BEVEZETÉS

Több mint hatvan év alatt mintegy két-kétezer Ellen G. White-cikk jelent meg a Review and Herald és a Signs of the Times folyóiratokban. Üzenetek százait adták ki a Youth's Instructor, valamint a különböző egészségügyi lapjaink és az unió konferenciai kiadványok stb. {1SM 210.1}   

Ezek a cikkek különböző témákat dolgoznak fel, s így tartalmaznak gyakorlati tanításokat; a gyülekezethez intézett figyelmeztetéseket és tanácsokat, utazásról és munkáról való beszámolókat; a lélekmentő munkáról való tanításokat; és ami talán a legfontosabb: hitelvi kérdéseket. A folyóirati forma kínálta szabad helykihasználás lehetővé tette sok fontos hitelvi tárgykör különböző szempontú és alapos megközelítését. Ugyanaz a téma újra és újra felvetődött, s mindig valami új nézőpont szerint kapott nyomatékot. Összhangban Ellen G. White rendelkezésével, ezek a cikkek a szerző halála óta különböző kötetekben jelentek meg. {1SM 210.2}   

Nincs ugyan általános igény az összes ilyen cikk újrakiadására azok teljességében, szükség van azonban az elsősorban hitelvi kérdéseket érintő cikkek összegyűjtésére, és azok teljes terjedelmű megjelentésére. A cikkek közül sok kiválóan jeleníti meg az advent üzenet központi igazságait. Ezek a felbecsülhetetlen értékű üzenetek olvashatók a most következő fejezetben, többnyire teljes formájukban, hogy így még nagyobb hasznára lehessenek az olvasóknak. Van néhány kivétel, ahol hosszú részek nem tartoztak közvetlenül a hitelvi kérdésekhez, s ilyen esetekben csak részleteket olvashatunk. A kihagyott részeket a szokásos úton jelöljük. Isten Igéjének alapos tanulmányozója örvendezni fog az itt megjelenő kijelentéseknek, melyek mindegyikének központja az Úr Jézus. {1SM 210.3}   

WHITE BIZOTTSÁG {1SM 210}