× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Éljetek Egyetértésben, Mint Keresztény Munkások

{SpM 387}   

1906, március 5. {SpM 387}   

A déli terület tisztviselőinek, {SpM 387}   

Kedves testvérek! {SpM 387}   

Néhány szót kívánok szólni hozzátok, hozzáfűzve a cikkhez, hogy miért remélem, hogy a nashville-i kórház a Madison iskolamajorságában lesz elhelyezve. Ha az iskola és a kórház egyesíti befolyását, nagy előny lesz mindkettőjük számára. Nyugtalan idők állnak előttünk, s évek óta mint az Úr tervét tárták elém a kórház és iskola olyatén elhelyezését, hogy együtt munkálkodhassanak. {SpM 387.2}   

Az Úr közölte, hogy a fiatal orvosokat és tanítókat az a veszély fenyegeti, hogy nagyon elégedettek lesznek tervükkel és eszméikkel, testvéreik terveitől és eszméitől függetlenül. Az Úr azt akarja, hogy vessük alá magunkat egymásnak s értsünk egyet, keresztény munkásokként. Dr.Haywardnak és feleségének iparkodni kell ezt a leckét megtanulni. Ha föl akarunk kerülni a mennyei iskolákra, a mennyei otthonokba, odafenn, akkor idelent kell igazi lélekmentő gyógyítóként munkálkodnunk. {SpM 387.3}   

Isten földi családjának sok leckét kell megtanulni, hogy megfeleljenek Krisztus tanítványaiért mondott utolsó imájának. János 17, ahol az imát leírták, többet foglal magában, mint az újszövetség bármelyik fejezete. {SpM 387.4}   

Minden Graysville-on összegyűlt lélek esedezzék: Uram, segíts, hogy ne legyek évközéppontú, mert ilyesmi nem létezhet a mennyben. Segíts teljesen szolgálatodra szentelnem magamat. Segíts magamra alkalmazni a Krisztus imájában levő utasításokat. {SpM 387.5}   

{SpM 387}