× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

A Hillcrest Iskola

{SpM 445}   

1909. május 17. {SpM 445}   

Nashville-i látogatásom során elmentem Hillcrest iskolagazdaságba, ahol Stains és Brallier testvér fáradozik színes munkások ipariskolájában. A gazdaság negyvenhét hold, tíz kilométerre Nashville-től. Itt tanítják a tanulókat házépítésre és földművelésre is, tanulmányaik részeként. Bibliaismeretre is tanítanak, s bölcsen válogatott könyvekből általános ismeretekre, hogy tudják, miként végezzék a munkát, melyre elhívattak. {SpM 445.3}   

Mikor láttam a gazdaság különböző részeit, örvendezett a szívem. Ez a dombos vidék alkalmas a házépítésre, {SpM 445.4}   

de gyümölcsösnek, és legelőnek is. A sík része meghálálja, ha jól művelik. Már elkezdték a diákszállók építését. Egyszerű és olcsó épületek, mégis kényelmesek és alkalmasak a célra. Több ilyen szállóra van még szükség. Az egyik most épült szállóra Crawford testvérnő adott pénzt. A teherviselőket bátorítanunk kell, nem csüggesztő, és a segítők hitét lehűtő szavakkal akadályozni. {SpM 446.1}   

Hálával telt szívem Isten iránt, mikor láttam, hogy helyről gondoskodott Nashville közelében, ahol értelmes fiatalok keresnek olyan képzést, mely fölkészíti őket, hogy másoknak segítsenek, az iskola nyújtotta előnyöknek örvendezve. Az Úr indítja népe szívét, hogy segítsenek képzőiskolákat alapítani a színes ifjak számára, hogy majd népük körében fáradozzanak. Hillcrest gyönyörű birtok. Lehetővé teszi, hogy sokakat képezzenek ki szolgálatra. Legyünk hálásak és merítsünk bátorítást belőle. {SpM 446.2}   

Staines testvér és társai jó munkát végeznek. Hiszem, hogy az Úr vezeti, és áldja őket, hogy lelkiismeretesen folytassák, amit elkezdtek. Esedezem, hogy indítsa népe szívét, megragadni, és előre segíteni ezt a munkát. Ne engedjük, hogy az akadékoskodás s egy-két testvér balga lépése elcsüggessze a munkásokat, s akadályozza az Úr-vezette munkát. Amint Stains testvért vezette, hogy végezze a munkát, úgy másokat is vezetni fog, hogy hasonlót kezdjenek. A mező különböző részein férfiak Isten munkatársaiként kutatni fognak sokat ígérő színes ifjak után, s bátorítják őket, hogy jöjjenek el az iskolába. Segíteni fognak megfelelő tantermek emelésénél is. {SpM 446.3}   

Mikor készek voltunk visszatérni Nashville-ba, a tanítók és tanulók összegyűltek, s én így szóltam: {SpM 446.4}   

"Hálás vagyok az iskola látogatásának eljogáért. Becsüljétek meg helyeteket. A dombos és lapos részeket készítsétek elő magvetésre, s erőfeszítésetekben az Úr áldása biztosan veletek lesz, ha alázatosan Istennel jártok. Bízzatok őbenne, aki ismeri a helyzetet, aki veletek fáradozik minden igyekezetetekben - s látni fogjátok Isten szabadítását. {SpM 446.5}   

"Amennyire tőlünk telik, veletek leszünk szóval és segítséggel. Szívünk szeretete veletek fog járni. Az Úr segíteni fog erőfeszítésetekben, nem csupán az iskola által elérhető jóért, hanem mert sok másnak is szüksége van a tapasztalatra, melyben ti részesültök. Ezzel a tevékenységetekkel lelkek százainak üdvösségét érhetitek el. {SpM 446.6}   

"Ha törekedtek megismerni az Urat, tudhatjátok, hogy eljövetele elkészíttetett, mint a hajnal, s az Úr áldása fog megnyugodni a szülőkön és gyerekeken. Egy pontra kell nagyon emlékeznünk - hogy a tanulók magukkal viszik innen, amit látnak és hallanak. Követni fogják a példát, melyet nyújtotok nekik. {SpM 446.7}   

"Nagyon szívemen viselem az itt folyó munkát, mert külön világosságban részesültem a hanyagság felől, hogy el legyen kezdve a munka, melyet ti végre végeztek Írásaimban rögzítettem, hogy ez mit foglal magában. Több ízben népünk értelmébe igyekeztem vésni fontosságát. Ezután is emlegetni fogom, bárhová megyek. {SpM 447.1}   

"Nem egyedül fáradoztok. Mikor kísértés ér, hogy elcsüggedjetek, jusson eszetekbe, hogy Isten angyalai körülöttetek vannak. Magának a földnek is szolgálnak, hogy megadja kincseit. {SpM 447.2}   

"Ezt az utasítást próbáltam átadni népünknek. Azt szeretném, hogy megértsék, mit érnek el, ha az Úr akarata szerint munkálkodnak. Az Úr az, aki az utasításokat adta. Kövessük irányítását." {SpM 447.3}   

E buzdító szavak után leborultam imádkozni, s az Úr áldása nyugodott meg rajtam, hogy bátorítást és reményt nyújtsak az oly igen szerényen megkezdett munkának. Úgy határoztam, hogy száz dollárt adok az iskola fejlesztésére. S most meghívom népünket, csatlakozzanak hozzám adományaikkal a munka szükségleteire. {SpM 447.4}   

A tanítók fontolják meg az üzenetet: "Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened; megerősítelek, sőt megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak." {SpM 447.5}   

{SpM 447}