× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Támogassuk Madisont

{SpM 399}   

1907. február 24. {SpM 399}   

A Déli unióbizottsághoz. {SpM 399}   

Isten Lelkének vezetése volt, hogy Sutherland és Magan testvér és társai munkába kezdtek Madisonon. Az Úr irányította őket az iskola helyének kiválasztásánál. Ha kis kórházat alapítanánk mellette, az is Isten rendje szerint lenne, s a két intézmény kölcsönösen támogathatna egymást. Ez még nem valósult meg, de a madisoni testvéreknek nem kell elcsüggedni. {SpM 399.7}   

Így szólok a déli mező testvéreihez: Ne állítsatok föl korlátot a Madison iskola elé, hogy csökkentsétek működési területüket. Ha Sutherland és Magan testvér megígéri, hogy nem vonnak el tanulókat a déli államokból, föl kell menteni őket a korlátozásoktól. Ilyen ígéretet sohasem lett volna szabad kérni, vagy tenni. Az Úr utasított, hogy ne korlátozzuk szabadságukat, hogy tanulókat vonjanak magukhoz a déli államokból. Szükség van az ilyen intézményre, mint amilyet Nashville közelében alapítottak, és senki se törekedjék akadályozni azok beiratkozását, akik náluk tudják elnyerni a legjobban a képzést, amely képesíti őket a déli államokban, vagy más lélekmentő területen való munkálkodásra. {SpM 400.1}   

Berriennél Sutherland és Magan testvér önfeláldozó munkát végzett. Nem azért hagyták oda északot, mert elvesztették áldásos hatásukat vagy tekintélyüker azért mentek délre, mert látták a mű ínséges voltát. A madisoni munkában bátorítani kellenek őket a délieknek, akiket segíteni jöttek. A dél pénzügyeit intézők ne mulasszák el arányosan segíteni Madison iskolát. {SpM 400.2}   

A Madison iskolában a tanulókat megtanítják földművelésre, házépítésre és más hasznos kétkezi munkára. Az Úr ausztrállai iskoláinkban is ezek bevezetésére utasított. A gyakorlati képzéssel a tanulók megtanulják, hogy sok helyen tudjanak betölteni hasznos tisztségeket. A mindennapi szakmákban való képzettség Isten ajándéka. Ő adja mind a tehetséget, mind a bölcsességet atehetség helyes fölhasználására. {SpM 400.3}