HUSZONNYOLCADIK FEJEZET - A GYÓGYSZEREK HASZNÁLATÁRÓL

VÁLASZ EGY KÉRDÉSRE A GYÓGYSZEREK HASZNÁLATÁT ILLETŐEN

Kérdéseidre* nagyjából, vagy talán egészében is választ találsz a ,Hogyan éljünk?’ című írásban. Azok a tabletták a mérgezőek, melyeket te is megnevezel. Az egyszerűbb gyógyszerek, egyszerűségük mértékének megfelelően, kevésbé károsak, de igen sok esetben előfordul, hogy teljesen szükségtelenül használják őket. Vannak egyszerű gyógynövények és gyökerek, melyeket minden család maga használhat, és ha használ, nem lesz gyakran szüksége arra, hogy házhoz hívja az orvost. Nem hiszem, hogy határozottan meg tudnám nevezni azokat az orvosok által készített és használt gyógyszereket, melyek tökéletesen ártalmatlanok lennének. Mindazért nem lenne bölcs dolog vitába szállni ezt a kérdést illetően. *Lásd a Bevezető megjegyzést, 276-278. oldal! {2SM 279.1}   

A gyakorló orvosok nagyon odavannak veszélyes vegyületeikért, de én határozottan szembeszegülök velük. Azok soha nem gyógyítanak, esetleg megváltoztatják a baj jellegét, és rosszabbra fordítják a helyzetet. A tablettakészítmények felírói közül sokan nem adnák azokat oda saját gyerekeiknek. Ha értelmesen gondolkodnak az emberi testről, ha értik ezt az érzékenyen és csodálatosan működő gépezetet, akkor tudniuk kell, hogy Isten hatalmasan és csodálatosan megkülönböztetett bennünket, és hogy ezeknek az erős tablettáknak a parányi részét sem szabadna az emberi szervezetbe bevinni. {2SM 279.2}   

Amint ez a dolog és a tabletta-gyógyászat alkalmazásának súlyos következménye feltárult előttem, azt a világosságot kaptam, hogy a hetednapi adventistáknak olyan egészségügyi intézményeket kell alapítania, melyek elfordulnak ezektől az egészségromboló találmányoktól, és ahol az orvosok az egészségügyi követelményeknek megfelelően kezelik a betegeket. Jól képzett ápolókra és egészség- ügyi szakemberekre van szükség, akik az ésaiási igének megfelelően tanítanának: a „parancsra új parancs, szabályra új szabály, szabályra új szabály; itt egy kicsi, ott egy kicsi” (Esa 28:10). {2SM 280.1}   

Tanítsátok az embereket helyes viselkedésre és egészséges gyakorlatra, emlékeztetve Őket arra, hogy egy csipetnyi megelőzés többet ér egy nagy adag gyógyításnál. A leckék és tanulmányok nagyon hasznosnak fognak bizonyulni ezen a területen (17a. Levél, 1893). {2SM 280.2}   

ÚJABB LESZÖGEZŐ KIJELENTÉSEK

Hagynak-e maguk után káros mellékhatást? - Semmit olyat nem szabad az emberi szervezetbe vinni, ami káros mellékhatást hagy maga után (Medical Ministry, 228. oldal) (162. Kézirat „Hogyan vezessük intézményeinket?”, 1897.). {2SM 280.3}   

A legegyszerűbb gyógyszerek a természetes folyamat segítségére lehetnek, és nem hagynak maguk után káros mellékhatást (82. Levél, 1897., Dr. Kelloghoz). {2SM 280.4}   

A vért mérgező anyagok. - Szanatóriumainkban az egyszerű gyógyszereket alkalmazzuk. Nem helyeseljük a tabletták használatát, mert megmérgezik a véráramlatot. Ezekben az intézményekben tanítanunk kellene az evés, az ivás, az öltözködés és az általános életvitel helyes gyakorlatát az egészség megőrzése érdekében (Hogyan étkezzünk? - Lodi prédikáció, Kalifornia, 1908. május 9.). {2SM 280.5}   

Ne próbáljatok úgy segíteni a nehézségen, hogy mérges gyógyszerekkel terhelitek meg a szervezetet (A nagy orvos lábnyomán, 1905). {2SM 280.6}   

Minden ártalmas tabletta, melyet akár az orvos utasítására, akár saját elgondolásból a szervezetbe visznek, erőszakot hajt végre az emberi testen és megsérti a teljes gépezetet (3. Kézirat, 1897., 281 általános kézirat). {2SM 280.7}   

