× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

A Tanulók Magaviselete

{SpM 75}   

1897. július 7. {SpM 75}   

Kötelességemnek érzem, hogy a tanítókhoz és tanulókhoz szóljak. Az Úr elém tárta eseteteket... Igazgatóink és tanítóink visszatartják a dorgálást, mert azt szeretnék, hogy a tanulók érezzék Isten iránti felelősségüket és legyőzzék a balga beszéd és botor viselkedés bűnét... {SpM 75.3}   

A tanulók maguk közt hajlamosak a könnyelmű, komolytalan beszédre. Ez gyakran megtörténik. Megengedik maguknak a léha társalgást, tréfálkozást és bohóckodást. Durva megjegyzéseket tesznek. A közönséges, zagyva beszéd bizonyítja, hogy nincs kincs a szívükben. Ezzel eltérítik a gondolatokat az eléjük tárt fontos tárgyakról. Egyesek közönséges anyagot, fát, szénát, polyvát választanak jellemükbe való beépítésre. Az Úr Jézus életét adta, hogy megmentse e drága lelkeket. Képességet adott nekik a tanulásra, s erőt, hogy engedelmeskedjenek követelményeinek. A tanulóknak nem adják meg az előjogok, hogy bölcsen használják idejüket. Pedig az igazság bölccsé teheti őket az üdvösségre. {SpM 75.4}   

Noha rendkívüli erőfeszítéseket tesznek, hogy az iskola olyan legyen, amilyennek lennie kell, két vagy három tanuló vagány csibészként viselkedik, igen megnehezítve azok dolgát, akik rendet próbálnak tartani. Akik helyesen akarnak cselekedni, józanon gondolkodni, azokat nagyon hátráltatja az ilyen közönségesek társasága. Néhányan elkülönítik magukat ettől a társaságtól, félrevonulnak, ahol megkérhetik az Úr Jézust, őrizze meg őket a szennyezéstől - tartsa magán a gondolataikat. Az ilyen, társak által rájuk erőltetett próbák, morzsányit sem szükségesek. {SpM 76.1}   

Az iskolában semmit se tűrjünk meg, ami ellensúlyozza a célt, melyért megalapítottuk. Ha elhisszük és befogadjuk az igazságot, Krisztus szavainak cselekvői lehetünk. Így napról-napra elég kegyelemben részesülünk a nap kötelességeihez és próbáihoz.. Olyan tanulókat viszont ne tűrjünk meg az iskolában, akik hagyják, hogy rakoncátlan, durva, közönséges viselkedés uralkodjék értelmükön. Ők maguk nem részesülnek jóban, s másokat is akadályoznak, hogy áldásban részesüljenek. Sátán veszi birtokba őket, s általuk nemcsak az ő lelküket ejti fogságba, hanem más tanulókat, akiknek nincs kellő erkölcsi erejük arra, hogy így szóljanak: "Elegünk volt ebből a beteges légkörből, mely megmérgezi gondolatainkat." A tanulók beszédükkel megvallhatják, vagy megtagadhatják Krisztust. {SpM 76.2}   

Az idősebb tanulók ne feledjék, hogy példájukkal szokásaikra és viselkedésükre nevelhetik a fiatalokat. Ne figyeljétek, hogy találtok-e okot a zúgolódásra, hanem a legjobban használjátok ki az adott helyzetet. Aknázzátok ki a lehetőséget, hogy minél többet megragadjatok, és elraktározzatok emlékezetetekbe. Ne hallgassatok arra, amit nem helyes tudnotok. {SpM 76.3}   

Akiknek az a szokásuk, hogy mindent elmondanak, amit látnak és hallanak, változzanak meg ezen a ponton. Ha a bentlakók látják, hogy változás történt, ne gondolják, hogy az Úr napi beszámolónak tette meg őket. Ne képzeljék, hogy kötelességük minden látottat-hallottat továbbadni. Mert elviszik családjukba, megjegyzéseket fűznek hozzá, majd továbbadják a tálalást. Ha a tanítókkal megbeszélve a házvezető valamilyen változást vezet be, ezt továbbadják azok, akik azt hiszik, hogy ezzel nem ártanak. Akiket arra tanítottak, hogy mindent továbbadjanak, amit látnak, ami az asztalnál vagy az osztályban történik, azok eljátsszák a tanítók bizalmát, mivel továbbadják badarság-csomagjukat. {SpM 76.4}   

Ilyen ügyekben ékesszóló a hallgatás. Azért vagy az iskolában, hogy magadnak tartsd megfigyeléseidet, hacsak nem olyan jellegűek, hogy meg kell örökíteni őket a továbbadással. Az apák és anyák értsék meg, hogy az ilyen nevelést nem kell állandósítani. Döntsék el magukban, hogy elegük volt abból, hogy mondjátok el, mi majd továbbadjuk. A tanulók és tanítók bölcsen hallgassanak. Már itt is, ott is ilyen iskolai esetekbe ütközöm. {SpM 77.1}   

Tanulók, értsétek meg, hogy az Úr nem bízott meg hírharangozással. A Biblia tanulmányozása és a tanulás más ágazatainak elsajátítása a föladatotok, mintha életetek függne tőle. Ne tartsátok kötelességnek a pletykálkodást. A továbbadáskor mindenki hozzátesz egy kicsit. Az ilyen fájdalmas eltérések, sokakat a helytelen következtetések levonására vezetnek. Jól vigyázzatok hát szavatokra. Ha engeded, hogy hírharang légy, sehol sem látnak szívesen, mert tudják, hogy mindent továbbadsz. Úgy döntöttem, hogy nem biztonságos látogatnom, nem mintha bűnös lennék bármi ismeretes helytelenségben, hanem mondani fognak valamit, vagy célozni valamire, amit félre lehet magyarázni. Ezért úgy vélem, jobb, ha otthon maradok. {SpM 77.2}   

E. G. White {SpM 77}