HARMINCADIK FEJEZET - AZ ELLEN G. WHITE ÁLTAL HASZNÁLT GYÓGYMÓDOK

[Ellen G. White ismételten beszél az egyszerű orvosságokról, és határozottan megnevezi, hogy mit ért ezek alatt: a friss levegő, a napfény, a mértékletesség, a pihenés, a testmozgás, az étrend, a víz és az isteni erőbe vetett bizalom. Lásd a 287-291 oldal, és A nagy orvos lábnyomán 127. oldalait! Ezeken kívül Ellen G. White magánleveleiben utal más, általa ismert és alkalmazott egyszerű gyógymódokra is. Az ilyen gyógymódok többnyire csak egy alkalommal kerültek megemlítésre. Levelezésében megemlít néhány olyan ritka esetet, amikor olyan gyógymódokhoz fordult, melyeket csak válságos időben tartott helyesnek. {2SM 292.1}   

A gyógymódokra való utalások értékelésében négy pontra hívjuk fel az olvasók figyelmét: {2SM 292.2}   

1. A következő lapokon olyan kijelentéseket olvashatunk, melyekben Ellen G. White határozott és egyszerű gyógymódokról számol be, amennyire ezek a kijelentések ennek a kötetnek a létrehozásakor ismertek voltak. {2SM 292.3}   

2. Ezek a kijelentések kis helyet, mintegy tizenegy oldalt igényelnek ahhoz képest a több mint kétezer oldalhoz képest, mely a különböző Ellen G. White könyvekben található. {2SM 292.4}   

3. Ötven év alatt Ellen G. White sokat írt az egészség és beteggondozás témájáról. Érdekes és jelentős tény azonban, hogy az Ezékiás sebeire helyezett ,kötés fügén’ és az »egyszerű gyógyfüvek’ hatékony használatához való menekülésen kívül (egyik fia betegségének idején, Spiritual Gifis, 11. kötet, 104. oldal), a gyógyfüvek gyógyászati használatáról vagy más egyszerű gyógymódról nem tesz említést nyomtatott írásaiban. Ez a tény nem engedi meg azt a következtetést, miszerint a gyógyfüvek használata elsődleges helyen állna abban az egészségügyi programban, melyet ő olyan részletességgel felvázolt. {2SM 292.5}   

4. Ellen G. White az egyszerű gyógymódokról szólva sehol nem jegyzi meg, hogy a későbbiekben nem fedezhetnek fel újabb és hatékonyabb gyógymódokat. {2SM 293.1}   

Némelyek úgy vélik, hogy Ellen G. White írásai nemcsak hogy beszélnek a gyógy füvekről, de azokat a gyógyászat elsődleges eszközeiként mutatja be sok kiadatlan írásában. A White Bizottság azonban hiszi, hogy a következő kijelentések hozzásegítik a hetednapi adventistákat a tisztánlátáshoz, és elrendezik az esetleges félreértéseket. Nem lenne jó, ha az olvasó nagyobb jelentőséget tulajdonítana ezeknek a kijelentéseknek, mint a szerző, aki kiadott írásaiban a nagyközönség elé tárta a betegek gyógyításának alapvető elveit. — A szerkesztők] {2SM 293.2}   

NEM HELYESELHETEM AZOKAT

Miután annyi kárát láttam a tablettakészítmények alkalmazásának, én magam nem használhatom azokat, és használatukat nem is helyeselem. Hűségesnek kell maradnom az Úrtól kapott világossághoz. {2SM 293.3}   

A szanatórium alapításakor olyan kezelést adtunk, mely komoly munkát igényelt a betegség leküzdése érdekében. Nem használtunk tablettakeverékeket, hanem az egészségügyi követelményeknek megfelelő módszereket követtünk. Isten megáldotta munkánkat, mely során az emberi eszköz együttműködhetett Istennel az életmentésben. Semmi olyat nem szabad az emberi szervezetbe vinni, mely káros hatást hagy maga után. Azért kaptuk a szanatóriumok különböző helyeken való létrehozásának feladatát, hogy a világosság szerint eljárva tiszta módszereket használjunk, és gyökeresen újszerű betegkezelési elveket tanítsunk. {2SM 293.4}   

