AZ OLVASÓHOZ

Könyvünk, a Szemelvények Ellen G. White írásaiból I. kötetéhez hasonlóan, hiánypótló szerepet tölt be. Olyan tanácsokat tartalmaz immár időtálló formában, amelyek eddig csak cikkekben, sokszorosított stenciles és más kisebb kiadványokban voltak olvashatók. A kötet a Prófétaság Lelke írásainak jelenleg elérhető elemeinek egyikeként bekerült az Ellen G. White írásainak gyűjteményes indexébe is (Index to the Writings of Ellen G. White). A Szemelvények egybegyűjtéséről és céljáról az I. kötet előszavában olvashatunk, így most azt nem ismételjük. {2SM 11.1}   

A kötetben olvasható írások különösen értékesek a hetednapi adventisták számára abból a célból, hogy felkészítsék őket a lelkek ellensége támadásainak visszahárítására, amelyek a fanatizmus, a félrevezető tanítások, valamint a téves és romboló hatású mozgalmak útján törnek a maradék egyházra. Néhány esetben a tanácsok és felhívások egyénekhez szólnak, a megjelentett dolgok azonban olyan kérdésekkel foglalkoznak, amelyek a véget megelőzően is bizonyára felvetődnek majd. Ezeknek az anyagoknak egy része hasznosnak fog bizonyulni a gyülekezetet, mint egységes egészet fenyegető veszélyek elhárításában. A többi szemelvény olyan kérdésekkel foglalkozik, mint például a helytelen kapcsolatok, a dolgozók fizetése és az igaz és hamis gyógyítás. {2SM 11.2}   

A hetedik fejezetet (A gyógyászati készítmények használata) külön örömmel fogadhatják az olvasók. Az itt megjelenő kijelentések segíteni fogják a gyógyszerek alkalmazásának kérdését tanulmányozó olvasókat. A kötet értékes függelékkel zárul. Az első közülük hat fejezetből áll, mely eredeti utánnyomása a Betegség és annak okai című Ellen G. White cikksorozatnak, mely legelőször a Health, or How to Live (Egészség, avagy hogyan éljünk?) hat különböző számában jelentek meg. Az 1967 utáni kiadásokban két ráadás függelékanyag áll a kötet végén: az egyik ‚A házastárs megválasztásának lényeges kérdései’, a másik pedig ‚Az emberek egyenlősége’ címet viseli. Azért kerültek ezek is a függelékek közé, mert nagy érdeklődésre tartottak számot különböző külföldi országokban, s ez a kötet pedig sok nyelven és sok országban nyomtatásban van. {2SM 11.3}   

Felhívjuk az olvasók figyelmét az egyes részeket megelőző bevezetésekre, ezek közül pedig különösen a hetedik rész és az első függelék bevezetőire. {2SM 11.4}   

A Szemelvények Ellen G. White írásaiból I. kötetének előszavában szóltunk arról, hogy a különböző fejezetek meglehetősen eltérő témaköröket ölelnek át, de a könnyű elérhetőség kedvéért mégis egybegyűjtöttük őket ezekbe az időtálló kötetekbe. {2SM 11.5}   

Így fontos, hogy a kötet az ‚Amint a véghez közeledünk’ című fejezettel záruljon. Néhány olyan üzenetet olvashatunk itt, melyek bizalmat keltenek bennünk az egyház diadalát illetően. Közöttük van két olyan beszéd, amelyeket Ellen G. White az 1913-as Generál Konferenciához intézett. Ez volt az utolsó olyan Generál Konferencia, melyet még életében tartottak meg, de amelyen előrehaladott kora miatt már nem tudott résztvenni. Ezekben a beszédekben Ellen G. White kifejezi bizalmát a munkatársakat és annak a műnek a diadalát illetően, melynek egész életét szentelte. {2SM 11.6}   

Őszinte vágyunk, hogy a Szemelvények Ellen G. White írásaiból második kötete derűt hozzon minden adventista család életébe, miközben az utolsó kilométereit teszi meg Isten városa felé. {2SM 11.7}   

ELLEN G. WHITE ÍRÁSAINAK - HAGYATÉKI BIZOTTSÁGA {2SM 11}