× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Hívjuk Életre Képességeinket

{SpM 438}   

1909. október 26. {SpM 438}   

{SpM 438}   

Kedves Underwood testvér! {SpM 438}   

Az Úr utasított, hogy mondjam meg népünknek, hogy mikor soron kívüli előnyöket ajánlanak népünknek, hogy gyorsan és dicsőn elvégezzék, amit ideje elvégeznünk, mint például nemrég a Chamberlain közelében ajánlott iskolaépületek, akkor a tanács tagjai és felelős tisztségek betöltői álljanak készen elfogadni az előnyös ajánlatot. Mert ezek az Úr útnyitásai munkája gyors haladása számára. Ezt a gyors munkalehetőséget elmulasztották a hit és a szív nagyságának hiánya miatt. Jobban sajnálom ezt, mint ki tudnám fejezni. Azért kapjuk az ilyen lehetőségeket, hogy teljesíteni tudjuk Krisztus első tanítványoknak adott utasítását. "Menjetek el a főutakra és a sövények mellékére és kényszerítsetek be mindenkit, hogy megteljék a házam." A népünk számára oly sokat jelentő üzenetnek, el kell émi a főutakat és ösvényeket. Attól tartok, hogy bezártatok egy ajtót, elmulasztottatok egy alkalmat, melynek lelkek elvesztése lesz a következménye. {SpM 438.3}   

Tábori összejöveteleink munkáját nem emberi kigondolás szerint kell végeznünk, hanem Krisztus munkamodora szerint. Hívjuk el a gyülekezeti tagokat ebbe a munkába. Vegyétek ki a fényt a szakajtó alól, hogy sokakat elérjen, akiknek szükségük van rá. Az Úr utasított azt mondani, hogy Isten angyalai fogják irányítani a mező közeli és távoli megnyitását, hogy el legyen véöezve a világ figyelmeztetésének föladata. Isten fölhívja a hívőket, tegyenek szert lélekmentő tapasztalatra, az új területre való kiágazások s az a sövények mellékén az emberekért végzett értelmes fáradozás által. Akik ezt teszik, azoknak munkaalkalmak fognak kínálkozni. Az igazság fénye elő fog ragyogni a világra a lélekmentő munkások erőfeszítése által. {SpM 438.4}   

Üzenetem van a Minnesota és iowai munkásoknak. Gyakorlásra kell hívni képességeinket és erőinket, tevékeny lélekmentés végzésével. Testvérek, az első tanítványokhoz hasonlóan, mcnjcnck a mcllék- és főutakra, hirdessék az igazság örömüzenetét. Váljanak munkássá az Úr szőlőjében. Isten szolgái ne legyenek tétlenek, hanem fáradozzanak szorgalmasan, hogy lelkeket mentsenek meg. Egyetlen lélek megmentése fontosabb, mint az egész világ kincse. Gyülekezeti tagjaink tegyék föl maguknak a kérdést: Kiaknázom-e lehetőségeimet? Milyen gyümölcsöt termek az Úr dicsőségére? {SpM 439.1}   

Isten őrizzen, hogy sok pénzt lekössünk egy-két helyen anélkül, hogy figyelembe vennénk a sok ínséges mezőt, mely alig részesül segélyben. Ha a testvérek lemondást gyakorolnak az alig néhány kedvező helyen, hogy elegendő segítséget nyújthassunk az ínséges mezőknek, ez segít elvégezni az Istennek dicsőséget szerző munkát. Senki sem engedheti meg magának, hogy a befolyás magas tornyait építse egy helyen, miközben megmunkálatlanulhagynak más helyeket. Adja az Úr, hogy értelmünk megszentelődjék, s megtanuljuk Krisztus munkájához és tanításához mérni eszméinket. {SpM 439.2}   

Minden gyülekezetnek szól az utasítás, hogy gyűjtsék be a tudatlant és a segítségre szorulót. Vegyük ki a gyertyát a szakajtó alól, hogy világítson a ház összes lakójának. Az Úrnak alkalom-emberei vannak, s ezek magukévá teszik az igazságot, ha helyesen fáradozunk értük. Az Úr mondja: "Utat nyitok a főutakon és a puszta helyen." Ne foglaljanak le nagy összegeket egykét helyen, miközben másutt sajnálják a szükséges anyagiakat. Mikor, mint a közelmúltban, lehetőségek kínálkoznak, kötelességünk fölismerni, hogy az Úr nyit útat, hogy lelkeket lehessen megtéríteni, s váljanak ők is az igazság magjának hintőivé. Az Úr szolgájaként elétek tárom az utasítást, s megismétlem, hogy használjátok fül Isten gondviselését. Majd adjatok lehetőséget a gyülekezeteknek, hogy takarékoskodjanak a családi asztaluknál és gyülekezeti kiadásaiknál, Ismét mondom: Ha lehet, biztosítsátok a Chamberlain helyet. Adja az Úr, hogy ne legyetek késő. {SpM 439.3}   

{SpM 439}