Nagyon fájt, amikor olyan sok diákot bátorítottak arra, hogy menjen__-ba* tanulni, és sajátítsa el a tablettahasználat módszereit. Az általam nyert világosság teljességgel más képet mutat a tabletták használatáról, mint __ vagy a szanatórium. Ebben a témában világosságra van szükségünk A gyógyszerek bonyolult neveit az anyag mibenlétének elrejtésére használják, s így szótár nélkül senki sem tudhatja, hogy milyen anyagot adtak be neki gyógyszerként. *Egy állami egészségügyi főiskola, melybe számos egészségügyi munkásunkat elküldték tanulmányaik teljesítésére. - A szerkesztők. {2SM 293.5}   

Az Úr adott egyszerű mezei gyógyfüveket, melyek időnként hasznosan alkalmazhatóak. Ha minden család elsajátítaná, hogyan használja ezeket a gyógyfüveket a betegség idején, sok szenvedés elkerülhető volna, és az orvosra nem lenne szükség. Ha értelmesen használták volna ezeket a régimódi, egyszerű füveket, akkor sok tablettaorvoslásban elhunyt beteg meggyógyulhatott volna. {2SM 294.1}   

A leghasznosabb gyógymódok egyike a porrá tört és pamutzsákba helyezett faszén alkalmazása borogatáskor. Ez nagyon hatékony orvosság, és forrázott keserűfűbe mártva még jobban hat. Olyan esetekben alkalmaztam ezt, amikor a betegnek nagy fájdalma volt, vagy az orvos szerint már csak egy kis ideje maradt a halálig. Ilyenkor javasoltam a faszenet,** melynek alkalmazása után a beteg elaludt, a fordulópont elérkezett, és végül felépült. A diákok sérült kezére és gyulladásaira is ezt a tökéletes hatásfokú és egyszerű gyógyszert javasoltam. A szervezet leküzdötte a gyulladás mérgét, a fájdalom alábbhagyott, és a gyógyulás rohamosan megindult. A legfájdalmasabb szemgyulladás is alábbhagy, ha kötésbe helyezett faszénnel borogatjuk, melyet az esetnek megfelelően forró vagy hideg vízbe mártogatunk. Ez csodaszerként hat. **Érdemes megfigyelni Ellen G. White-nak a faszén értékéről tett kijelentéseivel kapcsolatban, hogy azonkívül, hogy gyakran felírt termék, egy 1600 oldalas tudományos munka is azt tette tárgyául, és sok ismert és ismeretlen eredetű méregre egy olyan, négy részből álló .egyetemes ellenszert ajánl, melyből kettő aktivált faszén. {2SM 294.2}   

Gondolom, nevetni fogtok ezen, de ha valami idegen hangzású, rajtam kívül senki által nem ismert nevet adnék ennek az orvosságnak, akkor azzal nagyobb hatást érnék el. ...A legegyszerűbb gyógyszerek is képesek a természet munkájának megsegítésére, és azok nem hagynak maguk után káros mellékhatást (82. Levél, 1897., Dr. J. H. Kelloghoz). {2SM 294.3}   

TANÁCS AZ EGYSZERŰ GYÓGYMÓDOK MELLETT

Sok egyszerű gyógyfű van, melyeket megismerve ápolóink igen hatékonyan használhatnának a tabletták helyett. Sokszor fordultak hozzám tanácsért betegség vagy baleset idején. Ilyenkor megemlítettem néhányat ezek közül az egyszerű gyógymódok közül, s azok hasznosnak bizonyultak. {2SM 295.1}   

Egyszer megkeresett egy aggodalommal sújtott orvos, akit kihívtak egy nagyon beteg fiatal nőhöz. A táborban belázasodott, és a Melbourn (Ausztrália) közelében levő iskolaépületünkbe vitték. Állapota annyira leromlott, hogy attól tartottak, meg fog halni. Az orvos, Dr. Merritt Kellog, odajött hozzám és így szólt: „White Testvérnő! Tudnál adni valami világosságot ebben az ügyben? Ha nem tudunk segíteni testvérünkön, néhány óra múlva meghal.” „Küldj el valakit - válaszoltam - a kovácshoz, hogy vegyen tőle porított faszenet! Készíts belőle borogatást, és helyezd a testvérnő gyomrára és oldalaira!” Az orvos elsietett, hogy véghezvigye az utasítást. Hamarosan visszajött, és ezt mondta: „A borogatás elhelyezését követően kevesebb, mint fél órán belül enyhülés mutatkozott. A beteg természetes álomba merült, melyben már napok óta nem volt része.” {2SM 295.2}   

