× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Mindnyájan Testvérek Vagytok

{SpM 410}   

1907. április 10. {SpM 410}   

{SpM 410}   

Kedves Washburn vén! {SpM 410}   

Sajnálom, hogy mentegetőzöl, amiért visszatartottad rokonszenvedet a Madisoni kórháztól. Igaz, hogy hibákat követtek el, de megtört szívvel bevallották tévedéseiket, s megtették, amit tudtak, hibáik helyesbítésére. Miután rámutattam helytelenségeikre, vallomást tettek, imádkoztunk, s az Úr Lelke nyugodott meg rajtunk. Akkor így szólhattam hozzájuk. Az Úr megbacsátotta vétkeiteket. {SpM 410.1}   

Testvérem, bizonyítékod lehetne erre, ha vetted volna a fáradtságot, hogy gyakran meglátogasd őket. Egyesíthettétek volna szereteteteket. Előjogod volt, hogy elítélés helyett nyájasan szólj hozzájuk. Gyanakvás helyett áraszd rájuk szeretetedet és együttérzésedet. {SpM 410.2}   

Úgy mutattak be nekem, mint aki távol tartod magadat e testvérektől. Ha Krisztus szellemében hozzájuk mentél volna, tanulmányoztad volna e mező szükségleteit, így szóltál volna: A testvéreknek szükségük van az általunk szétosztott javak egy részére. Ha tudakozódtál volna szükségletük iránt, s javasoltad volna, hogy osszátok meg velük az erre a mezőre küldött javakat, észben tartva, hogy mindnyájan testvérek vagytok, az Úrnak igen tetsző munkát végeztél volna. Akik megtagadják a szeretetet és segítségüket testvéreiktől, Isten úgy fog bánni velük, hogy kivilágoljék helytelenítése. {SpM 410.3}   

Isten nem várja el, hogy szolgái pontosan egyféle módon munkálkodjanak. Minden munkás adjon hálákat, hogy részt vehet az Úr szőlőjének megmunkálásában, s mindegyik higgye, hogy az Úr vezeti testvérét, amint ő bizonyos benne, hogy őt az Úr vezeti. Krisztus szavait: "Mindnyájan testvérek vagytok" - mindig tartsátok ezt emlékezetetekben. A szellem, mely arra vezeti a munkásokat, hogy egymáshoz mérjék magukat, s emberi ítélettel becsüljék fel egymást, az nem Krisztus szelleme. {SpM 410.4}   

Bármi legyen is munkád, húzódj közelebb testvéreidhez. Ne feledd, hogy a Szentlélek a lélek megtérítője és megszentelője. Az Atya, Fiú és Szentlélek ereje van megígérve minden hívőnek, hogy megőrizze az egységet és szeretetet, támogassa őt elveszett lelkek megmentéséért folyó munkájában. Nincs kegyelem csodája véghezvitetlenül, sem angyal, utasítás nélkül hagyva, ha az szükséges, hogy egyesítse Isten népét a lélekmentés nagyszerű, csodálatos munkájában. {SpM 410.5}   

A Madison iskola ugyanolyan igazán segítségünkre szorul, mint a kórház szorult. A testvérek az iskolában kitűnő munkát végeztek. Igyekezetükben, hogy a kétkezi munkát összekapcsolják a más iskolai tevékenységgel, mindenki értékes tapasztalatot szerzett. Az Úr nincs megelégedve az iskola iránti közönyöddel. {SpM 410.6}   

A Madison iskola olyan hely, mely az Úr irányítása alatt áll, hogy áldásos hatás legyen, s a helyes benyomást tegye az emberekre. Az Urat gyalázat érte a közönyös bánásmóddal, mellyel a többi munkások viseltettek az iskola munkásai iránt. Bátorításra és jó, fönntartás nélküli testvériségre van szükségünk, s biztos, hogy megérdemlik, mint a dél más munkásai is. {SpM 411.1}   

{SpM 411}