× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Lélekmentő Terület

{SpM 408}   

1907, április 17. {SpM 408}   

{SpM 408}   

Kedves Washburn vén! {SpM 408}   

Most kaptam meg leveledet, melyben beszámolsz a nashville-i főiskolán tett látogatásodról. Örvendek, hogy kezdjük megérteni, miért legyen munkánk Nashville-on. Viseljük szívünkön a színeseket. Nashville-on első osztályú kórházunknak kell lenni a színesek számára, melyet olyan orvosok és munkások igazgatnak, akik bölcsen végzik munkájukat. A déli munkások váljanak képzetté. Az örömüzenet elfogadása által váljanak népük tanítóivá. {SpM 408.2}   

Washburn testvér, te, és munkatársaid, sohase feledjétek, hogy olyan lélekmentő területen vagytok, ahol nagy és sokoldalú munkát kell végezni Istenért. A pogányok közvetlen körülöttünk élnek. Ha tovább folytatnád a színesek iránti eddigi viselkedést, nem töltenéd be kötelességedet. Az Úr lélekmentő tevékenységre szólít. Akik a déli területet választják, ne állandósítsák a színesek elleni múltbeli előítéletet. Az igazság tanítói fáradozzanak ezért az elhanyagolt népért, s erőfeszítéseikkel vívjanak ki tiszteletet, nemcsak a színesekből, hanem más felekezetek munkásaitól is. Áldjon meg az Úr ebben az igyekezetetekben, ez imám. {SpM 408.3}   

Az Úr szava vonatkozik a mai munkásokra is, melyeket tanítványai első kiküldésekor szólt hozzájuk: "Íme, úgy küldelek el, mint juhokat a farkasok közé." Tanuljátok meg, miként bánjatok a különböző csoportokkal. "Legyetek okosak tehát, mint a kígyók és ártalmatlanok, mint a galambok." "Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem föláldozta őt mindenekért," (fehérért csakúgy, mint a feketéért,) "miként ne adna nekünk vele együtt mindent," kérdi az apostol. Az Úr küldöttje méltán kérdezheti: Ne szolgálnánk őt a legodaadóbb készséggel? {SpM 408.4}   

Tanulmányozzuk annak életét, aki noha gazdag volt, mégis szegény lett értünk, hogy szegénysége által gazdagok lehessünk. Akkor nem fogunk vonakodni szeretetteljes, önzetlen szolgálatot nyújtani az arra szorulóknak. {SpM 409.1}   

Ne veszítsd el a színesekért végzett munka iránti lelkesedésedet. Ne nyugodj, míg be nem indítotok kórházat számukra, s mind a huntsville-i iskolát, mind Nashville-on. A múltban sok munkát végeztetek a színesekért a legpróbáratevőbb körülmények közt, s ne vedd semmibe, amit sok nehéz munkával elvégeztek, hanem egyesítsd szeretetedet azok szeretetével és munkásságával, akik előtted voltak, s elkészítették az utat. Isten segítsen és adjon bölcsességet, hogy tudjad, miként bánj munkatársaiddal. Csodálatos valami keresztény eszköznek lenni. Ha kellőképpen megbecsüljük helyét Isten rendszerében, a munkások jobban meg fogják becsülni a délen már elvégzett munkát. {SpM 409.2}   

Mikor először látogattam le délre, sok mindent megtudtam, amit elvégezek, s mikor alkalom nyílik, beszámolót adok ki a déli mezőn elvégzettekről. Akik nem vettek részt, nem értik, milyen lemondást s önfeláldozást követel. {SpM 409.3}   

Remélem, folytatni fogod a Nashville-on elkezdett munkát, mert sok a tennivaló a város összes osztályáért. Szentelj külön figyelmet az ottani főiskolákra. Más felkenetek sokat végeztek el a tanítás terén. {SpM 409.4}   

Ne bánjunk úgy a színesekkel, mintha Istennek nem lenne üzenete számukra. Ismerkedj meg a tanítókkal. Bátorítsd őket munkájukban, és mikor teheted, vegyél részt benne. Az örömüzenetet egyszerűségében kell hirdetni az embereknek. Ha Krisztus szellemében munkálkodsz, igazsághoz való térések lesznek az eredménye. {SpM 409.5}   

{SpM 409}