× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

FELADAT MINDEN CSALÁDTAG SZÁMÁRA

1908. december 29. {SpM 438}   

Jobban tagozzuk szét munkánkat. Egyetlen kéz se legyen megkötve, egy lélek se elcsüggesztve; egy hang se elcsitítva. Minden egyén fáradozzék magánosan vagy nyilvánosan, hogy előre segítse a munkát. Helyezzétek a terheket a gyülekezet férfiaira és nőire, hogy növekedjenek az igénybevételtől, így válva eredményes eszközzé az Úr kezében, a sötétben veszteglők fölvilágosítására. {SpM 438.1}   

Oly sok igehirdetés folyik gyülekezetünkben, hogy már nem is értékelik az örömüzenet igeszolgálatát. Ideje változtatnunk a dolgok eme rendjén. A lelkész hívja a gyülekezet tagjait, hogy segítsenek a házról-házra fáradozásában, elvinni az örömüzenetet a túlnan fekvő területekre. {SpM 438.2}   

{SpM 438}