Lefokozza az életerőt. - A tabletták mindig lefokozzák és rombolják az életerőt (Medical Ministry, 223. oldal, általános kézirat ,Szanatórium’ címmel, 1887.). {2SM 281.1}   

Mérgező készítmények káros mellékhatása. - Isten szolgái nem használhatnak olyan gyógyszereket, melyekről tudják, hogy káros hatást gyakorolnak a szervezetre, még akkor sem, ha megkönnyítik a jelenlegi szenvedést. A növény- és ásványvilág minden mérgező készítménye megrongálja a májat, a tüdőt, és általában az egész szervezetet (Spiritual Gifts, 4. kötet, 140. oldal, 1864.). {2SM 281.2}   

A mérgező tabletták halálos utóhatásai. - A természet egyszerű gyógyszerei anélkül segítenek a gyógyulásban, hogy hátrahagynák azokat a halálos utóhatásokat, melyeket oly sokszor megismernek a mérgező tablettákat használó emberek. Lerombolják a betegnek azt az erejét, mely által önmagát segíteni tudná. A betegeket meg kell tanítani ennek az erőnek a kiaknázására. Tanítani kell Őket az egyszerű és egészséges étkezésre, és a sokféle étel keverésének mellőzésére egy étkezéskor. A betegeket oktatni kellene mindezekről a dolgokról. Beszédeket kell tartani az egészségmegőrzésről, a betegségmegelőzésről, és a szükséges pihenés módjairól (82. Levél, 1908., Orvosokhoz és a vezetőhöz, Loma Linda). {2SM 281.3}   

TANÁCS A TABLETTÁK HASZNÁLATA KAPCSÁN

Ritkán szükségesek. - Használjuk őket egyre kisebb mértékben. - A tabletta-gyógyászat, ahogyan azt általánosan alkalmazzák, átok az emberiség számára. Tanítsátok a tabletták mellőzését! Használjátok azokat egyre ritkábban, és helyettük támaszkodjatok tiszta eszközökre. A természet működésbe lép Isten gyógyszereinek a hatására, melyek ezek: friss levegő, tiszta víz, megfelelő testmozgás, jó lelkiismeret. A tea, a kávé, és a húsételek mellett megmaradók szükségesnek fogják érezni a tablettákat, de sokan egy szemernyi gyógyszer nélkül felépülnének, ha engedelmeskednének az egészség törvényeinek. A tablettákra ritkán van szükség* (Councels on Health, 261. oldal, 1890.). *Ezzel összhangban volt Ellen G. White tanácsa a malária kezelésére használt kininnel kapcsolatban. Fia, aki együtt utazott vele és segítségére volt, a következő jelentést adja: {2SM 281.4}   

„Egyszer, amikor Ausztráliában jártunk, egy ottani misszionárius beszámolt anyámnak elsőszülött fia betegségéről és haláláról. Fián súlyosan erőt vett a malária, és az apának a kinin használatát tanácsolták. Ő azonban, a bizonyságtételek alapján ezt nem tette meg, fia pedig meghalt. Amikor az apa találkozott White testvér-nővel, feltette neki a kérdést: ,Bűnt követtem volna el, ha a kinin használatához fordulok, miközben semmi más módot nem ismertem a malária kezelésére, fiam állapota pedig halálos volt? A válasz így hangzott: ,Nem. Isten elvárja tőlünk, hogy a tőlünk telhető legjobbat megtegyük’.” (W. C. White, Levél, 1935. szeptember 10. - A szerkesztők.) {2SM 281}   

Igyekezzetek csökkenteni használatukat! - Munkájuk során az orvosoknak inkább csökkenteni, mintsem növelni kellene a tabletták használatának mértékét. Amikor Dr. A. az egészség- ügyi központba jött, félretette az egészségügyi követelményeknek megfelelő elvekre épülő módszereket, és homeopata dózisokkal kezdett kezelni szinte minden betegséget. Ez ellentétben állt az Istentől kapott világossággal. Népünk, mely eddig azt tanulta, hogy a tablettáknak szinte minden felhasználási módját kerülje el, most újfajta tanításban részesült. — (26a. Levél, 1889, egy tehetséges orvoshoz). {2SM 282.1}   