Ugyanezt a kezelést rendeltem el más olyan betegek esetében is, akik nagy fájdalomtól szenvedtek. A kezelés enyhülést hozott és életet mentett. Anyámtól hallottam, hogy a kígyómarás, és más csúszó-mászók, valamint a mérges rovarok csípése is ártalmatlanná tehető faszénborogatás segítségével. Amikor Avondale-ben (Ausztrália) dolgoztam, az ottani munkások gyakran megsértették kezüket és végtagjaikat, ami sok esetben erős gyulladást vont maga után, s így a munkásoknak bizonyos időre abba kellett hagyniuk a munkát. Az egyik dolgozó eljött hozzám egy ilyen esetben, felkötött kézzel. Nagy gondot okozott neki az eset, mert szükség volt segítségére a földterület kitisztításához. így szóltam: „Menj el oda, ahol a szenet égetted, hozz nekem eukaliptuszból készült faszenet, törd meg, és én majd bekötözöm a kezed.” Mindez meg is történt, és már másnap reggel jelentette, hogy a fájdalom megszűnt. Ham- 296 árosán visszatérhetett dolgozni. {2SM 295.3}   

Azért írom ezeket, hogy megtudd, az Úr nem hagyott bennünket ezek nélkül az egyszerű gyógymódok nélkül, melyek használata nem gyengíti le a szervezetet, a tabletták alkalmazása viszont gyakran azt teszi. Jól képzett ápolókra van szükségünk, akik tudják, hogyan kell használni a természet által kínált gyógyszereket az egészség helyreállítása érdekében, és akik megtaníthatják az egészség törvényeit nem ismerő embereket arra, hogyan alkalmazhatják ők is ezeket az egyszerű, de hatékony gyógymódokat. {2SM 296.1}   

A férfi és a nő teremtője érdeklődik a szenvedő betegek iránt. Ő vezetett minket a szanatóriumok létrehozásakor, és a szanatóriumokhoz közeli iskolák építésekor, hogy azok hatékony eszközök lehessenek a szenvedő emberiséget szolgáló munkások képzésére. A betegek kezelése során nincs szükség mérgező tabletták használatára. Az alkoholt és a dohányt semmilyen formában nem szabad ajánlani, nehogy valakiben vágy ébredjen ezek után a gonosz dolgok után (90. Levél, 1908, J. A. Burdenhez és más felelős vezetőkhöz, Loma Linda). {2SM 296.2}   

BIZTONSÁGOS, EGYSZERŰ GYÓGYMÓDOK

Saját magunk ápolását illetően gondosan és alaposan meg kell vizsgálnunk a következőket. Meg kell ismernünk magunkat, és mindenkori tanulókká kell válnunk ennek a felépítménynek, az Istentől kapott testnek a gondozása terén, hogy fenntartsuk a lehető legjobb egészségi állapotot. Olyan ételeket kell ennünk, melyek a legjobban megfelelnek saját testi jólétünknek. Különös gondot kell fordítanunk arra, hogy öltözetünk elősegítse az egészséges vérkeringést. Nem szabad megvonnunk magunktól a testmozgást és a jó levegőt. Amennyire tőlünk telik, használjuk ki a napsütéses órákat. {2SM 296.3}   

Bölcsességre van szükségünk ahhoz, hogy hűséges gondozói lehessünk testünknek. Nagyon balga dolog volna hűvös szobába lépni izzadáskor. Balga sáfárnak mutatkoznánk, ha a huzatban leülve kitennénk magunkat a megfázásnak. Balgaság volna az is, ha hideg lábakkal és végtagokkal ülve visszahajtanánk a vért a végtagoktól az agyba vagy a belső szervekbe. Nedves időben mindig figyelnünk kell lábunk megóvására. {2SM 296.4}   

Együnk rendszeres időközönként a legegészségesebb ételekből, melyek a legjobb vért képezik, és amennyire lehetséges, kerüljük a mérték nélküli munkát. {2SM 297.1}   

Amikor megsértjük az emberi létre vonatkozó törvényeket, meg kell térnünk, meg kell újulnunk, és a legkedvezőbb körülményekbe kell magunkat helyeznünk az Istentől kapott .orvosok felügyelete alatt, melyek ezek: friss levegő, tiszta víz, gyógyító, édes napfény. {2SM 297.2}   

