztus sok kérdést illetően hallgatott, és ez valóságos ékesszólás volt... {2SM 336.1}   

Testvéreim! Ne felejtsétek el, hogy az Úr egyikőtök vállára se helyezte azt a terhet, hogy politikai meggyőződésetekről számoljon be lapjainkban, vagy a gyülekezetben, amikor a nép összegyűl az Úr Igéje hallására!... {2SM 336.2}   

Népünknek nem szabad politikai kérdésekbe keverednie. Mindenki jól tenné, ha figyelmezne Isten Igéjére: ne legyetek felemás ^37 igában a hitetlenekkel a politikai viszályok terén, és ne kössétek magatokat az ő dolgaikhoz. Nincs biztonságos út, melyen együtt járhatnátok és dolgozhatnátok. Nincs olyan talaj, melyre a hűséges és a hűtlen együtt állhatna rá. {2SM 336.3}   

A teljes törvény ellen vétkezik az, aki Isten parancsolatainak egyikét áthágja. Tartsátok meg szavazataitokat magatoknak, és ne érezzétek kötelességeteknek, hogy mindenkit a tiétekéhez hasonló eljárásra késztessetek! (4. Levél, 1898.) {2SM 337.1}   

Úttörőink fontos döntésre jutottak*

*Egy oldal Ellen G. White 1859-es naplójából. {2SM 337}   

Fesztelen és érdekes összejövetelen voltam az este. Befejezés után a szavazás kérdésén gondolkodtunk. Először féljem beszélt, majd Andrews testvér, és véleményük szerint jobb, ha befolyást tesznek a jó irányában, vagy a rossz ellen. Úgy gondolják, jobb a mértéktartó emberekre szavazni városunk hivatalait illetően, mintsem hogy hallgatásuk által esélyt adjanak a mértéktelen emberek bekerülésére. Hewitt testvér elmondta néhány napos tapasztalatát, és meggyőződése, hogy helyesen teszi, ha szavaz. Hart testvér jól beszélt. Lyon testvér ellene szólt. Mások nem elleneztek, és Kellog testvér kezdte úgy érezni, hogy helyes szavazni. A testvérek között jó lelkűiét uralkodott. Bárcsak mindnyájan Isten félelmében járnának el. {2SM 337.2}   

Mértéktelen emberek fejezték ma ki helyeslésüket az iránt, hogy a szombatünneplők nem szavaznak. Remélik, hogy ragaszkodni fogunk ehhez a szokásunkhoz, és a Kvékerekhez hasonlóan nem adjuk majd le szavazatunkat. Sátán és gonosz angyalai nagyon elfoglaltak, és földi munkásai is munkálkodnak. Csalódjon Sátán — ez imám (Napló, 1859. március 6.). {2SM 337.3}