× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

A Nagy Csoportok Fölosztása

{SpM 440}   

1908. szeptember 10. {SpM 440}   

Kedves Underwood testvér! {SpM 440}   

{SpM 440}   

A történelem mai szakaszán nagy munka vár elvégzésre. Az Úr megmutatta nekem, hogy városainktól félreeső helyeken épületek vannak, melyeket ajánlatos lenne megvenni iskoláink számára, s fölhasználni minden képességet, hogy végezzük az Úr által ránk bízott munkát. {SpM 440.1}   

Elszánt erőfeszítések történnek, hogy az Úr szombatja helyett a hét első napját tegyék az egész világ nyugalomnapjává. S míg ők ezt kovácsolják, a mennyei tanácsokon azon fáradoznak, hogy előnyökben részesítsék a népet, mely hisz, és engedelmeskedik az Úr szavának. {SpM 440.2}   

Az Úr kétségkívül útat nyit népünk elölt, hogy ketté-, s még tovább osszák túl nagyra nőtt csoportjainkat, hogy a legnagyobb előnnyel munkálkodjanak. Ezt a szétosztást el kell végezni, s akkor nemcsak a tanulóknak lesznek nagyobb előnyei, hanem a tanítóknak is javára válik, megóvja egészségüket és életüket. Jobb másik iskolát nyitni, mint a lincolni iskolát bővíteni. Más hely részesüljön az előnyben, hogy iskolánk van közelükben. Biztosítsátok az iskola számára a legjobb tehetségeket, s őrizkedjetek a túlzsúfolt iskola veszélyeitől. {SpM 440.3}   

Az ország minden részét figyelmeztetni kell korunk veszedelmeire. Amint iskolákat alapítunk más helyeken, sokan megismerik hitünk indokait. Iskoláink munkáját tervezve törekedjünk mind a hívők, mind a hitetlenek javára lenni, hogy az igazság sokakhoz eljusson, akik még nem ismerik. {SpM 440.4}   

A szétoszlást gondosan és imádkozó szívvel fontoljuk meg. Ingatlanokat fognak ajánlani vidéken, építési költségen aluli áron, mivel a tulajdonosok a város előnyeit óhajtják. Ezeket a vidéki helyeket akarjuk megvenni iskoláink számára, hogy a tanulók távol legyenek a városi élet kísértéseitől. Nagyon a tanulók javára vállk, ha ilyen helyeken műveljük a földet s emelünk épületeket. A városokból kiűzve, vagy ha más országokba küldenek, az iskoláink nyújtotta szakképzettség jó hatás lehet az igazság mellett. {SpM 440.5}   

Amint kettéosztjuk az iskolákat, tegyük egyre inkább a prófétaiskolák mintájára. Emeljük a Bibliát a fő tankönyvvé. Bárhol alapítunk is iskolát, a diákok váljanak a Biblia alapos kutatóivá. Ha az igazság cselekvőivé lesznek, ha mélyen ásnak az igazságért, biztosan megvetve alapjukat Isten összes követelményei iránti engedelmességgel, akkor fölkészülnek a magasabb iskola vizsgájára. {SpM 440.6}   

{SpM 440}