× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Húsfogyasztás

{SpM 45}   

1896. november 5 {SpM 45}   

Kedves Maxon testvérek! {SpM 45}   

Megvolt már az augusztus 12.-én kelt levelem, melyet régen írtam, de a másikat küldtem el, visszatartva ezt, amelyiket most küldök. El sem képzeled, vallásos szolgálataid mennyivel hatékonyabbak, a magad számára is mennyivel kielégítőbbek lennének, ha követnéd a neked adott világosságot. Ám az a jellemvonásod, hogy erősen ragaszkodj eszméidhez, s hacsak lehet, megvalósítsd azokat. Minden egyesünket veszély fenyeget, s ha visszautasítjuk a világosságot, sötétség száll ránk. Sose terveztük úgy a kórház alapítást, hogy más kórházak kerékvágányán fussanak. Hacsak olyan kórházunk nincs, amely a többinél sok mindenben ellenkező irányban működik, mit sem nyerünk vele. Olyan legyen talán az étvágyunk, a szokásaink, hogy arra neveljék környezetünket, hogy a tiedhez hasonló kifogásokkal álljanak elő a kimúlt állatok húsának bűnös fogyasztása mellett? {SpM 45.2}   

Az Úr szándéka, hogy visszavezesse népét a gyümölcsök, zöldségek, gabonafélék fogyasztására. Ő vezette ki népét, Izrael gyermekeit, a pusztába, ahol nem volt húsétel; s a menny kenyerét adta nekik eledelül. Az ember angyal-étket evett. Ámde ők egyiptomi húsosfazekakra vágytak. Zúgolódtak és sírtak a hús után, az Úr ígérete dacára, hogyha alávetik magukat akaratának, bevezeti őket Kánaán földére, s megalapozza őket ott, tiszta, szent, boldog népként; nem lenne gyöngélkedő közöttük, mert eltávolítana közülük minden betegséget. De noha előttük volt a világos így szól az Úr, mégis gyászoltak és sírtak, panaszkodtak és zúgolódtak. Az Úr haragudott ezért rájuk és "felgyullada ellenük az Úrnak tüze és megemészté a tábor szélét. Kiálta azért a nép Mózeshez, és könyörge Mózes az Úmak, és megszőnék a tűz. És neveié azt a helyet Thaberának; mert felgyulladt ellenük az Úrnak tüze. De a gyülevész nép, amely közöttük volt, kívánságba esék, és Izrael fiai is újra siránkozni kezdének, és mondának: Kicsoda ád húst ennünk? Visszaemlékezünk a halakra, amelyeket ettünk Egyiptomban ingyen, az ugorkákra, dinnyékre, a póré-hagymákra, vereshagymákra és foghagymákra. Most pedig lelkünk eleped, mindennek híjával lévén; szemünk előtt nincs egyéb, mint manna." Mivel csökönyösen követelték a kimúlt állatok húsát, az Úr azt adta nekik, amit előbb visszatartott tőlük. {SpM 45.3}   

Az Úr adott volna nekik húst, ha szükséges lett volna egészségükhöz, de teremtőjük és megváltójuk, hosszú vándorláson vezette őket a pusztában, hogy nevelje, fegyelmezze, és helyes szokásokra vezesse őket. Az Úr tudta, hogy a húsfogyasztás miként hat az ember szervezetére. Olyan népet akart, mely testi megjelenésében, a hosszú vándorlás dacára is, az isteni hitellevelet viseli magán. {SpM 46.1}   

