× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Madisoni Tevékenységünk

{SpM 391}   

1906, október 10. {SpM 391}   

Nashville-i és madisoni testvéreinkhez, {SpM 391}   

Az Úr művének különböző ágazataiban tevékenykedő testvérek mindig vágyakozzanak bátorítani és segíteni egymást. Az Urnak nem tetsző azok eljárása, akik megnehezítik olyan testvérek működését, akikre az Úr bízott föladatot. Ha a gáncsolók azok helyébe lennének állítva, akiket gáncsolnak, egészen más bánásmódot várnának el testvéreiktől. {SpM 391.4}   

Tiszteljük a fényt, mely Magan és Sutherland testvért ingatlan vásárlására s a Madison iskola megalapozására vezette. Senki se ejtsen ki szavakat, mely lerombolná a két testvér tevékenységét, vagy elijesztene a tanulókat az iskolától. Senkit se vádolok rossz szándékkal, de a nekem adott világosságból mondhatom, hogy az a veszély fenyeget, hogy némelyek igazságtalanul bírálgatni fogják Madison iskolai testvéreink és testvérnőink tevékenységét. Minden tőlünk telhető módon bátorítsuk azokat, akik a gyermekeknek és ifjaknak Isten és tevékenységének ismerete felől igyekeznek művelődést nyújtani. {SpM 391.5}   

A madisoni munkásokhoz így szólok: Legyetek bátorsággal. Ne veszítsétek el hiteteket. Mennyei Atyátok nem hagyott magatokra, hogy a ti erőtökkel legyetek eredményesek. Benne bízzatok, ő fáradozni fog értetek. Előjogotok megtapasztalni, és a világ elé tárni az áldásokat, melyekben a hitben és nem látásban való járás által részesülünk. Munkálkodjatok,egyedül Isten dicsőségével törődve. Használjátok legjobban képességeiteket, s növekedni fogtok az ismeretekbecn. Az Isten akaratát cselekvőket, az Úr szenvedéseken engedheti át, ám végezetül diadalra segíti őket. {SpM 392.1}   

Az Úr segített az ískola helyének kiválasztásánál, s ha a Szentlélek irányítása alatt folytatjátok, erőfeszítéseitek eredményesek lesznek. Az Úr lelket és életet ad, ha neon engeditek magatokat elcsüggedni. Bízzunk, hogy testvéreinktől az összehangolt cselekvés, az írna és az anyagiak segítségében részesülhettek. Ám a csüggedés egyetlen érzetét se melengessétek. Az Úr munkát tart fönn számotokra, ahol vagytok, s akik az ő munkáját végzik, sohasem kell csüggedniük... {SpM 392.2}   

Akik munkatársaikat bírálgatják, ajtót nyitnak az ellenségnek, melyen belépjen. Mi lehet szomorúbb, mint testvért látni testvér ellen ügyködni, gyanút és kétséget terjeszteni a másik őszinteségéről! Van elég hely mindenki számára, hogy fölhasználja Istentől nyert képességeit. Mindnyájan egy céllal fáradozzanak, hogy hitet ihlessenek az ihletés igéi iránt. Mindenki úgy rendezze tehát beszédét, hogy egyetértésben legyen a többiekkel, akik ugyanazon cél elérésén fáradoznak... {SpM 392.3}   

Hirdessük az örömüzenetet, mint Isten életre és üdvösségre szóló szavát. Krisztus szolgái ne csúfítsák el az örömüzenet hirdetését nyers lelkület megnyilvánulásaíval. Az örömüzenetet a szeretet által munkálkodó, szeretetből fakadó szellem megnyilvánulásai fogják javasolni. "Mily szép a hegyen az örömmondónak lába aki jó hírt hoz, és békét hirdet." {SpM 392.4}   

Örülök, hogy Madisonon megindult a tanítás. A kórház és az iskola segíthették volna egymást, ha szorosan összefonódtak volna. Mégis szilárd munkát kell végeznünk mindkettőben. {SpM 392.5}   

Az Úr közölte, hogy bölcsességet fog adni egyszerű, egészséges ételek készítésére. Nem szükséges nagy összegeket kiadni az előjogért, hogy könnyen eladható ételt készítsünk. Tanítsuk meg az embereket a helyes főzésre, egyszerű, egészséges ételek készítésével. Az iskolában előnyösen lehet fölhasználni a föld termékeit - gyümölcsöt, gabonát, zöldségeket. {SpM 392.6}   

Megemlékezünk rólatok imáinkban. Az Úr vezessen benneteket állandóan, s áldjon meg minden egyeseteket. Előjogotok bátran kiállni, s az Úr segítségével eredményessé tenni munkátokat. {SpM 392.7}   

{SpM 393}