× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Pénzügyi Elvek

{SpM 117}   

{SpM 117}   

Kedves Evans, Smith és Jones testvérek! {SpM 117}   

Megkaptam leveleteket, s néhány sort válaszolok rá... {SpM 117.2}   

Vannak lelkészfeleségek Starr, Haskell, Wilson és Robinson testvérnők, akik odaadó, lelkiismeretes, teljes lélekkel munkálkodók, bibliaórákat tartanak, családokkal imádkoznak, személyes igyekezettel segítve, olyan eredményesen, mint férjük. Egész idejüket adják, mégis azt mondják nekik, hogy semmit sem kapnak munkájukért, mert férjük fizetést kap. Én viszont azt mondom nekik, hogy továbbra is folytassák, mert a döntéseket ellenkezőjére változtatjuk. Az ige kijelenti: Méltó a munkás az ő bérére. Mikor ilyen döntéseket hoznak, én az Úr nevében tiltakozom. Kötelességemnek tartom, hogy tizedemből alapot hozzak létre, s fizessem ezeket a nőket, akik éppoly elengedhetetlen munkát végeznek, mint az igehirdetők, s ezt a tizedet arra tartom fönn, amit a lelkészek végeznek, lelkekre vadászva, lelkeket halászva. Tudom, hogy a hű nőknek lelkészekkel arányos fizetésben kell részesülni. Hiszen hordozzák a lélekmentés terhét s nem szabad igazságtalanul bánnunk velük. E testvérnőink arra szentelik idejüket, hogy tanítsák az újonnan a hitbe jötteket, s másokat fizetnek, hogy elvégezzék háziasszonyi kötelességeiket. Ezeket az ügyeket rendeznünk kell, igazságot kell cselekednünk. A szövegellenőrzők fizetést kapnak, heti két és fél, három dollárt. Ezt fizetem nekik, és mások is ezt fizetik. De a lelkészfeleségek, akik roppant felelősséget hordoznak, teljes idejüket erre szentelve, nem kapnak fizetést. Ebből fogalmat alkothatsz, hogy mint állnak az ügyek ezen az egyházterületen. Hetvenöt lelket szerveztek gyülekezetbe, akik tizedet fizetnek a területnek, s ők takarékosságból úgy döntöttek, hogy a nők semmiért fáradozzanak! Ez mégsem nyugtalanít, mert nem hagyom annyiban az ügyet. Az iskola adósságairól szólva, Amerikában a tandíj mindenestől túl alacsonyra lett szabva. Az iskola ügyeit intézők miért nem értik meg? Miért tartják a tandíjat oly alacsonyon? Növeljétek a tandíjat, s az majd megállítja az adósság növekedését. A tanulókat táplálni kell, mégpedig egészséges tápláló ételekkel. Ne vonjuk meg tőlük az egészséges gyümölcs és zöldség étrendet; másrészt szüntessetek be minden nyalánkságot. Az étkezéseknél fogyasszatok bőven gyümölcsöt, de a kalácsok és torták semmire se jók; teljesen fölöslegesek. Iskoláink tisztségeket viselő, bölcs emberei elég pénz nélkül akarják működtetni iskoláinkat. Év év után olyat tesznek, ami adósságokat halmoz föl; ezért elkerülhetetlen az adósság növekedése. Ezt az elgondolást kezdték követni Cooranbongon, s ugyanez lesz a következménye. Nem igazságos és Isten sem várja el, hogy ilyen laza számításokat végezzenek. Ez az irányvonal elkerülhetetlenné teszi a legszigorúbb takarékoskodást. S nem mindig bölcs leszállítani az étrendet, hogy elkerüljék az adósságokat. Takarékoskodni kell mindenben, hogy el ne süllyedjünk, bele ne fulladjunk az adósságba, de még akkor is növelnünk kell a tandíjat. Az Úr ezt elém tárta Európában, én pedig elétek és iskoláink elé tártam. S a gond, hogy miként maradjunk adósságmentesek, mindaddig megmarad, míg bölcsebb számításokat nem végeztek. Kérjetek többet a művelődés előnyeiért, és bízzátok a főzést olyanokra, akik takarékoskodni tudnak. Tegyetek szert a legjobb képességekre, még ha jó, méltányos fizetést is kell adnotok. A laza szálak megkötése elengedhetetlen. Mikor megteszitek ezeket a lépéseket, nem lesz növekvő adósság iskolátokban. A tanítók legyenek egészség-újítók; tanítsák a Bibliát a tanulmányok alapjaként; tanulmányozzák maguk is az igét. Vessük el a hitetlen könyveket, s Isten szava találjon helyet minden iskolában. Valaki azt mondhatja, hogy kevesebb tanulónk lesz. Az lehet, de akik eljönnek, értékelni fogják az időt, s látni fogják a szorgalmas igyekezet szükséges voltát, hogy minősítse őket betöltendő tisztségükre. Ha mindenkor az Urat tartjuk a tanulók előtt, mint akihez tanácsért fordulni kell, mint Dániel, akkor tudást és bölcsességet nyertek tőle. Mindannyian a világosság közvetítői lesznek. Tárjátok az ügyet a tanulók elé. Kérdezzétek meg, ki akar lemondást gyakorolni, áldozatot hozni, hogy töröljék az eddigi adósságokat. Némelyik tanulónál csak a készséges értelem szükséges. Segítse Isten iskoláink vezetőit, hogy a kiadásokat sohse engedjék a bevételek fölé növeked ni, máskülönben be kell zárni az iskolát. :tincs képesség az iskola pénzügyi igazgatásánál. Az Úr elvárja a vezetőktől, hogy tegyék félre a nélkülözhető, költséges szokásokat, vessenek ki minden fölösleges maguk kényeztetését. Mikor kellő komolysággal minden iskolában megragadják az Isten igéjében érthetőn ecsetelt elveket, az adósságok nem fognak fölhalmozódni. {SpM 117.3}   