Soraidat olvasva nagyon is eszembe jutottak Izrael fiainak panaszai, amiért nem ehettek húst. Az állatuk étrendje zöldség és gabona. Állatiasítani kell-e a zöldségeket, állati szervezetbe kell-e előbb kerülniük, mielőtt a mienkbe szívódnának föl? Kimúlt állatok húsán át kellene elnyernünk zöldségétrendünket? Isten természetes állapotában adta ősszüleinknek a gyümölcsöt. Ádámra bízta a kertet, hogy gondozza, ezt mondva: "Ez lesz táplálékod." Egyik állatnak sem kellett elpusztítania másikat, eledelért. A bukás után Isten elnézte a húsevést, hogy megrövidítse az ember életét. Az emberek szívének keménysége miatt engedte meg. Az egyik súlyos tévedés, melyhez sokan ragaszkodnak, hogy az izmok erőssége állati eredetű tápláléktól függ. Pedig a gabonákban, gyümölcsökben, zöldségekben lelhető a szükséges tápérték a jó vér képzéséhez. A húsos étrend nem képes erre. {SpM 46.2}   

Ha csontunk törik, az orvosok hústól való tartózkodást javasolnak, nehogy gyulladás álljon be. Ízesítők, erős fűszerek gyomorégést okozhatnak, mint a tea, kávé és szeszes ital, mely állítólag fölkészíti a munkásembert föladata végzésére. Miután a közvetlen hatás elmúlik, annyival bágyadtabb lesz az előzőnél, mint amennyire az említettek fölélénkítették. A szervezet gyöngébb lesz, a vér szennyezett, és gyulladás a biztos következmény. {SpM 46.3}   

Minél kevesebb fűszert és nyalánkságot tálalunk, annál jobb lesz az egészség számára. Minden kevert és bonyolult étel ártalmas az embernek. Az állatok sohasem ennének olyan keveréket, amilyet embergyomorba juttatunk. Meleg kenyér és kalácsféle, frissen a sütőből, nem egészséges. A fölhevített gázoknak el kell párologni. Forró, sütőporos zsömlét gyakran megvajaznak, és választékos étrendként fogyasztanak. De a legyöngített emésztés megérzi ezt a ráhárított terhet. Az egészségtelen táplálkozási szokások egyre ölik ezreiket és tízezreiket. Az ételt jól meg kell főzni, szépen és étvágygerjesztőn elkészíteni. Testvérem, miután az Úr az összes fényt megadta az étrend kérdéséről, siránkozásod, hogy nem ehetsz szabadon a húsételekből, az Úr fülében Izrael gyermekeinek siránkozásához hasonlít. Az Úr-adta világosságból tudom, hogy az emberek folyvást túlterhelik gyomrukat, mégpedig silány táplálékkal. A túl sok evéstől a gyomor túlterhelt és kimerült, mikor késznek kellene lennie, megemészteni a táplálékot. Semmi szükség a sok főzésre, másrészt szegényes étrendre sincs szükség, se minőségben, sem mennyiségben. Viszont a nehéz ételek és bonyolult összetételek pusztítón hatnak. Erősen fűszerezett ételek, amelyeket nehéz tortafélék követnek, elnyúzzák a gyermekek emésztőszerveit. Ahol egyszerű, egészséges ételekhez szoktak, az étvágy nem követeli a természetellenes fényűzéseket és kevert készítményeket. A nevelés, szokás és bevett gyakorlat megnehezíti a családi étkezés átszervezését. A gyerekeknek adott hús a legkevésbé sem a legjobb. Tegyétek a gyümölcsöt fő táplálékká. A kenyérrel fogyasztott gyümölcsöt nagyon fogják szeretni. A jó minőségű, érett gyümölcsért hálásak lehetünk Istennek, mert jó az egészségnek. Próbáljátok ki. A húsétellel való táplálkozás ártalmas gyermekeiteknek. Sokkal könnyebb romlott étvágyat teremteni, mint helyrehozni az ízlést, miután második természetté vált. {SpM 46.4}   

