× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Üzenet Ifjúságunknak

{SpM 453}   

(Délelőtt tíz óra körül anya beszélni kezdett ápolójának a könyvek kiválasztásáról a fiatalok számára, melyek megerősítenék gondolkodásukat. Az ápolónő behívott, s én leírtam, amilyen teljesen csak tudtam, amit anya mondott. Itt az a rész, melyről azt mondta, hogy általános figyelem tárgya. (Willie White, a Szemle és hírnök 1915 április 15-iki számában.) {SpM 453.4}   

Vannak létfontosságú könyvek, melyeket ifjúságunk nem vesz kézbe. Mellőzik ezeket, mert nem érdekfeszítők, mint a könnyebb fajsúlyú írások. {SpM 453.5}   

Javasoljuk ifjúságunknak, hogy olyan olvasnivalót szerezzen, mely tanácsosnak látszik a keresztény jellem fölépítéséhez. {SpM 453.6}   

Véssük a fiatalok emlékezetébe hitünk legfőbb pontjait. A fiatalok meg-megpillantották ezeket az igazságokat, mégsem ismerik annyira, hogy kedvezőn tekintsenek tanulmányozásukra. Olvassák azt, ami áldásos, megszentelő hatással lesz értelmükre! Ezért arra van szükség, hogy föl tudják ismerni az igaz vallást. Sok a jó olvasmány, mely mégsem megszentelő. {SpM 454.1}   

Most az időnk és lehetőségeink, hogy fáradozzunk e fiatalokért. Mondjátok meg nekik, hogy veszedelmes válságban élünk, s tudni akarjuk, miként ismerjük fel az igaz istenfélelmet. Ifjúságunknak segítségre, fölemelésre, bátorításra van szüksége, mégpedig a helyes módon. Talán nem úgy, amint kívánnák, de oIy módon, mely segít nekik, hogy megszentelt gondolkodásuk legyen. Mindenek fölött jó, megszentelő vallásra van szükségünk. {SpM 454.2}   

Nem hiszem, hogy sokáig élnék. Munkám csaknem véget ért. Mondjátok meg fiataljainknak, hogy azt kívánom, hogy szavaim olyan életre buzdítsák őket, mely a legvonzóbb a mennyei lények előtt, s melynek kihatása a legnemesítőbb a munkásokra nézve. {SpM 454.3}   

Éjszaka válogattam és félretettem a könyveket, melyek nem voltak előnyösek az ifjúságnak. Olyan könyveket válogassunk össze számukra, mely a tiszta, igaz, egyenes életre bátorít, s az ige megnyitására vezeti őket. Az Úr már a múltban fölhívta erre a figyelmet, ezért elétek tárom és leszögezem ezeket. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy értéktelen olvasnivalót adjunk a fiatalok kezébe. Olyan könyvekre van szükség, mely áldás a gondolkodásra és a lélekre. Ezeket túl könnyen vesszük, ezért népünknek meg kell ismernie, amit mondok. {SpM 454.4}   

Nem hinném, hogy lesz még bizonyságtételem népünk számára. Szilárdan gondolkodó férfiaink tudják, mi vállk a mű fölemelése, és fölépítése javára. Isten szeretetével szívükben, tanulmányozzák mélyebben és mélyebben Isten dolgait. Szívem mélyéből kfvánom, hogy ifjúságuknak helyes minőségü olvasnivalója legyen. Akkor az időseknek is lesz. Szenteljünk figyelmet az igazság vallásos vonzalmára. Tartsuk nyitva gondolkodásunkat Isten szavának igazságai előtt. A Sátán akkor lép be, mikor az ember nem is gondol rá. Ne elégedjünk meg a figyelmeztető üzenet egyszeri hirdetésével. Ismételten hirdetnünk kell azt. {SpM 454.5}   

Olyan olvasótanfolyamokat indíthatnánk, olyan figyelem lekötőt, hogy sokak figyelmét magára terelné s kihatna rájuk. Ha az Úr megtart további murkára, örömmel segítenék köteteket áhítani össze az ifjúságnak. {SpM 454.6}   

Benső lelki munkát kell elvégezni az ifjúságért, mely benyomást tesz értelmükre, s átalakítja gondolkodásukat Isten megszentelő igazságával. Őszinte óhajom ifjúságunknak, hogy megtalálják a hit általi megigazulás igaz jelentését, s a jellemátalakulásét, mely előkészíti őket az örök életre. Nem gondolnám, hogy még soká élek. Ezt az üzenetet hagyom az ifjúságnak, hogy a céljuk, melyet maguk elé tűznek, nem vetél el. {SpM 454.7}   

Intem testvéreinket, hogy bátorítsák a fiatalokat, hogy mindenkor tartsák meg magasztosan értékeltnek Isten vonzó és kegyes voltát. Dolgozzatok és imádkozzatok szüntelenül az igaz vallás értékes voltának érzetéért. Hozzátok be az Isten kegyességének és szentségének áldott és vonzó voltát. Felelősnek érzem magam ezekért, mert tudom, hogy ez elhanyagolva áll. {SpM 455.1}   

Nincs bizonyosságom, hogy soká élnék, de érzem, tudom, hogy az Úr elfogad. Tudja, mennyit szenvedtem, amint láttam az állítólagos keresztényeket, amint alacsony életmértéket fogadnak el. Úgy érzem, főfontosságú, hogy az igazság meglátszódjék életemen, s bizonyságtételem eljusson a néphez. Szeretném, ha mindent megtennétek, hogy írásaimat más országokban az emberek kezébe juttassátok. {SpM 455.2}   

Mondjátok meg a fiatatoknak, hogy sok lelki előnnyel rendelkeznek. Isten azt akarja, hogy lelkiismeretes erőfeszítést tegyenek, hogy eljuttassák az emberekhez az igazságot. Hiszem, hogy külön kötelességem ezeket mondani. {SpM 455.3}   

{SpM 455}