Nincs szükség az erős tablettákra. - Az orvos legelső feladata, hogy tanítsa meg a szenvedő betegeket a betegség elkerülésére. Azzal érhetjük el a legtöbb jót, ha megpróbáljuk bemutatni az általunk elérhető embereknek, hogyan kerülhetik el a betegséget és szenvedést, a szervezet legyengülését és a korai halált. Azok, akik nem óhajtják igénybe venni testi-lelki erejüket a gyógyításban, olyan tablettákat írnak fel a betegeknek, melyek kétszer olyan rosszat eredményeznek, mint az általuk állítólag kikezelt betegség. {2SM 282.2}   

Egy olyan orvosnak, akinek van erkölcsi bátorsága veszélybe sodorni hírnevét azzal, hogy egyszerű tényeken keresztül megvilágosítja az emberek értelmét, azaz rámutat betegségük természetére és megelőzésének hogyanjára, valamint a tabletták használatának veszélyeire - meredek ösvényt kell megmásznia, de az ilyen orvos élni fog és másokat is az életre tanít... Ha a reform követőjévé válik, világosan fog szólni a helytelen étvágyról, és az 2g2 öltözékben, az evésben, az ivásban és túlmunkában megnyilvánuló romboló önzésről, mely kihatással van a vérmérsékletre és az ember testi-lelki állapotára... {2SM 282.3}   

Az értelmesen és kitartással gyakorolt helyes szokások megszüntetik a betegség okát, és nem lesz szükség az erős tabletták alkalmazására. Sokan karöltve haladnak természetellenes vágyaikkal, melyek egészségi állapotukat is természetellenessé teszik (Medical Ministry, 221-222. oldal, Általános kézirat Szanatóriumok’ címmel, 1887.). {2SM 283.1}   

Ahogyan azt általában művelik. - A gyógyszer-gyógyászat, ahogyan azt általában művelik, átok az emberiség számára (Healthful Living, 246. oldal, 1888.). {2SM 283.2}   

Kevésbé káros, ha bölcsen alkalmazzák. - Ne használjatok tablettákat! Igaz ugyan, hogy bölcsen alkalmazva a tabletták talán nem olyan veszélyesek, mint általában, azonban sokak kezében az Úr tulajdonának rontására válik (3. Levél, 1844., a St. Helena-i szanatórium dolgozóihoz). {2SM 283.3}   

Vessétek el szinte teljesen. - Intézményeink azért alakultak, hogy a betegeket az egészségügyi követelményeknek megfelelő elvek alapján kezeljük, szinte teljesen elvetve a tabletták használatát... Szörnyű elszámolással tartoznak Istennek azok, akik olyan kevésre becsülik az életet, hogy könyörtelen módon tablettákkal kezelik az emberi testet... Semmilyen mentségünk nincs, ha tudatlanság miatt leromboljuk Isten építményét azáltal, hogy különféle, számunkra érthetetlen elnevezésű drogokat viszünk a gyomrunkba. Kötelességünk, hogy minden ilyen vényt elutasítsunk! {2SM 283.4}   

Szeretnénk építeni egy szanatóriumot (Ausztrália), ahol a természet saját adományai által gyógyíthatjuk a betegségeket, és ahol az emberek megtanulhatják önmaguk kezelésének módjait. Ahol megtanulnak mértékletesen és egészségesen táplálkozni, és elutasítani minden narkotikumot: teát, kávét, bort, és mindenféle serkentőt, valamint az állatok húsának fogyasztását (Temperance, 88-89. oldal, Általános kézirat, 1896.). {2SM 283.5}   

A legjobb teljesen felhagyni a tablettakészítmények használatával. - Amikor megérted, hogy mi az igazi értelemben vett fiziológia, gyógyszer számláid jelentősen alacsonyabbak lesznek, 284 és végtére teljesen felhagysz a tablettakészítményekkel. Az az orvos, aki munkája során a tabletta-gyógyászatra támaszkodik, kimutatja, hogy nem érti az emberi szervezet finom gépezetét. Olyan magot vet el a szervezetben, mely egy egész életen keresztül sem veszíti el romboló erejét. Azért mondom ezt, mert nem merem magamban tartani. Krisztus túl sokat fizetett az ember megváltásáért ahhoz, hogy szervezetét a tabletták kegyetlen módszerével kezeljék. {2SM 283.6}   

