× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Krisztus Zsámolya Megközelítésének Joga

{SpM 412}   

1907, augusztus 29. {SpM 412}   

Reaser vénhez és a délkaliforniai igehirdetőkhöz. {SpM 412}   

Kedves Reaser testvér! {SpM 412}   

Az Úr kinyilatkoztatta nekem, hogy a dél-kaliforniai egyházterület elnökeként végzett munkádban az a veszély fenyeget, hogy túl sok felelősséget vállalsz magadra, túl sok hatalmat tulajdonítasz magadnak. Nemrégiben az Úr megmutatta nekem, hogyha tisztséget bíznak rád, megkísérelsz uralkodni minden munkatársadon, de hogy ez ne legyen megengedve, mert az Úr a munka bizonyos vonalai számára szakmailag minősítetteket választott. {SpM 412.2}   

Tisztséged kötelességeinek helytelen fölfogása miatt a munka a területeken szomorú módon zavarossá vált. Felelősséget vállaltál, melyeket nem lett volna szabad rád ruházni. Mivel a terület elnöke voltál, bizonyos értelemben a loma lindai kórház igazgatójának is tekintetted magad, s hogy a te kötelességed odahatni, hogy elképzelésed szerint folyjanak az ügyek. Az Úr megbízott, hogy szóljak neked, hogy nincs minősítésed a kórházi munka ellenőrzésére. {SpM 412.3}   

Burden vénre föladatot bíztak, s jó segítők és tanácsadók voltak a munkatársai. Az Úr bízta meg őt a tisztséggel, melyet betölt, s neki kell, beavatkozás nélkül, hordozni tisztsége felelősségét. Hiszen jól el tudja végezni föladatát. Az Úr nem bízott meg, hogy szemmel tarts, akadékoskodj, s beleavatkozz munkájába. Most fölszólít, hogy állj félre az útból. Burden vén már a múltban bebizonyította, hogy jól el tudja látni hatáskörét. Neki kell a helyén állnia, gyakorolni Isten-adta jogát, hogy az Úrtól kérjen bölcsességet, aki minden embernek bőkezűen és szemrehányás nélkül ad. {SpM 412.4}   

Hiba olyan elnököt választani a területnek, aki azt tartja, hogy tisztsége korlátlan hatalmat ad kezébe. Az Úr utasított megmondani neked, hogy nem tudod, mikor használd hatalmadat, s mikor tartózkodj balga használatától. Sokat kell tanulnod, mielőtt értelmesen végezni tudnád a területi elnök munkáját. Ne feledd, hogy Isten ügyében főigazgató van, akinek hatalma és bölcsessége emberi értelem fölött áll. {SpM 413.1}   

Az Úr semmi közösséget sem vállal olyan módszerrel, ahol véges embereknek megengedik, hogy uralkodjanak embertársaikon. Isten határozott változásra szólít. Semmi parancsszó se hangozzék többé. Az Úrnak vannak alázatos és tapintatos munkásai; ezek közül kell választani férfiakat, akik Isten félelmében végzik a munkát. {SpM 413.2}   

Tanácsos lenne Cottrell vént, s legalább még egy széles tapasztalatú munkást bevenni, hogy együtt beszéljék meg a dolgokat s fontolják meg az orvosi munkát érintő terveidet. Isten azt kívánja, hogy munkásai az alázat és őrá támaszkodás szellemében hordozzák a terület felelősségeit. {SpM 413.3}   

Veszélyes megbízni embereket, hogy bíráskodjanak és uralkodjanak embertársaikon. Neked se, másnak se ruháztak hatalmat, hogy Isten népének tetteit ellenőrizzétek, ezért nem szabad folytatni az erre törő erőfeszítést. A dél-kaliforniai gyülekezeteknél szégyent hoz Istenre a nevelés, hogy emberre tekintsenek, mint lelkiismeretükre és ítéletükre. Isten sohasem hatalmazott föl senkit, hogy uralkodó hatalmat gyakoroljon munkatársain; s akik megengedték, hogy ez a parancsuralmi szellem tegye be lábát lélekmentő tevékenységünkbe, meg kell tapasztalniuk szívükön Isten megtérítő, átalakító hatalmát. Embert emeltek Isten helyére. {SpM 413.4}   

Mikor az emberek mások lelki üdvösségén fáradoznak, ne legyenek alávetve munkatársaik akaratának. Az Úr jól tudja irányítani azok cselekvése útját, akik érte fáradoznak. De mikor munkatársai ahelyett, hogy hozzá kiáltanának, először emberi tanácsot kérnek és tekintenek főfontosságúnak, akkor őt szégyen éri. A módszer, hogy egyik lelkészt a másikhoz küldenek megtanulni kötelességeiket, olyan, amilyet nem szabad bátorítanunk. Súlyosabb rossz fakad az ilyen útból, mint a véges és tévedő ember előre láthatna. {SpM 413.5}   

Testvérem, Isten él és uralkodik. Hadd meg testvéreidnek a jogot, hogy Krisztus zsámolyához forduljanak. Bátorítsd őket, hogy az Úrhoz vigyék terheiket, és nem bárki fiához. Sohse vállald a felelősséget, hogy más valaki lelkiismerete legyél. Testvérekként megbeszélhetitek az ügyeket, együtt imádkozhattok, s bölcsességet kereshettek a minden bölcsesség forrásánál; de sohase törekedjetek irányítani egymást kötelességetek terén. Szüntessetek be minden ilyen ügyet. Isten megtiltja, hogy ez a szellem ismét betegye lábát művébe, míg az idő tart. {SpM 413.6}