A víz sokféleképpen felhasználható a szenvedés enyhítésére. Néhány korty meleg víz étkezés előtt (egy-két pohár) soha meg nem árt, és igen hasznos. {2SM 297.3}   

Egy csésze macskamenta tea megnyugtatja az idegeket. {2SM 297.4}   

A komló tea elősegíti az alvást. A komló pakolás a gyomor környékén enyhíti a fájdalmat. {2SM 297.5}   

Ha a szemek gyengék és fájnak, vagy ha gyulladtak, sós forró vízbe mártott puha pamutanyaggal borogatva hamar gyógyíthatók. {2SM 297.6}   

Elmúlik a fejfájás, ha a lábakat és a végtagokat enyhén mustármagos vízben áztatjuk. {2SM 297.7}   

Sok egyszerű gyógymód van még, melyek sokat segítenek a test egészségének helyreállításában. Az Úr elvárja, hogy ezeket az egyszerű módszereket mi magunk alkalmazzuk, hogy lehetőségeink határait elérve Ő munkálkodhasson. Egyszerűen önhittek vagyunk, ha lustaság miatt nem tesszük meg azt, ami szinte minden egyes családnak a hatalmában áll, és nem alkalmazzuk ezeket a gyógymódokat, de azért közben arra kérjük az Urat, hogy enyhítse fájdalmunkat. Az Úr azt is elvárja, hogy megdolgozzunk ételünkért. Nem részesít bennünket az aratásban, ha előtte nem ássuk és szántjuk fel a földet, és nem gondozzuk a termést. Ha viszont mindezt megtesszük, Isten esőt, napfényt és záporokat küld a termés növekedésére. Isten dolgozik, az ember pedig együttműködik vele. így jön el a szüret és az aratás ideje. {2SM 297.8}   

Isten gyógyfüveket növesztett a földből az ember használatára, és ha megismernénk ezeknek a füveknek és gyökereknek a természetét és helyes alkalmazását, akkor nem kellene olyan gyakran az orvoshoz sietni, és az emberek sokkal jobb egészségnek örvendenének. Hiszek abban, hogy a fenti gyógymódok alkalmazásakor segítségül hívhatjuk a Nagy Orvos nevét (35. Levél, 1890. - Egy külföldi missziómunkáshoz). {2SM 297.9}   

TANÁCS EGY ÚJ SZANATÓRIUM ORVOS IGAZGATÓJÁHOZ

Tégy meg minden tőled telhetőt az egész intézmény tökéletesítése céljából. Tégy róla, hogy minden a legnagyobb rendben történjék. Semmi ne tehessen rossz benyomást a betegekre. {2SM 298.1}   

Bátorítsátok a betegeket egészséges életre és sok testmozgásra. Ez sokat tesz majd egészségük helyreállása érdekében. Helyezzetek székeket a fák árnyékába, hogy a betegek örömmel maradjanak sokáig a szabadban. Vegyetek körül egy helyet vászonnal vagy üveggel, ahol a betegek hűvösebb időben a napon ülhetnek anélkül, hogy a szelet is éreznék. {2SM 298.2}   

Friss levegő és napsütés, vidámság az épületen kívül és belül, kedves szavak és cselekedetek - ezek azok az orvosságok, melyekre a betegeknek szükségük van. Isten sikerrel fogja koronázni igyekezeteteket, miközben ezeket a gyógymódokat alkalmazzátok a szanatóriumba érkező betegeken. Boldogság, vidámság, együtt érző és reménykeltő szavak által saját lelketek is megtelik világossággal és békességgel. Soha ne feledjétek, hogy Isten áldásának napsütése számunkra mindennel felér! {2SM 298.3}   

Tanítsd az ápolókat és a betegeket azokra az egészséget helyreállító gyógymódokra, melyeket Isten ingyen ad, és a könnyen beszerezhető, egyszerű dolgok hasznosíthatóságára. {2SM 298.4}   

Elmondok egy keveset a faszén használata során szerzett tapasztalatomból. Néhány fajta gyomorbaj esetén sokkal hatékonyabban hat, mint a drogok. Az olíva olajba kevert faszén por tisztít és gyógyít. Eukaliptusz fából készült porrá tört faszenet gyakran alkalmaztunk gyulladásos betegségek esetén... {2SM 298.5}   

