× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Bátorítsátok A Munkásokat

{SpM 400}   

1907. március 4. {SpM 400}   

Az Úr utasított, hogy bátorítsuk a munkát délen, s részesítsük soron kívüli segítségben a munkát Madisonon és Huntsville-en. {SpM 400.4}   

A Madison iskolában kénytelenek voltak a íegaprólékosabban takarékoskodni, hogy folytatni tudják a vállalt tanítást. Jómódú testvéreink emlékezzenek meg erről az iskoláról és szükségleteiről. {SpM 400.5}   

Magan és Sutherland testvér jó munkát végeztek Berrienen, s erejükön fölöl fáradoztak, egészségüket, sőt életüket veszélyeztetve. Mostani madisoni munkájukban is keményen és sok nehézség közt dolgoznak. E két testvérünknek nem csupán bizalmunkra van szüksége, hanem segítségünkre is, hogy oda juttassa az iskolát, ahol el tudja végezni az Isten által rá hárított föladatot. Imádkozom, hogy az Úr szentelje meg népe gondolkodását, hogy ne engedjék úgy dolgozni őket, hogy egészségük tönkremenjen a túlmunkától. Esedezem az Úrhoz, hogy a tanítóknak s tanulóknak bölcsességük és bátorságuk legyen jól végezni föladatukat, s rendkívüli áldásokban részesüljenek az iskola eredményessé tételénél. {SpM 400.6}   

Lehetetlen azzá tenni a Madison iskolát, aminek lennie kellene, hacsak bőkezű részt nem kapnak a déli munkára szánt anyagiakból. Testvéreim Krisztus szellemében fogják-e végezni föladatukat? {SpM 401.1}   

Az elhanyagolt délnek most különösen kedvezni kell, a múlt hanyagsága miatt. Legyen teljes és bőséges a múlt hanyagságának jóvátétele. Most különösen kedvezni kell a déli intézményeknek, melyeknek már évek óta előnyös helyzetben kellett volna lenniük. A huntsville-i iskolát tevékenysége kiterjesztésére kell bátorítanunk. Minden előnyt meg kell adni ez iskoláknak, hogy megmutathassák, mit lehet tenni, hogy a föld meghozza kincses termését. A Madison és huntsville-i iskola legyen szemléltető oktatás környékükön. {SpM 401.2}   

Az Úr föltárta előttem, hogy veszély fenyeget, ha az iskolákat korlátozzák terveikben és a juttatott előnyökben. Ennek nem szabad megtörténnie. Kövessünk el mindent, hogy bátorítsuk a tanulókat, akiknek ilyenfajta tanításra van szükségük, hogy kellőképpen kiképezve indulhassanak másokért fáradozni, akinek ugyanerre a tanulásra és képzésre van szükségük, mint amilyenben ők részesültek. Mezők tárulnak ki mindenfelé, ahol ilyen munkát lehetne végezni. {SpM 401.3}   

Huntsville-en kórházra van szükség az iskola mellett. Szeretnénk ilyenépületet látni az iskola-majoron, betegek kezelésére fölszerelve. {SpM 401.4}   

A Madison és Huntsville iskolában ki kell képezni a tanulókat, hogy árusítsák a Példázatok és a Nagy orvos lábnyomán (Válaszd az életet!) című két könyvet. S népünk közül is sokan csatlakozhatnak árusításához. {SpM 401.5}   

A Nashville és környéki betegekért kövessünk el mindent, hogy a kórházat szilárd alapokra helyezzük. A munkát egyszerűen kell végeznünk, mégis olyan módon, hogy jó fényt vessen az igazságra. Sok hely nyílt meg délen munkánk előtt, de mindenképpen kezdjétek el a munkát a fontos városokban, s hordozzátok most az üzenetet. "Mert ezt mondja a seregek Ura: Egy kevés idö van még, és én megindítom az eget és a földet, a tengert és a szárazat. Megindítok minden népet, és eljön, akit minden népek óhajtanak, és megtöltöm e házat dicsőséggel, azt mondja a seregek Ura." {SpM 401.6}   

{SpM 401}