× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Rövid Iskolázást

Kedves Irvin testvér! {SpM 95}   

Pár napja, július 20-án, megkaptam június hatodiki leveledet. {SpM 95.1}   

Az iskolát említed. Esedezem az Úrhoz, hogy ő álljon az iskola fejénél igazgatóként, s mindenki az ő isteni irányítása alatt munkálkodjék. Ha az Úr akarata meglesz, nem bátorítjátok a fiatalokat, hogy évekig iskolások maradjanak. Ez emberi kitalálás, nem pedig Isten terve. Ha a beiratkozók teljes erejükkel a könyvek könyvének tanulmányozását végzik, ima és mély, alapos, kutatás által sokkal rövidebb idő alatt ismeretre tesznek szert a bibliai tanításban. Jézustól tanulnak Krisztus iskolájában. Az olyan könyvek évekig tartó tanulmányozása, melyeket olvasni sem lenne szabad, alkalmatlanná teszi a tanulókat a munkára, melyet a földi történelem mai fontos szakaszán végeznünk kell. Egy ifjú öt éves tanulás után hazajött az iskolából, alkalmatlanul, hogy tanítson, vagy igét hirdessen. El kell felejteni és elvetni a rengeteg szemetet, ami megfosztja attól, hogy eredményes legyen a mai időkért végzett munkában. {SpM 95.2}   

Fáj a szívem, ha arra gondolok, hogy sokan örvendeznének az előjognak, hogy rövid időt iskolában töltsenek, ahol néhány fontos ponton kiképzést nyerhetnek. Sokan fölbecsülhetetlen kiváltságnak tartanák, ha megnyitnák előttük az Írást, tiszta, elegyítetlen egyszerűségében; ha tanítva lennének, miként maradhatnak távola vitatkozó módszerektől, miként közelíthetik meg a szíveket, miként tanulhatják meg az igazság egyszerű, közvetlen és egyenes hirdetését, hogy az világosan fölismerhető legyen. A tanulás évei olyan szokásokat és módszereket nevelhetnek a tanulókba, melyek megrokkantják eredményességüket. Utána a nevelés másik folyamatán kell átesniük, és sok tanultat elfelejteniük. Az Úr elém tárta a helyes módszereket. A tanulók, a szellemi tanulmányokkal együtt, gyakorolják a testi és erkölcsi erőiket is. Arányosan vegyék igénybe az élő gépezetet is. Nem helyes az agy szüntelen foglalkoztatása. Bárcsak világosan ki tudnám ezt fejteni. Az agy szüntelen erőltetése beteges gondolkodást idéz elő. Szórakozottságra, szétszórtságára vezet. Az öt éves erőltetett tanulás kevesebbet ér, mint az egyéves sokoldalú nevelés. {SpM 95.3}   

A tanulók álljanak munkába, fölhasználva a már elnyert ismereteket. Adják tovább a jót, melyben részesültek. Továbbra is szorgalmasan folytassák a biblia-tanulmányozást. Ha a tanulók alázatosan keresik az Urat, a menny Istene megnyitja értelmüket. Időt szakítanak fölülvizsgálni könyvtudásukat, bírálva szemügyre veszik iskolai haladásukat, és testgyakorlattal kötik össze tanulmányaikat, ami a legfontosabb a sokoldalú nevelés elsajátításánál. Ha férfiak és nők felnőtté akarnak növekedni Jézus Krisztusban, bánjanak bölcsen magukkal. A lelkiismeretesség a tanulásmódnál ugyanolyan fontos, mint hitünk tanításainak átgondolásánál. {SpM 95.4}   

A tanuló iratkozzék be, ha a maga erejéből fizetni tudja a tandíj részleteket. Tanuljon egy évet, majd tegye föl a kérdést, hogy miből áll az igaz nevelés. Nincs elválasztó vonal: "Akár esztek, akár isztok vagy bármi mást tesztek, tegyetek mindent Isten dicsőségére." A hosszú évek alatt fölhalmozott tudás káros, ártalmas, romboló, gyilkos a lelki életre. A tanítók adjanak megbízható tanácsot a tanulóknak. Ne javasolják az évekig tattó könyvtanulást. Tanuljanak, s máris adják tovább, amiben részesültek, amit elsajátítottak. Végezzenek kétkezi munkát is, ezzel téve teljesebbé nevelésüket, mely képesít, hogy szilárd elvekkel, sokoldalú emberként távozzanak. {SpM 96.1}   

E. G. White {SpM 96}   

“Sunnyside,” Cooranbong, N. S. W., {SpM 96}   

1897 július 22. {SpM 96}