× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Támogassátok A Madison Iskolát

1908, március 25. {SpM 425}   

Ismerem a Magan és Sutherland testvér által Madisonon végzett munka szükségleteit, mert az Úr világosan föltárta előttem. {SpM 425.1}   

Ez a két testvér csaknem az életét áldozta, hogy fölépítsék Berrienen az iskolát. Akik átvették tőlük az Immánuel főiskolát, azok örvendeztek fáradozásuk gyümölcsének. Sutherland és Magan testvér új és nehezebb mezőn fogott munkába. {SpM 425.2}   

Világosságban részesültem, hogy fontos munkát kell végeznünk Nashville-on és környékén. Nyomdát alapítottunk ott. A városnak meg kellett hallania a világnak szóló utolsó örömhír üzenetét. {SpM 425.3}   

Mikor a két testvér helyet keresett, ahol megalapozzák az iskolát, megtalálták a helyet, ahol most áll. Az ár mérsékelt volt az előnye számos. Az Úr azt üzente velem, hogy vegyük meg az iskolának az ingatlant, s én tanácsolom őket, hogy ne keressenek tovább. {SpM 425.4}   

Madisonon a két testvér és társai nemesen viselték a próbát. Megtanították a tanulókat, hogy megtermeljék táplálékukat, fölépítsék házaikat, s bölcsen gondozzák a barmokat és baromfit. A tanulók megtanulták az anyagi függetlenséget, s ennél fontosabb képzésben nem is lehetne részük, hogy értékes nevelésben részesüljenek a lélekmentés mezején a hasznos munkára. {SpM 425.5}   

Sok csüggesztő szó hangzott el a Madisoni tevékenységről, mely fontosságához képest nagyon kevés segítségben részesült. S mikor olyan szavakat hallottam, melyeket kimondottan a csüggesztésre szóltak, kötelességemnek tartottam így megmondani az ottani munkásoknak: "Legyetek bátrak az Úrban s végezzétek a tőletek telhető legjobbat." S az erőfeszítéseikhez járult eredményckhez az Úr bizonyítékot nyújtott, hogy áldása nyugszik fáradozásaikon. Szemlátomást bebizonyult, hogy a Madison iskolán sokoldalú oktatást tudnak folytatni, hogy fölkészítsék a tanulókat más mezőkön végzendő eredményes munkára. {SpM 425.6}   

Most szerény kórház és tágasabb iskolaépület épül ott. Ez a kettő szükséges, hogy helyesen végezhessék a tanítást. A múltban a két testvér fölhasználta rátermettségét, hogy anyagiakat teremtsenek elő a munkára más helyeken. Mindketten a mű egészéért fáradoztak. Most eljött az ideje, hogy a két hű testvér testvéreitől - az Úr intézőitől - részesüljön anyagi segítségben, hogy eredményesen végezzék az iskola és kórház tevékenységét. {SpM 425.7}   

Fölhívtam testvéreinket, akikre az Úr anyagiakat bízott; segítsétek most a Madisoniakat, akik az évek során sokfelé segítettek gyűjteni. Mint az Úr hírnöke, kérlek, segítsétek most a Madison iskolát. Most van szükségük ideje. Pénzetek az Úr rátok bízott tőkéje. Tartsátok készen, hogy feleljetek a hívásra olyan helyeken, ahol az Úrnak szüksége van rá. {SpM 426.1}   

A Madison iskola szükségletei azonnali segélyezésre szólítanak. Munkálkodjatok, míg nappal van, mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhatik. Reméljük, hogy akik eltávoztak közülünk, nem vonnak el tőletek anyagiakat, mert ők már nem közülünk valók. Sok az ínséges lélekmentő mező, mely segítségeteket kéri. Az igazság üzenetét el kell vinnünk azokhoz, akik sohasem hallottak róla. Esedezzünk, hogy az Úr részesítsen bölcsességben, hogy oda helyezzétek javaitokat, ahol építi az Úr művét. {SpM 426.2}   

Másról is írni akarok. Szeretnék javakra szert tenni, hogy kiadhassam könyveimet. Sok mindent papírra vetettem, aminek a gyülekezet és a világ elé kell kerülni, de nincs pénzem kiadni írásaimat. {SpM 426.3}   

Az Úr utasított, hogy adjam ki korai tapasztalataimat a jelen igazság ügyében, megmutatva, miért állunk, amint állunk, világtól elkülönített népként. Kevesen élnek most azok közül, akik vezető szerepet játszottak az üzenet hirdetésénél; de én a naplómban sok drága tapasztalat beszámolóját megtartottam. Ezeket most készítik elő nyomtatásra. Kölcsönadna-e nekem valaki alacsony kamatra a javakat, segíteni elvégezni a munkát, melyet el kell végezni, hogy a nép elé hozhassuk e dolgokat? Míg a Sátán sokakat fölindít, hogy elhagyja a hitet, az Úr fölszólít, adjam ki újra tapasztalataimat, s hirdessem az Istentől jövő figyelmeztetés üzenetét, rámutatva a jelen veszedelmeire, és hogy mi lesz a jövőben. {SpM 426.4}   

{SpM 426}