× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Biblia Az Állami Iskolákban

{SpM 8}   

1893. május 17. {SpM 8}   

Kedves Wili! {SpM 8}   

Bizonyságtételt kaptam ma White testvérnőtől. Lemásolom, és elküldöm neked. {SpM 8.1}   

A. T. Jones testvér {SpM 8}   

Kedves testvérem! {SpM 8}   

Valami nyugtalanítja gondolataimat. Noha nem látom be, hogy igazságos lenne, és világosságot sem látok abban, hogy törvényt hozzanak a kötelező bibliaolvasásra az állami iskolákban, mégis némely dolog nyugtalanít afelől, hogy népünk szembeszökővé tegye eszméit ezen a ponton. {SpM 8.2}   

Bizonyos vagyok benne, hogy eszméik helytelen megvilágításba helyeznék népünket a világ előtt. Óvásokban részesültem ezen a ponton. Az Úr némely dolgokat megmutatott nekem Krisztus szavai felől: "Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, s Istennek, ami az Istené," oda helyezve a kérdést, ahol az egyháznak nem lenne joga semmi vallásos jellegűt a világra kényszeríteni. Ezzel kapcsolatban mégis óvatosságra késztetett. Ha ilyen törvény lép életbe, az Úr jóra fogja fordítani. Érvet helyezne ez a szombattartók kezébe, a javukra, hogy a szombat Bibliai alapján álljanak ki a negyedik parancsolat mellett. S a könyv, melyet az állam és a keresztény világ az emberek figyelmébe erőltet, szólni fog, és a szavakat úgy értelmezhetik, amint olvassák. {SpM 8.3}   

Testvérem, az az elleni tiltakozás, hogy törvényt hozzanak a Biblia olvasására az iskolákban, ellenünk fog hatni, a hitünkön levők közül azok ellen, akik oly sokra tartják a Bibliát. Az Úr egy éve elém tárt valamit ezekről, s nekünk a Bibliát kell használnunk bizonyítékul, hogy tanulmányozzuk hitünk alapjait. Legyünk óvatosak minden részletben, nehogy egyetlen fénysugarat is kizárjunk a sötétben levőktől. {SpM 8.4}   

Különösen erre a pontra emlékszem: Semminek se álljuk útját, ami Isten és akit elküldött, a Jézus Krisztus ismeretét nyújtja. Némely dolgokat nem tudok világosan ecsetelni, mégis elég világos előttem, hogy óvatosságra intselek, hogy milyen talajon lépjünk. Mert ellenségeink nyomós érvet kovácsolnak ellenünk, ha erre lehetőséget szolgáltatunk. {SpM 8.5}   

Azt hiszem, hogy a törvényhozó hatalmasságok megvalósítják szándékukat. Ha nem most, nemsokára. Nagyon fontos, hogy népünk a következő válságban legyen igen óvatos, hogy ne hívja ki ellenségeinket, akik tőkét kovácsolnak népünk ellen, mivel olyan jócselekedetet ellenzünk, mint a Biblia állami iskolába való bevezetése. {SpM 8.6}   

Jó lenne, ha találnék valamit, amit az utolsó Világtanács-ülésen írtam erről, melyen részt vettem, de sehogy sem találom. Remélem az Úr segíteni fog, hogy ne tegyünk helytelen lépést, de azért kérlek, legyetek óvatosak e ponton. {SpM 9.1}   

Ellen G. White {SpM 9}