Mindig tanuljátok és tanítsátok a legegyszerűbb gyógymódok alkalmazását. Az Úr különleges áldására számíthatsz, ha követed azoknak az eszközöknek a használatát, melyek az egyszerű emberek számára is elérhetőek (100. Levél, 1903). {2SM 298.6}   

ÚJABB TAPASZTALATOK A FASZÉNNEL

Gyors felépülés. - Egyik testvérünk bélgyulladásban és vérhasban szenvedett. A férfi nem volt hűséges egészségügyi újító, és dédelgette az étvágyát. Épp készültünk elhagyni Texast, ahol immár több hónapig dolgoztunk, és előkészítettük a kocsikat, hogy ezt a testvért és családját, valamint más maláriában szenvedőket elszállítsunk. Férjemmel úgy gondoltuk, hogy inkább felvállaljuk ezt a terhet, mintsem engedjük, hogy több család feje meghaljon és magára hagyja feleségét és gyermekeit. {2SM 299.1}   

Kettőt vagy hármat egy nagy féderes kocsin vittünk rugós ágybetéteken. Útközben azonban ez a bélgyulladásban szenvedő férfi magához hívott. Férjemmel úgy határoztunk, hogy nem mozdíthatjuk el helyéről. Attól tartottunk, hogy a testvér halálán van. Ekkor, mintegy Istentől jövő gondolatként eszembe jutott, hogy adjunk neki inni vízbe kevert faszénport, és helyezzünk faszénkötést a gyomra és belei fölé. Mintegy két kilométerre lehettünk Denison városától. A beteg fia elsietett a kovácshoz, beszerezte és összetörte a faszenet, majd az utasítás szerint felhasználta azt. Fél órán belül elkezdődött a javulás. Mivel tovább kellett mennünk utunkon, a családot magunk mögött hagytuk. Azonban meglepetésünkre kocsijuk másnap utolérte a miénket. A beteg benn feküdt a kocsiban. Az egyszerű eszköz használatát Isten áldása kísérte (182. Levél, 1899. - egy külföldi missziómunkáshoz. Lásd: 287. oldal!) {2SM 299.2}   

Faszén és lenmag. - Szükségünk van egy kórházra. Sara Mc- Enterfer* testvémő csütörtökön az iránt érdeklődött, hogy tudunk-e valamit tenni B. testvér tizennyolc hónapos kisfiáért. Néhány napig fájdalmas kelés volt a térdén, melyet talán valami mérges rovar csípése okozhatott. Lenmaggal kevert faszénport helyeztünk a térdére, és ez a pakolás azonnal enyhülést hozott. A gyermek egész éjszaka kiabált a fájdalomtól, de miután a pakolást feltettük, el tudott aludni. A testvérnő ma már kétszer is megnézte a kicsit. Két helyen megnyitotta a sebet, melyből jó adag sárga váladék és vér folyt ki. A gyermek megszabadult nagy szenvedésétől. Hálát adunk az Úrnak, amiért értelmet ad a könnyen beszerezhető és egyszerű dolgok használatára a fájdalom csillapítása és okának sikeres megszüntetése céljából (68. Kézirat, 1899, általános kézirat). *Tapasztalt és tanult ápoló, aki Ellen G. White titkárnőjeként kísérte őt útjai során. {2SM 299.3}   

ÚJABB GYÓGYMÓDOK

Fügepakolás Ezékiás részére. - Amikor Ezékiás megbetegedett, Isten prófétája azt az üzenetet hozta számára, hogy meg fog halni. A király esedezett az Úrhoz, aki meghallgatta őt, és elküldte ígéretét, mely szerint tizenöt évvel meghosszabbítja életét. Isten egyetlen szava, kezének egyetlen érintése is elég lett volna ahhoz, hogy azonnal meggyógyítsa Ezékiást. Ehelyett azonban a király utasítást kapott arra, hogy vegyen egy kötés fügét és helyezze azt a megbetegedett testrészre. Ezékiás ennek eleget is tett, és egészsége helyreállt. Jól tennénk, ha az eddiginél többre értékelnénk ezt az Úr által elrendelt utasítást (29. Kézirat, 1911., általános kézirat). {2SM 300.1}   

