× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Függelék - Ki Mondta Meg White Testvérnőnek

{SpM 465}   

1906. január 15. {SpM 465}   

Kedves Amodon testvér! {SpM 465}   

Megkaptam leveledet, s másolatokat küldök neked naplómból. Ezek a cikkek nekem nyújtott képeket és utasításokat tartalmaznak, lépésről-lépésre. Például, szombat lezárása után nyugvóra tértem s jól elaludtam, minden fájdalom vagy szenvedés nélkül fél tizenegyig pihentem. Mégsem tudtam elaludni. Utasításokat kaptam, s az ilyen utasítások után csak ritkán maradok ágyban. Gyülekezésen voltam Battle Creeken, s ott utasításokat közölt valaki. aki köztünk volt, melyet el kell ismétlenem és ismételnem tollal és élőbeszéddel. Fölkeltem s öt órán át írtam, amilyen gyorsan csak róni tudtam a sorokat. Akkor egy órát az ágyon pihentem, részben alva. {SpM 465.4}   

Másolóim kezébe helyeztem a leírásokat, s hétfő délelőme elkészült, írószobámban várt rám. Négy cikk készen állt, hogy átolvassam, kijavítsam, ha van javítani való. Ez. hát már készen áll elküldésre a mai postával. {SpM 465.5}   

Így fáradozom tehát. Akkor írok a legtöbbet, mikor családom tagajai alszanak. Megrakom a tüzet, és zavartalanul írok órákon át, míg a többiek alszanak. Ki mondta hát meg White testvérnőnek? - A megbízott hírnök. {SpM 466.1}   

Ha Daniells vén Battle Creeken van, kérlek, juttasd el neki a neked küldött kéziratokat. Munka vár rám, hogy szembeszálljak azok téves fölfogásával, akik azt képzelik, hogy meg tudják mondani, hogy melyik Istentől jövő utasítás és melyik emberi kitalálás. {SpM 466.2}   

Ha azok, akik ezt művelik, folytatják eljárásukat, sátáni eszközök fognak választani számukra. A berrieni gyülekezésen a leggazdagabb áldások lettek fölajánlva nekik. Részesülhettek volna az áldásokban, ha engedik, hogy Krisztus segítsen nekik megvallani gonosz konokságukat. Ők azonban visszautasították a helyes útat. A szent angyalok elfordultak tőlük, s a gonosz angyalok irányították gondolataikat. A gyülekezésen a gonosz angyalok ragadták el a győzelmet. Dehát nem szükséges közölnöm ennek részleteit. {SpM 466.3}   

Ha Daniells testvér nincs Battle Creeken, kérlek, olvasd föl a neked küldöttet gyülekezetnek. Sok levelet kell írnom, s most nem győzők többet. Az Úr csak egy valamire szólít, hogy mindenki, lelkész, orvos, vagy gyülekezeti tag, vallja be bűnét. Mindnek kemény harcot kell vívnia romlott énjével. Akik, világosan megértve veszedelmes helyzetüket, közvetlenül a nép útjában állnak, Istennel kell elszámolniuk. Akik segítettek lelkeknek, hogy megengedhetőnek tartsák eldönteni, mi származik Istentől a bizonyságtételekben, s mi nem ihletett, hanem csupán White testvérnő szava, rádöbbennek, hogy az ördögnek segítenek ámíts mesterkedésében. Kérlek, olvassátok az ötödik kötet 683. oldalán, Miként fogadjuk a dorgálást? Ellen White {SpM 466.4}   

{SpM 466}