× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

A Biblia Tanítása Iskoláinkban

Az egész világon szükség van a Biblia tanulásának újjáéledésére. Hívjuk fel a figyelmet, de ne az emberek föltevéseire, hanem Isten igéjére. Ez hatalmas eredményeket ér el. Mikor Isten kijelentette, hogy igéje nem tér hozzá vissza üresen, komolyan gondolta, amit mondott. Az evangélium örömhíre hirdetve lesz minden nemzetnek. Meg fogják nyitnia Bibliát minden nép előtt. Isten ismerete a legmagasabb műveltség, s úgy fogja borítani a földet csodálatos igazságával, mint a víz a tengert. {SpM 141.3}   

A Biblia legyen a nevelés fő tankönyve, mert minden oldalán az igazságot fejtegeti. Isten igéje tanulásának kell elfoglalni olyan könyvek helyét, melyek elvezetik a gondolatokat az igazságtól. {SpM 141.4}   

Minden Isten által alapított iskolában követni fogják, mint soha még, a Biblia tanítását. Tanulóinkat bibliamunkássá kell nevelnünk, s a Biblia tanítói csodálatos munkát végezhetnek el, ha a nagy tanítótól tanulnak. {SpM 142.1}   

Isten igéje az igazi bölcselet, az igazi tudomány. Emberi vélekedés és népszerűségre pályázó, feltűnéskeltő igehirdetés alig tesz ki valamit. Akiket Isten szava átitatott, azok ugyanolyan egyszerűen tanítják azt, mint Krisztus tanított. Túl sok függ a Biblia sötétben levőknek való megnyitásától, hogy még csak egyetlen olyan szót használjunk, mely nem könnyen érthető. Összes műveltségükkel együtt sokan, noha állítják, hogy a magasabb műveltséget tanítják, nem tudják, miről beszélnek. Az a legmagasabb műveltség, melyet Krisztus olyan egyszerűvé tett, hogy a köznép is megértse. A legnagyobb tanító, akit valaha is látott a világ, a legegyszerűbb nyelvet és a legvilágosabb jelképeket használta. {SpM 142.2}   

Az Úr fölszólítja a pásztorokat, hogy táplálják tiszta étekkel az Isten nyáját. Azt akarja, hogy egyszerűen tanítsuk az igazságot, sort sor után, elvet elv után, itt is kicsit, ott is kicsit. Ahol ezt hűségesen végzik, a Szentlélek sokakat meggyőz és megtérít. Olyan munkásokra van szükség, akik közel mennek a hitetlenekhez, nem várva meg, hogy a hitetlenek közeledjenek hozzájuk. Olyanokra, akik keresik az elveszett juhot, kik személyesen fáradoznak, és világosan, határozottan tanítanak. {SpM 142.3}   

Legyen iskoláink célja, hogy a legjobb tanítást és nevelést nyújtsuk a bibliamunkásoknak. Területeink gondoskodjanak róla, hogy az iskoláinkban a legjobb tanítók legyenek, akik alaposan tanítják a Bibliát, és mély keresztény tapasztalattal, lelki élettel rendelkeznek. Vigyük a legjobb lelkész-szolgálatot az iskolába, s az igével szolgálókat a tizedből fizessük. {SpM 142.4}   

A gyülekezetekre is kötelesség hárul. Gondoskodjanak róla, hogy akiknek ez áldására válna, iskolába járjanak. A méltó személyeket, akiknek nincs elég pénze a tanulás megszerzésére, támogatniuk kell. {SpM 142.5}   

Ha a tagok ébren lennének, megsokszoroznák erőforrásaikat; férfiakat és nőket küldenének iskoláinkba. Nem hosszú tanfolyamokra, hanem hogy gyorsan tanuljanak és menjenek a mezőkre. Istennel való élő összeköttetés által férfiak és nők gyorsan ismereteket szereznek a nagy tankönyvből - Isten szavából - s elindulnak továbbadni, amiben ők is részesülnek. {SpM 142.6}   

A munkások lépjenek a mezőre túl sok előzetes készülődés nélkül. Tanítsátok meg őket, hogy alázatosan Istennel járjanak, s hogy ott lássanak munkához, ahol erre szükség mutatkozik. Így nagyon megnövelhetjük munkásseregünket. {SpM 142.7}   

Nagy munka vár elvégzésre az egészségügyi lélekmentés terén s noha ennek szüksége szüntelen érezteti magát, mégsem szabad felemészteni a más vonalakon szükséges anyagiakat. Ha helyesen igazgatjuk, az orvosi hittérítő lélekmentés önfenntartó lesz. Gyülekezeteink és egyházterületeink hassanak oda, hogy fiataljainkat a Szentírásból képezzük; hiszen az evangélium az Isten hatalma az üdvösségre. {SpM 142.8}   

E. G. White {SpM 143}