Az Úr évekkel ezelőtt feltárta előttem, hogy olyan intézményeket kell alapítanunk, melyekben tablettakészítmények nélkül kezeljük a betegeket. Az ember Isten tulajdona, így Őt sérti, amikor az ember, az élő szervezetet megrontva, a halál magvait ülteti el testében (Medical Ministry, 229. oldal, egy vezető orvoshoz és feleségéhez, 1896.). {2SM 284.1}   

ISTEN JELENLÉTE A MŰTŐSZOBÁBAN*

*A fejezet kijelentései eloszlatják a kételyeket a műtétek és a velük együtt járó érzéstelenítések helyességét illetően. {2SM 284}   

Krisztus a műtőszobában. - Mielőtt véghezvinne egy súlyos operációt, a sebész kérjen segítséget a Nagy Orvostól. Biztosítsa a szenvedőt arról, hogy Isten biztonságban átsegíti őt a műtéten, mert Ő minden bajban biztonságot nyújt a benne bízóknak (A nagy orvos lábnyomán, 108. oldal, 1905.). {2SM 284.2}   

A Megváltó jelen van a beteg- és a műtőszobában, és hatalma által, nevének dicsőségére, nagy dolgokat visz véghez (159. Kézirat, 1899., A keresztény orvos kötelességei és kiváltsága). {2SM 284.3}   

A műtét nem hitetlenség. - Abban a kiváltságban van részünk, hogy hitünkkel összhangban felhasználjuk az Istentől kapott eszközöket, és miután hivatkozunk az ígéretre, mindent Istenre bízzunk. Ha szükség van műtéti beavatkozásra, és az orvos azt készséggel végre is hajtja, akkor annak véghezvitele nem hitetlenség. Miután a beteg átadja akaratát Isten akaratának, bízzon Benne és húzódjon közel a Nagy Orvoshoz és Gyógyítóhoz. Engedje át magát a tökéletes bizalomnak. Az Úr - neve dicsőségének megfelelően - meg fogja jutalmazni hitét. „Kinek szíve reád támaszkodik, megőrződ azt teljes békében, mivel Te benned bízik; Bízzatok az Úrban örökké, mert az Úrban, Jehovában, örök kőszálunk van” (Esa 26:3—4) (67. Kézirat, 1899., - Általános kézirat). {2SM 284.4}   

Jézus irányította kezeidet. - Ki volt melletted, miközben ezeket a súlyos operációkat bonyolítottad? Kitől kaptál nyugalmat és higgadtságot a válságos időre? Ki adott gyors és pontos felismerést, éleslátást, nyugodt idegeket és szakmai tökéletességet? Az Úr Jézus elküldte angyalát, hogy oldaladon állva elmondja, mit cselekedj. Egy másik kéz helyeződött rá a tiedre. Jézus, és nem te irányítottad a műtőeszközt. Időnként ezt észre is vetted, és olyankor csodálatos nyugalom töltött el. Nem mertél sietni, mégis gyorsan dolgoztál, hiszen egy pillanatot sem veszíthettél. Az Úr nagyszerűen megáldotta munkád - (8. Bizonyságtételek 187-188. oldal, A Battle Creek-i szanatórium igazgatójához). {2SM 285.1}   

Mivel Istenre tekintettél, súlyos operációid alkalmával Isten angyalai álltak melletted, s úgy végezték a munkát, mintha a te kezed dolgozott volna. A szemtanúk meglepve nézték végig a pontos kivitelezést (73. Levél, 1899., az előző levél címzettjéhez). {2SM 285.2}   

A figyelő Isten az orvos oldalán áll. - Krisztus a legnagyobb egészségügyi misszionárius a valaha is élők közül. Egyetlen esetet sem veszített el. Krisztus érti, hogyan kell megerősíteni és irányítani ennek az intézménynek az orvosait. Mellettük áll, miközben véghezviszik nehéz műtéteiket. Tudjuk, hogy ez így van. Megmentett olyan életeket, melyek elveszhettek volna, ha a kés egy hajszálnyival félrecsúszik. Isten angyalai folyamatosan szolgálják azokat, akikért Krisztus életét adta. {2SM 285.3}   

Mivel Őt szolgálják, Isten szaktudást és hatékony munkavégzést ad az intézmény orvosainak. Az orvosok tudják, hogy képességük nem a sajátjuk, hanem fentről jövő adomány. Felismerik az oldalukon álló és figyelő Istent, aki bölcsességet ad orvosainak, és képessé teszi őket az értelmes munkavégzésre (28. Kézirat, 1901., a Szt. Helena-i szanatórium dolgozóihoz). {2SM 285.4}