Bármi legyen a bevétel, a legszigorúbb takarékosságot kell gyakorolni. Takarékosságot és gondosságot kell gyakorolni a költekezésnél. Nem kívánságainkat, hanem az anyagiak korlátoltságát kell figyelembe venni. A legmagasabb indítékokkal kell takarékoskodni és vigyázni, magával Istennel kapcsolva össze a kiadásokat, hiszen ez az ő pénze. Előrelátás hiányával pazarlást követhetünk el. Nem a legjobb a legolcsóbb árut vásárolnunk, hanem a legmegfelelőbbet s legtartósabbat. Ezek többe kerülhetnek a megvételkor, de ha vigyázva bánunk velük, végezetül nem ez lesz a legdrágább megoldás. Akik megértik, hogy a pénz az Úré, rászoknak, hogy az Úrtól kérdezzék, miként használják föl, mit vegyenek meg és mit ne a kicsiny és költséges dolgoknál is. Ez a helyes elv szerinti munkálkodás... {SpM 118.1}   

Még egy szót. Az Úr művében levők tartsák fogságban eszük talentumát, másképp súlyos melléfogásokat tesznek. Ez azt jelenti, hogy az Urat tartsák mindenkor magunk előtt. Segítsen az Úr, ez imám. Ápoljuk a képességek fölhasználását és alaposságot, hogy ne végezzünk össze-vissza munkát. {SpM 119.1}   

Segítsen, erősítsen meg benneteket az Úr, ez imám. Mindenkor tekintsetek fölfelé. Jézus a föltámadott Üdvözítő. Nincs József sírjában, nagy kővel ajtaja előtt. Élő, föltámadt megváltónk van, aki gyülekezete élén áll. Remélem, népünk őrá függeszti tehetetlen lelkét. Ő elbírja súlyukat, viselni tudja minden terheteket. Mély együttérzéssel aggodalmaitokban, zárom levelemet. {SpM 119.2}   

Ellen G. White {SpM 119}