× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Ékesszóló A Csönd

{SpM 393}   

1906, november 15. {SpM 393}   

A Madison iskola munkásainak {SpM 393}   

Azért írok, hogy el ne feledjétek, hogy most ékesszóló a hallgatás. Nem lenne bölcs kiteregetni a Madisoni ttxúnkátok kezdetének összes ügyeit. Épp most kaptam hírt munkátokról, de Ínost nem tudok foglalkozni vele, mint szeretnék. Ezt mondom nektek: Legyetek okosak, mint a kígyók és ártalmatlanok, mint a galambok. Némelyek eltévelyedtek a hittől, hitető lelkekre és ördögi tanításokra hallgatnak. Nem lenne jó számotokra, ha mindenki előtt föltárnátok a nashville-i és a Madisoni munka összes ügyeit. Vannak ismerősök, bizalom tisztségeit betöltők, akik talán nem állnák ki a próbát. Nem lenne biztonságos megpróbálni mindent megértetni velük. Vannak magánjellegű ügyek, ezeket nem kell nyilvánosságra hozni. Hadd maradjon meg a ti külön tudásotoknak. {SpM 393.1}   

Többet próbálok írni erről, de most nem lehet, mert el kell készítenem ausztrállai postámat. {SpM 393.2}   

Most találtam meg egy beszédet, melyet San Jose-tan mondtam el a tábori összejövetelen több, mint egy éve. Másolatokat küldök nektek s másoknak Nashville-ra. Azt hiszem, úgy találjátok, hogy időszerű utasításokat tartalmaz. {SpM 393.3}   

Testvéred Krisztusban, {SpM 393}   

{SpM 393}