Bevezetés

Mindig segítségünkre vannak azok az Ellen G. White - az Úr küldötte - tollából származó írások, melyek saját munkájára és arra az eljárásra vonatkoznak, ahogyan Isten kinyilatkoztatja akaratát az emberek előtt. Ilyen jellegű írások kerültek a Válogatott üzenetek első fejezetébe. {1SM 14.1}   

Az ihletettség kérdését mintegy hetvenéves munkálkodása idején többször is érintette a szerző. Ezek közül a legkiemelkedőbb A nagy küzdelem 1888 májusában írt bevezetője, mely itt nem olvasható. Egy korábbi, itt is olvasható írás A Biblia ellenzőinek érvei címmel jelent meg 1886-ban. Egy másik, az Isten Szavának ihletettsége című, 1888 őszén keletkezett munka szintén bekerült e válogatásba. Egy további, nagyobb terjedelmű, 1889-ből való írás a Hogyan bizonyítják a Biblia titkai annak ihletettségét? a Bizonyságtételek 5. kötetének 698-711. terjedő oldalain olvasható. {1SM 14.2}   

Az Ösvényünk világossága című fejezetet a különböző, saját korábbi munkájára vonatkozó magyarázatok, valamint egy 1913-ból való munka A bizonyságtételek keletkezése és a gyülekezetekhez való eljuttatása, illetve az Ellen G. White korábbi írásaival kapcsolatos kérdések megválaszolása teszik teljessé. {1SM 14.3}   

WHITE BIZOTTSÁG {1SM 14}