Az eukaliptusz olaj értéke. - C. Testvérnő! Szomorúan hallom, hogy nem vagy jól. Köhögésedre nem tudok jobbat ajánlani az eukaliptusznál és a méznél. Egy kis pohár mézbe tegyél néhány csepp eukaliptuszt, keverd jól el, és amikor köhögni kezdesz, vedd be. Meglehetősen sok baj van az én torkommal is, de amikor ezt használom, igen hamar túljutok a nehézségen. Csak néhányszor kell bevennem, és a köhögés máris megszűnik. Ha elfogadod ezt a receptet, saját magad orvosa lehetsz. Ha az első próbálkozáskor nem jársz sikerrel, próbáld meg újra! A legjobb lefekvés előtt bevenni belőle (348. Levél, 1908. - egy munkáshoz). {2SM 300.2}   

Már elmondtam neked, milyen gyógyszert használok, amikor megbetegszik a torkom. Egy pohár forralt mézbe cseppentek néhány csepp eukaliptusz olajat, majd jól elkeverem. Amikor köhögni kezdek, beveszek egy kiskanállal ebből a keverékből, és szinte azonnal jobban leszek. Mindig a legjobb eredménnyel használtam ezt. Arra kérlek, hogy használd te is ezt az orvosságot, amikor köhögni kezdesz. Talán olyan egyszerűnek tűnik a recept, hogy nem bízol benne, de én már több éve ezt használom és nagyon tudom ajánlani. {2SM 301.1}   

Emellett végy langyos lábfürdőket, és a vízbe tégy eukaliptusz leveleket. Nagy hatóerő van ezekben a levelekben, és ha kipróbálod, igaznak fogod találni szavaimat. Az eukaliptusz olaj különösen hasznos köhögéskor, valamint mell- és tüdőfájdalmakkor. Szeretném, ha kipróbálnád ezt az egyszerű gyógymódot, mely számodra semmibe nem kerül (20. Levél, 1909., az előbbi címzetthez). {2SM 301.2}   

Orvosságot tartalmazó fák. - Az Úr világosságot adott nekem sok dolog kapcsán. Megmutatta, hogy szanatóriumainkat olyan magas területeken kell építenünk, mely a lehető legjobb eredményeket biztosítja számunkra. A szanatórium épületei mellett legyenek nagy földterületek, melyeket virágok és díszfák szépítenek. {2SM 301.3}   

Az egyik helyen tisztító munkálatokat folytattak egy szanatórium felépítése előtt. Az Úrtól kapott világosság szerint a fenyő- és a cédrusfa illata egészséges anyagokat tartalmaz. Más fákban is vannak az egészséget elősegítő gyógyító elemek. Az ilyen fák ne kerüljenek könyörtelen kivágásra... Hagyjátok őket életben (95. levél, 1902., - Délen tartózkodó munkásokhoz). {2SM 301.4}   

„Az én gyógyteám.” - Nem kell Kínába mennünk teáért, vagy Jáva szigetére kávéért. Némelyek azt állították, hogy „White testvérnő iszik teát, és tart is belőle otthonában”, és meg is kínálta Őket belőle. Nem mondtak igazat, mert nem használok teát, és nem is tartok a házamban. Amikor egyszer hajón utaztam, megbetegedtem, és semmi nem maradt meg a gyomromban. Akkor ittam egy gyenge teát gyógyszerként, de nem szeretném, ha bárki is azt a megjegyzést tenné, hogy „White testvérnő használja a teát.” Ha eljöttök otthonomba, megmutatom nektek azt a tasakot, melyben a gyógyfüveket tárolom. Michiganből, a hegyeken túlról hozatok vörös lóhere virágokat. Kávét soha nem tudnék inni, ezért tévedésben vannak azok, akik szerint White testvérnő iszik kávét (3. Kézirat, 1888., istentisztelet, Oakland, Kalifornia). {2SM 301.5}   

Lóhere rügyek - első termés. Lenne egy kérésem. Tudnának a gyerekek gyűjteni annyi lóherét, mint tavaly, vagy még annál is többet? Ha megteszik, nagy szívességet nyújtanak nekem. Én nem tudom megtenni, mert ezen a tájékon nincs lóhere. Az első termés jobb lenne, de ha a levél túl későn érkezik, a második is megteszi (1. Levél, 1872. - egy családhoz, Michigan). {2SM 302.1}   

Tea gyógyszerként, de nem italként. - Se zöld, se fekete teát nem használok. Egy teáskanálnyit se ittam sok-sok éve, kivéve amikor átszeltem az óceánt, és egy másik alkalommal itthon, gyógyszerként, amikor beteg voltam és hánytam. Ilyen esetekben könnyíthet a helyzeten. {2SM 302.2}   

