HUSZONKETTEDIK FEJEZET - ANYAGI TÁMOGATÁS A MUNKÁSOK KIKÉPZÉSÉRE

Segítsétek az ígéretes fiatalokat!

Az evangéliumi munka egyik része az olyan ígéretes fiatalok támogatása, akik bizonyságát adják annak, hogy szeretik az igazságot, és akiket Krisztus igazságossága arra késztet, hogy szánják oda magukat Isten műve építésére, mint egészségügyi misszionáriusok, könyvmunkások vagy evangélizátorok. Legyen pénzösszeg félretéve erre a célra! A megsegítettek pedig menjenek el és szolgálják a betegeket és szenvedőket. Ez a munka minden bizonnyal meg fogja nyitni az utat arra, hogy a bűnbeteg lelkek hozzájussanak Gileád balzsamához (35. Kézirat, 1901). {2SM 208.1}   

Három diák megsegítése

Férjem és jómagam kiemeltünk három ígéretes fiatalembert egyszerű munkaterületükről, és ezer dollárt adtunk nekik fejenként, hogy egészségügyi vonalon tanulhassanak. A választást az Úr helyezte férjem szívébe. Isten világosságban és különös támogatásban részesítette ezt a három fiatalembert, akik így az orvosi pályának szentelhették magukat (322. Levél, 1905). {2SM 208.2}   

Vezetők és evangélizátorok képzése

Nem a nagy épületekre és a külsőségekre való költekezést kell növelni, hanem a nagy kamatok rendezésére való erőket, képességeket és lehetőségeket. Anyagiakat kell biztosítani a külföldi és hazai testvérek tanítására, hogy elérhessék a társadalom felsőbb rétegeit is. Túl kevés a rátermett emberünk a mű különböző ágazataiban (44. Levél, 1887). {2SM 209.1}   

A kölcsön jobb, mint az ajándék

Ahogyan javaslod, mindezeket a dolgokat meg kell tenni a tanulók megsegítése érdekében, de nem kellene-e mindannyiunknak önzetlenül eljárni ebben az ügyben, és összegyűjteni annyi adományt, melyből az ilyen esetekben megsegíthetjük a rászorulókat? Amikor ígéretes fiatal testvéreket láttok, adjátok nekik a pénzt kölcsön, és ne ajándékként. Ez a jobbik módszer, mert a visszanyert pénz újra felhasználható mások tanítására. Ezt a pénzt azonban ne a tizedből vegyétek ki, hanem az erre a célra elkülönített összegből. Ez egészséges becsületességre, adományozó kedvre és hazaszeretetre tanítaná népünket. Isten művének minden osztályában alapos megfontoltságra és a munkák szakszerű elvégzésére van szükség. Terveinkben azonban ne legyünk kicsinyesek és szűkmarkúak, és ne a szolgálat támogatását segítő megszentelt részt használjuk fel, mert úgy a pénztár hamarosan kiürülne (40. Levél, 1897). {2SM 209.2}