× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

A Marison Kórház

{SpM 385}   

1906, február 10. {SpM 385}   

Kedves Magon testvér! {SpM 385}   

Mély érdeklődéssel olvastam reggel a leveledet. Örülök, hogy az ügy fölszínre jött, s bizonyos, hogy eljött az ideje megváltoztatni a légkört Nashville-on. Örvendek, hogy az előítélet megnyilvánulása nem oltotta ki a könyörület gyakorlását. Az Úr mellettünk áll, s mellettünk lesz, amíg mi mellette állunk. Igyekezni próbálok pénzt gyűjteni. Meglátom, mit lehet elérni. Naplómban nashville-i ügyekről írt hosszú cikkeket találtam, régebbi keltezéssel, a kórház elhelyezéséről. Kívánom, hogy a munka előrehaladjon. Nem hinném, hogy csüggedni kellene a nashville-i kórház ügye felől. Legyetek bátrak, ragaszkodjatok Istenhez. {SpM 385.1}   

Mindenkor bátorítottam a kórházakat. Látni akarom őket fejlődni, ahol csak iskolát alapítunk. Kerestem ezt az anyagot, melyet nagyon meg szerettem volna találni erről, amit most mondtam. De ha most keresném, elveszteném az időt, melyet e fontos levél írásával tölthetnék, kitűnő leveledre válaszul. Ezt kell most megírnom, s hamar befejeznem. {SpM 385.2}   

Sokat nyugtalankodom Will Palmer testvér miatt. Úgy tűnik, kifogásolhatón munkálkodott, ahhoz képest, hogy az ítélet vizsgájára készül. Mélyen bánt ez. Sokkal többet időzzünk Istennel buzgó imában. Istent tegyük egyedüli bizalmunkká. Az Úr a mi Istenünk, lelkünk ereje. Ragadjátok meg az Urat. Az Úr szereti, mikor terhére vagyunk, kegyelmét és kedvezését kérve, nem csupán magunknak, hanem a segítségre szorulók számára is. Ó, vessünk föltétlen bizalmat az Úr Jézusba. S most imádkozzatok és higgyetek, imádkozzatok, és az Úr bizonyosan meghallja esedezésteket. {SpM 385.3}   

Hínni akarom, hogy nemsokára elkezditek a kórházépítést. Minden ásónyom a hit mozdulata lesz. Szorítsátok a csatát a kapukig; ne csüggedjetek. Menjetek el olyan messzire, amennyire csak tudtok. Tegyetek meg minden előkészületet, mintha tudnátok, hogy a kórház fölépül. Jelöljétek ki a helyet, s tegyetek meg minden morzsányi haladást - amennyit csak lehet. Az Úr tudja, hogy szükségetek van rá. Nem kezdhetnétek valamit Krisztus példázataival? Mi támogatni fogjuk karotokat, s imát küldünk a kegyelem királyi székéhez. Bízzatok az Úr hatalmában, bízzatok s teljes súllyal támaszkodjatok az Úr Jézusra, s Isten szabadítása meg fog nyilatkozni. {SpM 386.1}   

Mi is ugyanolyan határozottan és a lehető leggyorsabban mozdulhatunk, hiszen nincs vesztegetni való időnk. Hangsúlyozni szeretném annak fontosságát, hogy fölszólítsunk minden Úr oldalán állót, foglalja el a helyét. Mi magunk közel akarunk húzódni Krisztus oldalához. Igazi buzgalommal leszünk, mert a vég közelebb van, mint mikor először hinni kezdtünk. Alig tudom bevenni a sok mindent az értelmembe, hogy gyümölcsözzön. Imánk mégis Istenhez emelkedik, s hitünk őrá tapad, aki mindenképp üdvözítheti azokat, akik hozzá fordulnak. {SpM 386.2}   

Leveleket írok Battle Creekbe. Küldök nektek is másolatot. Táviratot kaptunk, hogy Willie White Portlandra megy, ahelyett, hogy dél Kaliforniába menne, s ez minden, ami tegnap érkezett. Mikor találkozunk most már vele, nem tudom elképzelni. Lehet, hogy Loma Lindán együtt leszünk, mielött hazautazna. Nem láttam Loma Lindát, mióta megnyílt. Tegyünk meg mindent, ami telik tőlünk, gajd kérjük az Urat, nyisson útat előttünk. Azt hiszem, hogy a Loma Linda irányába tett lépést a helyes időben tettük, s azóta eleget tudtak tenni kötelezettségeiknek. Azt hiszem San Diegó kórház nak nincs hiányossága, kivéve a bútorokat, ezzel kissé hátra vannak. Kitűnő iskolaépületünk van Fernandón. Ez az iskola van olyan kitűnő, mint bármelyik más az országban. Sokkal jobb, mint a battle creek-i főiskola. Aztán a Glendale Kórház. Azt mondják, mindig tele van. Nem hívtunk föl anyagiakért a dél Kalifornián túli kórház számára. S az Úr annyira kedvezett nekünk a Loma Linda ügyben, hogy öt százalékos kamatra kaptunk pénzt s visszaadtuk lejárta előtt az ötezret. Kétszázat leengedtek a visszafizetésből s nincs ok, miért ne tudnánk összegyűjteni a megállapodás szerint az egészet. Hálásnak kelt lennem az előnyökért, meiyekben részesültünk. Hálásak lehetünk a három kórházért. A Fernandó iskola is jó munkát végez. {SpM 386.3}   

Annyira elfoglalt voltam, hogy nem sokat írtam személyesen. Keveset aludtam a súlyos teher miatt, mely Battle Creekről gördül rám. Egyedüli reménységünk Istenben van. Nem emberekben bízunk. Nem embert teszünk bizalmunkká. Tartsunk össze, s járjunk alázatosan Istennel. Másolatot küldök valamiről, amit Battle Creeknek utam. Bárcsak veled lehetnék kissé, de a munkásaim itt élnek. Én tudom, milyen anyagot kell ide, amoda küldeni. Sajnálom, hogy Druillard testvérnő betegeskedik. Bárcsak itt lehetne s meggyógyulna. {SpM 386.4}   

Most azt mondom, tartsátok meg bátorságotokat. Kettőkor fölébredtem, s nem aludtam tegnap előtt éjfél óta. Írás közben majd elalszom. Nem tudom lemásoltatni, úgy küldöm el hát. {SpM 387.1}   

Sok szeretettel mindnyájatok iránt. {SpM 387}   

E. White {SpM 387}