× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Isten Által Kijelölt Feladat

{SpM 411}   

1907. május 14. {SpM 411}   

{SpM 411.2}   

Kedves Magan testvér! {SpM 411}   

Jó bizonyságtételeket hallok, hogy te és munkatársaid Madisonon végzitek az Isten által kijelölt munkát. Eleinte nem voltál bizonyos miként, de amint előrehaladtatok, villámgyorsan fölismertétek az Úr útját. {SpM 411.3}   

Némely testvérünk közönye vagy ellenkezése olyan állapotokat teremtett, mely nehezebbé tette a feladatot, mint máskülönben lett volna. Némelyektől nem részesültél sok bátorító szóban; másrészt az Úr örül, hogy nem könnyű elcsüggeszteni benneteket. {SpM 411.4}   

Némelyek azt gondolták, hogy mivel a Madison iskola nem az egyházterület tulajdona, az iskola vezetői nem fordulhatunk fölhívásokkal népünkhöz anyagiakért, melyre égető szükség van a munka előbbreviteléhez. Ezt az elgondolást helyesbíteni kell. Az Úr kincstárába befolyó pénz elosztásánál, nektek is jogotok van egy részhez, olyan bizonyosan, mint a többi szükséget szenvedő, és az Úr utasításai szerint végzett vállalkozásnak. {SpM 411.5}   

Az Úr Jézus elszámolásra vonja azokat, akik úgy meg szeretnék kötni kezedet, hogy csaknem lehetetlen lenne az Úr utasítása szerint haladnotok. "Enyém az ezüst és az arany, enyém az ezernyi barom a hegyeken." {SpM 411.6}   

Te és társaid nem vagytok újoncok a nevelőmunkában, s mikor anyagiakra szorultok, a munka fejlesztéséhez, épp oly jogotok van kérni, amire szükségetek van, mint másnak előállni munkájuk szükségleteivel. {SpM 411.7}   

A múltban jelentősen hozzájárultatok, hogy pénzt hozzatok Isten művébe. S most ne nyugtalanítson az ajándékok és önkéntes áldozatok elfogadása, hiszen szükségetek lesz rá, hogy fiatal férfiakat és nőket készítsetek föl munkálkodni az Úr szőlőjében. Amint az Úr akaratával egyetértésben végzitek a munkát, ne legyen örökös nyugtalanság a sorsotok, hogy miként tegyetek szert a szükséges anyagiakra. Az Úr megtiltja a falak és korlátok emelését a tapasztalt munkások köré, akik hűségesen végzik Isten által kijelölt részüket. {SpM 411.8}   

Sok, drága időt elvesztettünk, mert olykor ember-alkotta szabályokat és korlátozásokat emeltek Isten tervei s szándékai fölé. Az Úr nevében fölhívom egyházterületi vezetőinket, erősítsék és támogassák madisoni testvéreinket, és munkálkodjanak együtt velük. {SpM 412.1}   

{SpM 412}