× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Tanuljunk A Jelen És Örökkévalóság Számára

Az avondale-i iskolát vezessük Isten elgondolása és akarata szerint. Minden tanuló munkálkodjék elvből. Legyen a jelszava: "Az ideiglenes és az örökkévaló számára fáradozom. Arra használom izmomat, amit valakinek el kell végezni." A tanulók végezzenek testi munkát kora reggel, a hőség óráit fordítva tanulásra. Tagjaink és izmaink Isten ajándéka, csakúgy, mint a gazdagság és szellemi képesség. Használjuk az emberi gépezet minden részét egyformán, máskülönben egyes részek eldugulnak és legyöngülnek... {SpM 93.1}   

Ugyanolyan fontos épületek emelésével teljesítenünk Isten akaratát, mint mikor bizonyságot hordozunk az összejövetelen. Ha a helyes elveket viszik a jellemépítésbe, ha egyedül Isten dicsőségével törődve fáradoznak, mindenképp a legjobbat igyekezve elérni - az építkezések révén növekedni fognak a kegyelemben és ismeretekben. Ez valódi értelmességet kíván; gyakran kemény munka lehet; de megéri a fáradtságot. Mindenben tedd a tőled telhető legjobbat... {SpM 93.2}   

A hanyagság, a lustaság nem annyira az emberek, mint Isten előtt bántó. Ezzel hűtlenségre, megbízhatatlanságra alakítod jellemedet. Az egyedüli helyes út, ha mindent Isten dicsőségére teszünk. Ne vegyetek mértékül senki emberfiát. Ne szabja meg emberi hang kötelességed határait. Embernek lehet törvényes tekintélye a másik fölött, fölülvizsgálhatja a munkáját. Mégis mindenki tekintsen Istenre, arra, aki az egeket kormányozza, kinek szeme minden munkánkat tátja. Az Úr elhívott, hogy mindenben az ő szolgái legyünk; egy hanyagul végzett munkára se mondja ki a jól van-t. {SpM 93.3}   

Míg a világon vagyunk, arcunk verejtékével kell megkeresni kenyerünket. Sokan el szeretik választani a földi ügyeket a lelki szolgálattól. .4zt gondolják, hogy a világi ügyekkel töltött idő elveszett. Azt gondolják, hogy ha teljesen vallásos kötelességekre szentelnék idejüket, sokkal buzgóbbak és komolyabbak lennének a vallásos dolgokban. Holott Krisztus nem ilyen példát hagyott ránk. Ő igazi munkás volt, mind ideiglenes, mind lelki dolgokban. S amit tett, abba határozottságot vitt, hogy Atyja akaratát cselekedje. Nem Isten szándéka, hogy az élet ügyei megálljanak, hogy minden más kötelességet mellékesnek tekintsünk, kivéve az igeszolgálatot, s ennek különböző oldalait. Isten minden embernek megszabta kötelességét, kinek-kinek képessége szerint. {SpM 93.4}   

A szülők, mint bölcs tanítók, fáradozzanak komolyan gyermekeikért, Istennel való együttműködésre vezetve őket. Gondosan és imádkozó szívvel kutassák, miként tanúsítsanak szeretetet, előzékenységet és nyájasságot, de nem vak elfogultságot. Az igaz keresztény szülők a családi kör tanítói. Krisztus mondja: "Megszentelem magam, hogy ők is megszenteltek legyenek az ige által." Az istenfélő szülök őszinte ajakkal fognak esedezni, hogy Isten igéjének nagy és drága ígéretei tegyenek mélyebb benyomást rájuk, s Krisztus által Isten félelmében tökéletesítsék megszentelődésüket. {SpM 93.5}   

Szülők, mint szeretteitek tanítói, az igazság gyakoroljon ellenőrző hatalmat lelkiismeretetek és értelmetek fölött, szavaitokon és tetteiteken elnökölve. Legyetek olyan hűségesek családi életetekben, mint Isten imádásában. A családi körben mindenkinek adjatok helyes jeliemet. Isten angyalai jelen vannak, megjegyezve, miként bántok az Úr családjának ifjabb tagjaival. A családi kör vallását magatokkal viszitek a gyülekezetbe is. {SpM 94.1}   

Minden munkátok közül a legfelelősségteljesebb, hogy a beszéd helyes szokásaira neveljétek gyermekeiteket. Nevelésüknek a családi körben kell elkezdődnie. A szülők azonban csak akkor tudnak helyesen eleget tenni felelősségüknek, ha Isten igéjét teszik életük szabályává, ha megértik, hogy úgy kell alakítani és nevelni minden egyes emberi kincset, hogy végül elnyerhessék az örök életet. {SpM 94.2}   

A szülők kötelessége, hogy a helyes szavakat szólják. Tanítsák meg a gyerekeket, hogy tisztelettel és szeretettel beszéljenek szüleikkel. A szülők napról-napra Krisztus iskolájában tanuljanak attól, aki szereti őket. Akkor Isten örökkévaló szeretetének történetét elismétlik a kicsiny nyáj családi iskolájában. Így mielőtt az érvelő készség teljesen kifejlődne, a gyerekek átvehetik szüleiktől a helyes lelkületet. {SpM 94.3}   

A szülők tanuljanak meg pontosan engedelmeskedni Isten igéjéből szóló hangjának. S amint megtanulják ezt, megtaníthatják gyermekeiket a tiszteletre, engedelmességre, szavaik és tetteik terén egyaránt. Végezzük ezt el minden családi körben. Akik ezt teszik, maguk is felfelé nyúlnak, tudva, hogy gyermekeiket is föl kell emelniük. Ez a nevelés sokkal többet jelent puszta tanításnál. {SpM 94.4}   

Milyen meglepő a közmondás: "Amint az ágat hajlítják, olyan lesz a fa!" Ezt kell alkalmaznunk a gyermeknevelésnél. Szülők, ne feledjétek, hogy a gyerekek nevelése a legkorábbi időszaktól szent megbízatásként tirátok van bízva. Gyöngéden neveljétek a fiatal fákat, hogy át lehessenek ültetve az Úr kertjébe. Semmiképpen se hanyagoljátok el a családi nevelést. Aki elhanyagolja, vallásos kötelezettséget hanyagol el. {SpM 94.5}   

E. G. White {SpM 94}   

1897 július 20. {SpM 94}