Nem fogyasztottam teát, amikor nálunk voltál. Mindig is vörös lóherét használtam, ahogyan azt mondtam is neked. Kínáltalak belőle, és mondtam, hogy jó, egyszerű, és egészséges ital... {2SM 302.3}   

Már évek óta egy fillérnyi értékű teát sem veszek. Ismerve hatását, nem merném használni, hacsak nem komoly hányás esetén, amikor gyógyszerként, nem pedig italként használnám... {2SM 302.4}   

Nem prédikálok mást, mint amit cselekszem. Nem állítok hallgatóim elé olyan követendő életszabályokat, melyeknek én magam nem teszek eleget... {2SM 302.5}   

Nem vagyok vétkes semmilyen tea megivásában. Egyedül lóhere teát fogyasztottam. Ha szeretném is a bort, a teát és a kávét, akkor sem használnám ezeket az egészségromboló narkotikumokat, mert az egészség és az egészséges példa pártján állok ezekben a dolgokban. A mértékletesség és a jócselekedetek példaképe szeretnék lenni mások számára (12. Levél, 1888. - egy lelkésznek a nyugati parton). {2SM 302.6}   

A kávé mint gyógyszer. - Tudomásom szerint már húsz éve nem ittam kávét. Egyedül - ahogyan említettem is - betegségem idején ittam egy erős adagot, melybe belekevertem egy nyers tojást (20. Levél, 1882. - barátokhoz). {2SM 302.7}   

Szőlőlé és tojás. - Tudomást szereztem arról, hogy hiányos étrenddel rongálod egészséged. ...A megfelelő ételek hiánya okozta nagy szenvedésed. Nem vetted magadhoz azt az ételt, amire törékeny testi erőd táplálásához szükség lett volna. Nem szabad megtagadnod magadtól a jó, egészséges ételeket. ... Szerezz egészséges tyúkoktól való tojásokat, és használd fel azokat nyersen vagy főve. Keverd bele a tojást a legjobb mustba, amihez csak hozzájuthatsz. Ez biztosítani fogja szervezeted számára a szükséges tápanyagokat. ... A tojásban gyógyhatású elemek vannak, melyeknek méregtelenítő hatásuk van (Hogyan étkezzünk? 20-204. oldal, Dr. D. H. Kresshez, 1901). {2SM 303.1}   

A HALADÓ ORVOSI ELJÁRÁSOK ELISMERÉSE

Vérátömlesztés. - Van egy dolog, mely már mentett életet: vérátömlesztés. De ez talán bonyolult, esetleg lehetetlen számodra. Pusztán javaslatként mondom (Medical Ministry, 286, 287, Dr. D. H. Kresshez). {2SM 303.2}   

Injekció. - [Lásd: lábjegyzet!]* *Himlő védőoltás: Ellen G. White egyik titkára, D. E. Robinson a következőket írta Ellen G. White véleményével kapcsolatban a védőoltásra vonatkozólag (1931. június 12.): {2SM 303.3}   

„Határozott és pontos adatot akarsz arról, hogy mit írt White testvémő a védőoltással kapcsolatban. {2SM 303.4}   

A kérdés könnyen megválaszolható, mert tudomásunk szerint erről egyik írásában sem tett megjegyzést. {2SM 303.5}   

Ugyanakkor érdekes lehet számodra, hogy amikor a környéken kitört a himlőjárvány, Ellen G. White maga is beoltatta magát, és segítőit is erre biztatta. Ellen G. White felismerte a tényt, hogy a védőoltás vagy védetté teszi az embert a himlő ellen, vagy csökkenti a tünetek erejét, ha netalán mégiB megkapná a betegséget. Annak is tudatában volt, hogy másokat fertőzhet meg, ha nem tesz eleget ennek az elővigyázatosságnak” (Aláírás: D. E. Robinson). {2SM 303.6}   

Röntgen-kezelés, Loma Linda. - Több hetes röntgenkezelést kaptam a homlokomon levő fekete folt miatt. Összesen huszonhárom kezelést kaptam, és végül teljesen eltűnt a folt. Nagyon hálás vagyok érte (30. Levél, 1911. - fiához, J. E. White-hoz). {2SM 303.7}