Kórházainkat sose rendezzük be a szállodák divatja szerint. Nagyon sajnálom, hogy nehezedre esik megtagadni étvágyadat, s gyerekeid evés-ivás szokásain javítani. A húsos étrend megváltoztatja a viselkedést, erősíti az állati hajlamokat. Abból állunk, amit eszünk, s a sok húsevés csökkenti a szellemi tevékenységet. A főiskolások sokkal könnyebben tanulnak, ha sosem esznek húst. Mikor húsevéssel erősítik az ember állati oldalát, a szellemi rész ezzel arányban gyöngül. Sokkal könnyebb vallásos életre emelkedni és azt fönntartani, ha elvetjük a húst; hisz a húsos étrend rémesen erősíti az érzéki tulajdonságokat, és gyöngíti az erkölcsi és lelki természetet. A test a lélek ellen küzd, a lélek pedig a test ellen. Nagy szükség bátorítanunk és ápolnunk a tiszta, erkölcsös gondolkodást, fejleszteni az erkölcsi erőt, mintsem az alantasabb, érzékibb hajlamokat. Segítsen Isten fölébrednünk bűnös étvágyainkból. {SpM 47.1}   

Számomra visszataszító a húsevés gondolata. Undorító, mikor egyik állat a másik állat húsát eszi. Semmi szükség rá. Bágyadtságra való hivatkozásod csupán további érv húsevésed ellen. Az Istentől nyert világosságból tudom, hogy a rákok és daganatok előretörése a kimúlt állatok húsán való táplálkozás durva szokásának köszönhető. Rákok, daganatok és gyulladásos betegségek főképp húsevésből erednek. Őszintén és imádkozva remélem, hogy mint orvos, nem leszel örökké vak e tárgy felől. Hisz erkölcsi bátorság híjával párosult vakság, hogy nem tagadod meg étvágyadat, nem emeled magadra keresztedet, ami azt jelenti, hogy nem vállalod a kötelességeket, melyek keresztezik bűnös étvágyadat és szenvedélyedet. Hússal táplálkozva a táplálék nedvei fölszívódnak vérkeringésünkbe, s mivel abból állunk, amit eszünk, állatiassá válunk. A lázas állapotok azért állnak elő, mert az állatok betegek, s húsukkal átültetjük betegségük magját, kórokozóját szövetünkbe és vérünkbe. Akkor, ha vallásos környezetben vagyunk kitéve a változásnak, ezeket könnyebben megérezzük. S ha járványoknak és ragályos betegségeknek vagyunk kitéve, szervezetünk nem elég erős ellenállni a betegségnek. Az Úr különböző szempontok szerint tárta elém a kérdést. Nem ismerjük föl a húsevés-támasztotta erkölcstelen hajlamot. Ha fölismernénk, nem hallanánk több érvet és ürügyet a holt állatok iránti étvágy bűnös kielégítése mellett. Bőven találhatunk egészséges ételeket, hogy kielégítsük éhségünket anélkül, hogy kimúlt testeket hoznánk asztalunkra. Sokkal tovább folytathatnám e tárgyat, de most befejezem. {SpM 47.2}   

Remélem, hogy mint orvos, észhez térsz, s tanításoddal és példamutatásoddal nem ellensúlyozod, amit az Úr nyújtott, hogy fölvilágosítson, és alapos változást érjen el. Komolyan fáradozom ezen a vonalon, és sohasem hagyom abba a húsevés elleni küzdelmet. Az Úr kitárta előttem, hogy ez a kérdés lelki fejlődésed botlásköve, és a botlás mekkora kövét helyezted mások elé! Mindez azért, mert az étvágy önző kielégítésétől elgyöngül érzékenységed, lelki látásod. A Krisztus szerelméért, tekints mélyebbre, kutass mélyebben, s cselekedj az Isten által nyújtott világosság szerint. Nem írok többet. Szeretem lelkedet, s azt akarnám, hogy mindketten elfogadjatok minden világosság-sugarat, melyet az Úr kegyelmesen nyújt nektek, majd működjetek együtt a nagy tanítóval a világosság továbbadásánál. {SpM 48.1}   

Szeretettel, {SpM 48}   

E. G. White {SpM 48}