× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Ördögi Terv

{SpM 140}   

Ha engedelmeskedünk a magasságos Isten írott igéinek, ez Istennel való együttműködésre neveli a hivőt, hogy a legmagasabb színvonalra emeljük az elaljasodottat és elesetett. Akkor a tudatlan megtanulja, hogy Isten rendeletei békét, jóságot, irgalmasságot és szeretetet jelentenek. Sátán az önzést és a pénz szeretetét akarja uralkodni látni, hogy az legyen a szív serkentő eleme. Azt akarja, hogy csalás, bűnözés és igazságtalanság uralkodjék a világon. Azt kívánja, hogy a szegény éhségtől, a táplálék és ruházat hiányától szenvedjen, hogy a mai világ annyira beteljék erőszakkal, mint az özönvízelőtti. Akkor el tudja érni célkitűzéseit, Istent vádolva a nyomorúsággal. {SpM 140.3}   

Sátán nagymértékben megvalósította terveit. Ami az Úré, azt eltulajdonították, meglopták Istent. Az Isten által a szegények nyomorának enyhítésére s az elesettek igazságossághoz és igazághoz való fölemelésére kölcsönzött javakat kedvtelésükre és dicsőségére fordítják. Kezdettől fogva a dohányzás, az ópium és kábítószeres gyógyítás a megromlott tudásból veszi eredetét. A tudás fájának mérgező gyümölcséből való szakítás és evés, a köznép áltat meg nem értett bonyolult elnevezések által történik, s ezrek és tízezrek veszítik életüket. Isten nem akarta, hogy az emberek megismerjék ezt az oly csodálatosnak vélt, nagy tudást. Mérgező termékeket használnak, melyet maga Sátán ültetett, kiszorítani, helyettesíteni az élet fáját, melynek levelei nemzetek gyógyítására valók. Az emberek szeszes italokkal és kábítószerekkel kereskednek, melyek egyre pusztítják az emberi családot. Halálos keverékeket használnak, melyek megőrjítik az embereket, így gyilkosság és erőszak uralkodik mindenfelé. {SpM 140.4}   

Közel az idő, mikor ezek a gonosz találmányok véget érnek. A csalással szerzett javak utáni szenvedély mindvégig növekedni fog. Uralkodóvá fog válni a lopás és rablás. Mohón fogyasztják majd a tudás fájának gyümölcsét. Sátán le fog szállni nagy hatalommal, a gonoszság minden csábításával működve azokban, akik elvesznek. Mindenféle szórakozás egyre növekedni fog. Visszaélnek vele, rosszul használják a pénzt, Isten pénzét, míg ezrek pusztulnak éhen városainkban. Költséges síremlékművekkel és sírkövekkel tisztelik a holtakat, s mint dicséretreméltó dologra terelik erre a figyelmet. A háztulajdonosok hátat fordítanak az emberek szükségleteinek, és a holtak sírboltjainak díszítésével a Sátánt magasztalják. {SpM 141.1}   

Az emberiség kiáltása Indiából, Afrikából, Kínából és sok más helyről száll Isten elé. A nyomorúság és gyötrelem, a testi szenvedés száll az Úr elé, és ő rövidesen megtisztítja a földet erkölcsi romlottságától - nem a víz tengerével, mint Noé napjaiban, hanem tűztengerrel, melyet emberi tudás el nem olthat. Az Úr intéseket küld a föld lakosainak, akik megrontották útjaikat Isten előtt, akik a gonosz tudásának fájáról szakítanak emberek romlására. Isten bosszút fog állni választottaiért, akik éjjel és nappal hozzá kiáltanak. Igen, bosszút áll értük rövidesen. {SpM 141.2}   

E. G. White {SpM 141}   

{SpM 141}