× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Ébredjetek, Ébredjetek, Ébredjetek!

1907, január 24. {SpM 396}   

Főfontosságú időket élünk. Az örömüzenet előtt eddig zárt ajtajú országok kitárulnak, s kérik, magyarázzuk meg nekik Isten szavát. Királyok és fejedelmek nyitják meg régóta zárt kapuikat, meghívva a kereszt hírnökeit, hogy lépjenek be. Az aratnivaló valóban sok, de kevés az arató. Karba teheti-e karját a keresztény, akinek az egész világ a munkamezeje, összegyűjtetlenül hagyva a kévéket? Csak az örökkévalóság tárja föl a most jól irányított munka gyümölcseit. A harmadik angyal üzenetében hívő összes család végezzen fáradhatatlan erőfeszítéseket az igazság hirdetésére! {SpM 396.4}   

Testvérnőim, ne költsetek fölöslegesen öltözködésre. Ruházkodjatok egy szerűen. Apák és anyák, neveljétek gyermekeiteket a mérsékelt árú öltözködésre. Tanítsátok őket, hogy takarítsák meg forintjaikat a lélekmentésre. A családtagok gyakoroljanak lemondást. Krisztus a példaképünk. Ő a dicsőség fejedelme volt. De annyira szívén viselte a világot, hogy odahagyta gazdagságát, s eljött a földre, hogy olyan életet éljen, mely példakép legyen szegénynek, gazdagnak egyaránt. Azt tanította, hogy mindnyájan forrjanak össze szeretetben és egységben, fáradozzanak, amint ő fáradozott, hozzanak áldozatot, amint ő áldozatot hozott, s éljenek Isten gyermekeiként. {SpM 396.5}   

Fivéreim, nővéreim, legyetek készek megtérni, hogy Krisztus lemondását gyakoroljátok. Öltözködjetek egyszerűen, de rendesen. A lehető legkevesebbet költsetek magatokra. Tartsatok lemondás-dobozt, melybe az önmegtagadás apró tetteivel megtakarított pénzt gyűjthetitek. Napról-napra jobban értsétek meg Isten szavát, s ragadjatok meg minden alkalmat, hogy továbbadjátok a nyert ismereteket. Ne fáradjatok bele a jótettekbe; hiszen Isten szüntelen részesít benneteket a világnak adott nagy ajándékában. Működjetek együtt az Úr Jézussal, s ő megtanít szeretetének megfizethetetlen leckéire. Az idő rövid; mikor eljön az ideje, mikor idő többé nem lesz, elnyeritek jutalmatokat. {SpM 397.1}   

Sok helyről hangzik a kérés lelkészekért, tanítókért, orvosokért, hogy folytassák a kórházak működését, de nincsenek képzett munkatársaink, akiket leküldhetnénk. Vannak kórházaink, de többre van szükség, különböző helyeken. Önfenntartó új iskolákra van szükség, s lehetnének is, ha a tanulók segítőkészek, szorgalmasak és takarékoskodók lesznek. Nem szükségszerű, hogy adósság halmozódjék föl iskoláinkban. S a régi adósságokat is lehet törlesztenünk. {SpM 397.2}   

Áldozatokat kell hoznunk minden oldalon. Tervezzünk, fáradozzunk a végsőkig, hogy takarékoskodók és ne pazarlók legyünk. {SpM 397.3}   

{SpM 397}